Marina Salenius on nimitetty Huoneistomarkkinointi Oy:n liiketoimintajohtajaksi vastaamaan Huom!-kiinteistönvälitysketjusta

Marina Salenius nimitetty Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtajaksi

KTM, LKV Marina Salenius on nimitetty Huoneistomarkkinointi Oy:n liiketoimintajohtajaksi 1.6.2021 alkaen. Hän seuraa toimessaan Maija Jussilaa, joka suunnitellusti on siirtymässä pois työelämästä pitkän uran jälkeen.

Marina Saleniuksella on 17 vuoden kokemus ja menestykäs ura kiinteistönvälityksessä ja hän tuntee alan ja sen toimijat erittäin hyvin. Salenius jatkaa myös Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtajana ja vastaa siis jatkossa koko Realian kiinteistönvälitysliiketoiminnasta. Hän raportoi Realian toimitusjohtaja Kari Virralle.

”Huom!-ketjun ainutlaatuinen toimintamalli sekä huomilaisten asenne välitystyötä kohtaan luovat erinomaiset puitteet kasvattaa Realian välitysliiketoiminnan markkinaosuutta. Yhdessä kaikkien huomilaisten kanssa jatkamme Huom!-brändin kehittämistä entistä vahvemmaksi ketjuksi ja odotan innolla tulevia haasteita. Tavoitteemme on jatkossakin olla erottuva, yrittäjävetoinen kiinteistönvälityksen huippuosaaja”, liiketoimintajohtaja Marina Salenius sanoo.

”Olen erittäin iloinen saadessamme Marina Saleniuksen johtamaan Realian kiinteistönvälitysliiketoimintaa kokonaisuudessaan. Nyt meillä on vahva markkina-asema kahdella brändillä ja voimme kehittää niitä itsenäisesti, molempien vahvuuksia hyödyntäen. Haluan samalla kiittää Maija Jussilaa hänen ansiokkaasta työstään viedä Huom!-ketjua kohti Suomen kärkeä”, Huoneistomarkkinointi Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Realia Group -konsernin toimitusjohtaja Kari Virta sanoo.