Sujuva yhteistyö sai kiitosta Retta Managementin asiakkailta

Retta Managementin asiakkuusjohtaja Juulia Laine.

Asiakastyytyväisyys on Retta Managementille ensiarvoisen tärkeää, ja mittaamme onnistumistamme säännöllisesti. Kysyimmekin asiakkailtamme kesäkuussa 2023, mikä sujuu hyvin ja minkälaisissa asioissa meillä on kehitettävää. Liki sadassa saamassamme vastauksessa nousi esiin rettalaisten sujuva yhteistyö ja henkilöstön sitoutuminen. Proaktiivisuutta toivottiin puolestaan lisää.

”Olen ollut todella tyytyväinen. Helppoa ja joustavaa, yhteistyökykyinen ja yhteistyöhaluinen. Tämä on tiimityötä. Niin tärkeää, että se toimii, vaikka ollaankin eri paikoissa.”

Näin tiivisti eräs Retta Managementin asiakastyytyväisyyskyselyyn osallistunut henkilö kesäkuussa 2023. Kyselyn toteutti puhelinhaastatteluina Zesty Communications, ja kyselyn vastausprosentti ylsi yli 60 prosenttiin.

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, mitä mieltä Retta Managementin asiakkaat ovat esimerkiksi yhteistyön sujuvuudesta ja toiminnan ammattimaisuudesta. Retta Managementin asiakkaita ovat asunto- ja toimitilakiinteistöjen omistajat, kuten kiinteistösijoitusyhtiöt, rahastot, pankit ja kansainväliset sijoittajat.

Kyselyn tulokset ovat Rettalle tärkeitä. Retta Management palvelee Suomen markkinoilla monipuolisesti eri kokoisia ja eri sektoreille keskittyneitä kiinteistösijoittajia. Tavoitteena on, että asiakas kokee Rettan hoitavan kohteita kuin omiaan.

– Olemme kehittäneet toimintaamme viime vuosina valtavasti ja nimenomaan asiakkaitamme kuunnellen. Vastauksista näkyi, että olemme selkeästi oikealla suunnalla. Tulokset antavat todella hyvät eväät ohjata ja kehittää toimintaamme edelleen, kiteyttää Retta Managementin asiakkuusjohtaja Juulia Laine.

Myös kyselyn vastaajat kokivat myönteisesti sen, että Retta kartoittaa asiakastyytyväisyyttä. Lähes jokainen vastaajista halusikin antaa avointa palautetta ja kertoa ajatuksistaan.

Helppoa ja sujuvaa yhteistyötä

Erityisen tyytyväisiä Retta Managementin asiakkaat ovat avoimeen ja saumattomaan yhteistyöhön. Jopa yhdeksän kymmenestä vastaajasta oli sitä mieltä, että yhteistyö Rettan kanssa on helppoa ja sujuvaa.

Näin asian kiteytti eräs vastaajista:

”Meidän Retta-tiimimme asenne on aina ollut mitä mahtavin, 25 vuoden ajan. Ihmiset venyvät uskomattomiin saavutuksiin.”

Yhteistyön sujuvuudesta ja henkilöstön sitoutumisesta kertovat kommentit ilahduttavat Juulia Lainetta.

– Meillä on vaan loistavia tekijöitä, jotka ansaitsevat kiitoksen hyvistä tuloksista.

Lisäksi Rettalla on viime aikoina panostettu erityisesti asiakkuuden johtamiseen. Panostukset näkyvät nyt tuloksista.

– Olemme tuoneet vahvempaa tukea asiakkuuksia johtaville asiakkuuspäälliköille ja controllereille. Heillä on merkittävä rooli sujuvan yhteistyön mahdollistamisessa, sillä he toimivat aktiivisesti sekä asiakkaiden että tiimiläisten tukena. Jokaisella asiakkaallamme on oma yhteyshenkilönsä, joka vastaa kokonaisuuksista ja organisoi palveluita Rettan sisällä.

Tuloksista näkyikin, että asiakkaat olivat tyytyväisiä yhteyshenkilönsä työpanokseen:

”Yhteyshenkilön saa aina kiinni, ja asiat saadaan tehokkaasti hoidettua.”

