Onko taloyhtiön leikkipaikka turvallinen? Tarkista ainakin nämä!

Taloyhtiön leikkipaikka on pidettävä kunnossa, leikittiinpä siellä sitten ahkerasti tai ei. Miten leikkipaikka pysyy turvallisena ja kenen vastuulla se on?

Leikkipaikan kunnossapito on omistajan eli taloyhtiön vastuulla. Jos leikkipaikalla sattuu huollon laiminlyönnistä johtuva vahinko, on taloyhtiö ja loppukädessä sen hallitus korvausvastuussa. Leikkipaikkaa ei siis voi jättää rapistumaan, vaikka lapset eivät siellä aktiivisesti leikkisikään.

Säännöllinen huolto pitää leikkipaikan kunnossa

Liian pitkät huoltovälit, sääolosuhteet tai ilkivalta voivat aiheuttaa leikkivälineisiin vikoja ja rikkoutumisia. Siksi leikkipaikan kunto on syytä tarkastaa säännöllisesti sekä ylläpitää aluetta ja sen välineitä huolellisesti.

Laki ei määrittele, kuinka usein taloyhtiön leikkipaikka tulisi tarkastaa tai huoltaa. Huoltoyhtiö tai vaikka taloyhtiön hallitus voi tehdä silmämääräisen kuntokierroksen leikkipaikalla esimerkiksi vuosittain. Tällöin tarkistetaan, että leikkivälineet ovat ehjiä ja että leikkipaikkaa on kaikin puolin turvallista käyttää.

Leikkipaikan turvallisuustarkastuksen voi tilata myös asiantuntijalta. Retta tarjoaa asiakkailleen leikkipaikkojen turvatarkastuksia ja huoltopalveluita. Turvallisuustarkastuksessa leikkialue, sen kunto sekä mahdolliset puutteet ja riskit käydään perusteellisesti läpi. 

Jos taloyhtiön leikkipaikka on rakennettu useita kymmeniä vuosia sitten, ovat turvallisuusvaatimuksetkin ehtineet muuttua. Kun leikkipaikkaa kunnostetaan, tulee alue uusia samassa yhteydessä niin, että se täyttää kokonaisuudessaan kaikki voimassaolevat turvallisuusstandardit.

Leikkipaikan riskipaikat suurennuslasin alle

Yleisimpiä vahinkoja leikkipaikoilla ovat putoamiset. Turvallisiin putoamisalustoihin kannattaakin kiinnittää erityistä huomiota. Esimerkiksi keinujen tai kiipeilytelineiden alla oleva iskua vaimentava turvahiekka ja muut putoamista pehmentävät materiaalit kannattaa uusia sopivin väliajoin. Myös kaiteiden, seinämien ja muiden turvarakenteiden kunto on hyvä käydä läpi säännöllisesti, jotta putoamisvahingoilta vältytään.

Leikkipaikalta ei myöskään saa löytyä leikkivälineitä tai muita sellaisia rakenteita, jotka voivat aiheuttaa kuristumisvaaran. Lisäksi kaikkien leikkivälineiden on oltava sellaisia, joihin lapsi ei voi jäädä kiinni vartalostaan tai esimerkiksi päästään.

Leikkipaikan sijainnillakin on merkitystä. Pysäköintipaikan välittömässä läheisyydessä tai ajoväylien vierellä sijaitseva leikkipaikka ei ole kaikista turvallisin. Taloyhtiön leikkipaikka on hyvä sijoittaa pihapiiriin niin, että kaiken ikäisten lasten on siellä turvallista leikkiä.

Vaikka leikkipaikan turvallisuus, ylläpito ja kunnostus kuuluvatkin taloyhtiön vastuulle, on jokaisen asukkaankin velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista isännöitsijälle. Näin turvallisuusriskeihin on mahdollista puuttua ennen ikäviä vahinkoja.

Turvallisen leikkipaikan tarkistuslista

1. Leikkikenttävälineet ovat ehjiä.

2. Putoamista pehmentävät alustat ja materiaalit ovat kunnossa.

3. Kaiteet ja muut turvarakenteet ovat hyväkuntoisia.

4. Leikkivälineet tai rakenteet eivät aiheuta kuristumisvaaraa.

5. Lapsi ei voi jäädä kiinni välineisiin.

6. Leikkipaikalla ei ole tehty ilkivaltaa tai muuta turvallisuutta vaarantavaa tuhoa.

7. Leikkipaikka ei sijaitse liian lähellä paikoitusaluetta tai ajoväyliä.

Artikkelin asiantuntijana tekninen isännöitsijä Patrik Paakkonen.