Taloyhtiön hallitus – Mitä se tekee ja kuka voi kuulua hallitukseen?

Työpaikkailmoituksen kuvituskuva - Projektipäällikkö

Taloyhtiön hallitus valitaan yhtiökokouksessa ja siihen kuuluu tavallisesti 3–5 henkilöä. Hallitus kokoontuu isännöitsijän johdolla noin neljä kertaa vuodessa.

Taloyhtiön hallitus koostuu täysikäisistä henkilöistä. Hallitukseen voi kuulua kuka tahansa täysi-ikäinen henkilö, joka ei ole konkurssissa tai vajaavaltainen eli holhottavaksi julistettu. Myös vuokralainen tai sijoittajaosakas voi olla hallituksen jäsen.

Erityistä koulutusta tai osaamista hallitustehtävissä ei tarvita. Tärkeintä on olla kiinnostunut taloyhtiön asioista, kuten asumismukavuudesta ja kiinteistön arvon ylläpidosta.

Hallituksella on taloyhtiön asioiden yleinen hoitovelvollisuus sekä vastuu huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Taloyhtiön hallitus ei kuitenkaan saa tehdä päätöksiä, jotka vaikuttavat ratkaisevasti asumiseen tai asumiskustannuksiin. Suuremmat päätökset tehdään aina yhtiökokouksessa.

Taloyhtiön hallituksen vastuun näkökulmasta kannattaa myös huomioida, ettei jäsenen tule tehdä päätöksiä, jotka vaativat sellaista asiantuntemusta, jota jäsenellä ei itsellään ole. Tällaisissa päätöksissä kannattaa siis nojautua asiantuntijan mielipiteeseen. Hallituksen jäsenen kannattaa myös tarkistaa, että yhtiöllä on asianmukainen vastuuvakuutus myös hallituksen toimintaa varten.

Hallituksen kokouksissa katsotaan tulevaan

Taloyhtiön hallituksen kokoukset järjestetään säännöllisesti niin, että jäsenillä on ajantasainen tieto asunto-osakeyhtiön tilasta. Isännöitsijän tehtävänä on kutsua hallitus koolle, informoida sen jäseniä ja huolehtia päätösten lainmukaisuudesta. Isännöitsijä laatii myös kokouskutsut ja esityslistat sekä valmistelee asiat hallituksen kokouksiin hallituksen puheenjohtajan johdolla.

Mikäli meneillä on isompi hanke, kuten putki- tai julkisivuremontti, kannattaa hallituksen kokoontua useammin päivittämään kuulumiset projektin etenemisestä. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio korvaukseksi tehdystä työstä.

Uutena jäsenenä taloyhtiön hallitukseen

Hallitustoimintaan kannattaa lähteä mukaan rohkeasti avoimin mielin. Etukäteen on hyvä tutustua huolellisesti oman taloyhtiön tilaan ja olemassa oleviin sopimuksiin. Jos et kuitenkaan ole varma, mistä aloittaa, voit kysyä neuvoa isännöitsijältä ja hallituksen vanhoilta jäseniltä.

Hallitustyössä tärkeää ovat hyvät kommunikointitaidot ja halu tehdä asioita asuinyhteisön eteen. Hallituksen jäsenet pääsevät etulinjassa kehittämään asumista, vaikuttamaan yhteisten tilojen käyttöön tai suunnittelemaan vaikkapa aiempaa ekologisempaa asumista.


Sinua voisi kiinnostaa myös