Tyhjästä varastosta kuntosaliksi? Hyödynnä taloyhtiön yhteiset tilat!

Asunto-osakeyhtiössä taloyhtiön asukkaiden viihtyvyys lähtee yhteisten pelisääntöjen eli taloyhtiön järjestyssääntöjen noudattamisesta. Ne luovat raamit viihtyvyydelle, mutta on paljon muutakin, mitä voidaan yhteistuumin saada aikaan. Esimerkiksi vähälle käytölle jääneiden yhteisten tilojen muutostöillä luodaan hyötyä asukkaille ja päivitetään kiinteistö vastaamaan nykypäivän tarpeita.

Asumisviihtyvyyden lisääminen vaatii avointa ja positiivista kommunikointia asukkaiden, hallituksen ja isännöitsijän välillä. Ohimennen käydyistä pihakeskusteluista saattaa poikia koko yhteisöä palveleva idea, joka parhaimmillaan lisää viihtyvyyttä, mutta nostaa myös koko taloyhtiön arvoa.

Kuntosali, puutyöpaja vai leikkihuone?

Useissa taloyhtiöissä on yhteisiä tiloja, joiden käyttöaste on pieni. Niihin on voinut kerääntyä romua ja pahimmassa tapauksessa kaikki osakkaat eivät edes tiedä tilojen olemassaolosta. Yhteiset tilat on mahdollisesti suunniteltu vuosikymmeniä sitten, eivätkä ne enää palvele nykyajan tarpeita.

Yhteisten tilojen kartoittaminen ja muutostyöt kannattaa aloittaa hallituksen kanssa keskustelemalla ja selvittämällä, mitkä ideat on mahdollista toteuttaa ja mitkä ei. Voiko esimerkiksi vanhan kerhotilan muuttaa kuntosaliksi tai tyhjän ikkunattoman varastotilan leikkihuoneeksi? Minkälaista remonttia ja budjettia muutostyöt vaativat? Entä ovatko muutokset lainmukaisia ja turvallisia?

Muutokset lähtevät usein liikkeelle asukaskunnan tarpeista. Jos taloyhtiössä asuu pääosin lapsiperheitä, voi lasten leikkihuone olla toivottu, isoa joukkoa palveleva uudistus. Jos taas samaan taloon on sattunut useampi himourheilija, voi monipuolinen kuntoilutila olla paras ratkaisu. Aktiivisten harrastajien kannattaakin rohkeasti mennä taloyhtiön hallituksen juttusille ja ehdottaa tilojen uudistamista. Mahdollisuuksia on monia ja hyvässä yhteishengessä toteutetut hankkeet toimivat ponnahduslautana aina uusille onnistuneille projekteille.

Idean saatuaan hallituksen tulee selvittää onko ehdotettu yhteisten tilojen muutos rakennusluvan alainen; saako esimerkiksi kuntosalia varten rakentaa lisää märkätiloja? Rakennuslupa ja sen ehdot saattavat tuoda esille muun muassa seuraavia pohdittavia asioita: edellyttääkö toiminta parempaa ilmanvaihtoa ja miten se on toteuttavissa, onko poistumistiet huomioitu, ja miten äänieristys ylä- tai alapuolisiin tiloihin on hoidettu.

Taloyhtiön pitää myös miettiä, kuka on vastuussa yhteisistä tiloista ja ylläpitää niissä järjestettävää toimintaa. Jos kyseessä on yhtiön hallinnassa oleva tila, lain mukaan taloyhtiön hallitus vastaa tilojen käytön turvallisuudesta ja ylläpidosta. Yleensä hallitus siirtää vastuun tekemällä riittävän yksityiskohtaisen huoltosopimuksen yhteisten tilojen käyttöä ylläpitävän palveluntarjoajan kanssa. Kuntosalitapauksessa järkevintä on tehdä huoltosopimus esimerkiksi laitetoimittajan kanssa, joka huolehtii laitteiden asianmukaisesta huollosta.

Jos muutostyö on mahdollista toteuttaa, hallitus valmistelee yhdessä isännöitsijän kanssa ehdotuksen muutostöistä kustannuksineen yhtiökokoukseen, jossa lopullinen päätös tehdään.


Paikkakuntasi Retta Isännöitsijän löydät täältä

Kaipaatko lisää ideoita talkoisiin? Lue talkoovinkkimme täältä

Lue lisää taloyhtiön järjestyssäännöistä