Tyytyväisyys palveluun henkilöityi usein juuri yksittäiseen asiantuntijaan. Moni vastaaja mainitsikin oman yhteyshenkilönsä nimeltä kiitellessään toimivaa yhteistyötä, hyvää asiakaspalvelua ja henkilöstön sitoutumista.

Toisaalta se herätti myös kysymyksiä. Miten varmistetaan, että nämä yhteyshenkilöt pysyvät jatkossakin Rettalla?

– Viime keväänä toteutetun Rettan henkilöstökyselyn mukaan yli 90 prosenttia työntekijöistämme koki, että asiakkuustiimeissä on hyvä yhteishenki. Tämä näkyykin arjessa niin, että tiimeissä puhalletaan yhteen hiileen ja tuetaan toinen toisiaan. Koska henkilöstömme on tärkeintä, mitä meillä on, panostamme jatkossakin työilmapiirin kehittämiseen, Laine sanoo.

Ammattimaista toimintaa

”Tekemiseen voi luottaa. Kun sovitaan jotain, niin tehdäänkin.”

Näin totesi yksi vastaajista, kun arvioitavana oli Retta Managementin toiminnan ammattimaisuus. Jopa 89 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että toiminta on ammattimaista.

Erityisesti arviointi- ja konsultointipalvelut keräsivät kiitosta. Jopa 95 prosenttia kyselyyn osallistujista koki arviointi- ja konsultointipalveluiden vastanneen odotuksia. Ennen kaikkea laatu ja ammattitaito korostuivat vastauksissa. Arviokirjat koettiin selkeiksi, ja yhteistyö arviointiasiantuntijoiden kanssa saumattomaksi.

Lisäksi Rettan laaja ja monipuolinen palvelutarjonta sai kyselyn vastaajilta myönteistä palautetta. Laineen mukaan tarjontaa kehitetään jatkuvasti asiakastarpeiden ja markkinamuutosten mukaan. Hyvä esimerkki löytyy asuntovuokrauksen verkkokaupasta. Se kehitettiin vastaamaan asuntoa etsivien kuluttajien muuttuviin tarpeisiin.

Myös kyselyn vastaajat kiittelivät uudenlaista palvelua:

”On aika hienoa, että asuntopuolella on vuokrauksen sähköinen työkalu – tosi edistyksellistä.”

Lisää proaktiivisuutta ja näkemyksellisyyttä

Entä mitä kehitettävää Retta Managementilla voisi olla? Kyselytutkimuksen vastaajat nostivat esiin proaktiivisuuden.

”Ideoita haluttaisiin saada aktiivisesti. Retta on kentällä ja heillä paras nykyhetken tieto.”

Laine on palautteen antajan kanssa samoilla linjoilla. Haastava markkinatilanne vaatii entistä enemmän paitsi ennakointia myös laajaa markkinatuntemusta – ja myös rohkeutta tuoda näkemyksiä esiin.

– Asiakkaammekin tunnistavat, että parhaat asiantuntijat ovat usein kentällä: siis kiinteistökierroksilla, vuokralaistapaamisissa tai asuntonäytöllä. Siksi panostamme jatkossa siihen, että saamme alueellisen markkinatiedon ja kentällä työskentelevien asiantuntijoidemme näkemykset paremmin esiin.

Yleisesti ottaen vastaajat olivat varsin tyytyväisiä Retta Managementiin. Tyytyväisyys näkyi myös avoimissa palautteissa. Näin muotoilee eräs vastaajista:

”Tosi sitoutuneita henkilöitä, jotka tekevät työtään täydellä sydämellä.”

– Kaiken kaikkiaan tutkimuksen tulokset auttavat meitä ymmärtämään, mikä toimii ja missä on vielä parannettavaa. Jatkossa pystymme vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin, Laine päättää.

Lisätietoja

Juulia Laine
Asiakkuusjohtaja
Retta Management

+358 40 507 5361
juulia.laine(at)retta.fi

Kiinnostuitko siitä, mitä Retta voi tarjota kiinteistösijoittajille?