Lauri Leino nimitetty Rettan uusien palveluiden ja ICT:n johtajaksi 1.12.2022 alkaen

Lauri Leino
Lauri Leino

Retta panostaa uusien palveluiden ja toiminnan kehittämiseen. Kehitystämme vauhdittamaan DI Lauri Leino on nimitetty 1.12.2022 Rettan uusien palveluiden ja ICT:n johtajaksi. Leinon vastuulle kuuluvat jatkossa Retta-konsernin strategia, ICT, kiihdyttämö, kehityssalkku ja uusien palveluiden toiminnot.

Lauri Leino on aiemmin työskennellyt Rettan strategiasta, uusista palveluista ja kiihdyttämöstä vastaavana johtajana ja nimityksen myötä hänen vastuualueensa laajenee kattamaan myös ICT-toiminnot. Rettan nykyinen tietohallintojohtaja Harri Karjalainen siirtyy joulukuussa uusiin tehtäviin Rettan ulkopuolelle.

”Laurin nimityksen ja uuden yksikön myötä siirrämme painopistettä ydintoimintojen kehittämisestä askeleen verran niitä tukevien uusien palveluiden kehittämiseen. Tavoittelemme paitsi sujuvampia prosesseja ja yhä suurempia hyötyjä asiakkaillemme, myös entistä enemmän ylpeyden aihetta oman talon tekemisestä kaikille rettalaisille. Meillä Rettalla on monipuolisia huippuosaajia, ja onkin hienoa, että pystyimme täyttämään myös tämän uuden roolin talosta jo löytyvällä asiantuntemuksella.”, Rettan toimitusjohtaja Kari Virta sanoo.

Lauri Leino kokee, että uusi rooli ja toimintojen yhtenäistäminen mahdollistavat entistä kattavammin uusien palveluiden kehittämisen. Tavoitteena on, että Retta pystyy jatkossa tarjoamaan erityisesti uusia digitaalisia palveluja ja asumiseen liittyviä säästöjä myös kiinteistöjen käyttäjille, eli asukkaille, osakkaille ja vuokralaisille. Nykyisiä kiihdytettyjä palveluita ovat Retta Vakuutuspalvelut ja Retta Plus -palvelut, ja niiden avulla on jo saavutettu mittavia säästöjä taloyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille.

”Tarkoitus on uuden yksikön puitteissa luoda entistä paremmat toimintaedellytykset Rettan kehittämiselle. ICT on muutoksissa usein hyvin keskeisessä roolissa, ja uuden yksikön kautta saamme erittäin vahvan ja yhtenäisen asiantuntijatiimin tukemaan liiketoimintoja ja samalla kehittämään täysin uusia palveluja asiakkaillemme”, Lauri Leino kertoo.