Näin syntyy vastuullisen kiinteistöjohtamisen väline CO2-tiekartta

CO2-tiekartta on yksi Rettan palveluista vastuulliseen kiinteistöjohtamiseen: rikastettuun ja reaaliaikaiseen dataan perustuva, priorisoitu investointisuunnitelma. CO2-tiekarttaa seuraten teetät kiinteistöissä oikeat energiatehokkuutta edistävät hankkeet, jotta saat investoinneille parhaan hyödyn. Näin Retta kokoaa tarvittavat tiedot kiinteistöistäsi ja nostaa tiekartalle sopivat hankkeet.

Kiinteistön data | CO2 tiekartta

1. Kiinteistöjen data kerätään

Tiekarttaa varten Retta kokoaa ja analysoi kiinteistöjen datan systemaattisesti ja vertailukelpoisesti. Eri järjestelmiin pirstaloitunut data kootaan yhteen, jotta sitä voidaan tarkastella kokonaisuutena. Tällaista kokonaiskuvaa koko kiinteistöportfoliosta moni kiinteistösijoittaja kaipaa.

Lisäksi dataa rikastetaan julkisilla ja ostetuilla datalähteillä, joita on muun muassa säätiedot, energian hintatiedot sekä erilaiset kaavoitus- ja kustannustiedot.

Rakennuttamispalvelut Retta Management

2. Energianäkökulma yhdistetään PTS:ään

Seuraavaksi tutustutaan kiinteistöjen pitkän tähtäimen suunnitelmiin ja selvitetään, miten tulevissa hankkeissa voidaan huomioida vastuullisuus – toisin sanoen energianäkökulma yhdistetään niihin hankkeisiin, jotka ovat joka tapauksessa edessä.

3. Sijoittajan tarpeet ja tavoitteet kiinteistöjen investoinneille

Lopullisen suunnan määrää aina kiinteistöjen ja sijoittajan liiketoimintatavoitteet. Millaista tuottoa sijoittaja kiinteistöiltään odottaa? Kuinka pitkiin takaisinmaksuaikoihin ollaan valmiita sitoutumaan? Halutaanko erottautua markkinoilla vihreänä edelläkävijänä, vai riittääkö lainsäädännön mukainen eteneminen?

Näiden pohjalta syntyy tiekartta, joka kuvaa potentiaaliset toimenpiteet jokaiselle kiinteistölle ja kunkin toimenpiteen kannattavuuden.

4. Raportointi ja jatkuva kehittäminen

Rettan vastuullisen kiinteistöjohtamisen palveluihin kuuluu myös energiatehokkuuden seuraaminen ja raportointi. Kertaluontoisen suunnitelman sijasta kiinteistön omistaja saa päivittyvän näkymän siihen, miten kiinteistöportfolion vastuullisuus kehittyy ja mitkä ovat milloinkin parhaita investointeja.

Maailma muuttuu ja niin muuttuvat kiinteistöjen tarpeetkin: siksi kiinteistösijoittajan ei tarvitse tehdä päätöksiä kaksi vuotta vanhan suunnitelman pohjalta.

Yhdistä kiinteistöjen vastuullisuus, kannattavuus ja kilpailukyky Rettan avulla

Ilmaston kannalta kestävä rakentaminen ja asuminen ovat jo nykyisyyttä. Ehkä olet itsekin jo huomannut asiakkaiden kasvavan kiinnostuksen esimerkiksi lämmitysmuotoja ja energialuokituksia kohtaan?

Me Rettalla autamme sinua saamaan käsiisi tärkeimmän tiedon kiinteistöjohtamisen tueksi. Vastuullisen kiinteistöjohtamisen palveluissa asiantuntijamme ovat rinnallasi arvioimassa, mihin omistamiisi kiinteistöihin kannattaa juuri nyt panostaa energiatehokkuuden näkökulmasta ja millaisia tuottoja voit odottaa valitsemallasi aikavälillä.