Taloyhtiön hallituksen palkkiot yleistyvät – viisi kysymystä hallituspalkkioista

Vielä jokunen vuosi sitten taloyhtiön hallitukselle harvemmin maksettiin palkkioita. Nykyisin on harvinaisempaa, jos hallituspalkkioita ei makseta lainkaan. Paljonko hallitukselle pitäisi maksaa ja mitä muita asioita on hyvä ottaa huomioon? Lue vastaukset viiteen yleisimpään kysymykseen taloyhtiön hallituksen palkkioista.

Minkälaisia palkkioita taloyhtiön hallitukselle voidaan maksaa?

Taloyhtiön hallitukselle voidaan maksaa esimerkiksi toimikausipalkkioita, kokouspalkkioita, hankepalkkioita ja kulukorvauksia.

Toimikausipalkkio on kertakorvaus, joka maksetaan hallitukselle sen kulloiseltakin toimikaudelta. Kokouspalkkiot maksetaan puolestaan hallituksen kokouksista joko kokouskohtaisesti tai tuntikorvauksina. Hallitukselle voidaan maksaa sekä toimikausi- että kokouspalkkioita.

Kokouspalkkioiden lisäksi on mahdollista maksaa erillisiä hankepalkkioita. Taloyhtiössä tehtävät suuremmat urakat, kuten esimerkiksi putki-, julkisivu- tai ikkunaremontit vaativat hallitukselta tavallista enemmän ajankäyttöä, joten työmaakokouksista ja muista hankkeeseen liittyvistä kokoontumisista on mahdollista maksaa erikseen määriteltyä korvausta joko kaikille hallituksen jäsenille tai tapauskohtaisesti vain sen puheenjohtajalle.

Lisäksi hallitukselle voidaan maksaa erillisiä kulukorvauksia esimerkiksi kilometrikorvauksina tai vaikkapa toimistotarvike- tai puhelinkulujen perusteella. Kulukorvauksia varten hallituksen on aina toimitettava kulutosite, jota vastaan korvaus maksetaan.

Taloyhtiökohtaisesti voi olla myös muunlaisia palkkiokäytäntöjä. Joissakin taloyhtiöissä hallitukselle tai pelkästään sen puheenjohtajalle voidaan vuosittain maksaa kiinteä korvaus kattamaan säännöllisiä kuluja, toisissa yhtiöissä taloyhtiö maksaa hallituksen illallisen kerran vuodessa kiitoksena kokoonpanon työpanoksesta.

Paljonko hallitukselle maksetaan palkkiota?

Taloyhtiön hallituksen palkkiot vaihtelevat taloyhtiökohtaisesti. Tyypillisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuitenkin suhteessa korkeampia palkkioita kuin muille hallituksen jäsenille. Toimikausipalkkiot vaihtelevat parista sadasta useampaan sataseen. Toisissa taloyhtiöissä hallitukselle maksetaan toimikausittain pari sataa, toiset taloyhtiöt voivat maksaa hallituksen puheenjohtajalle tuhannenkin euron kausipalkkiota.

Kokouspalkkiot vaihtelevat muutamasta kympistä sataseen. Minimipalkkio kokoukselta on yleensä 40 euron luokkaa, toisissa taloyhtiössä hallituksen puheenjohtajalle kokouspalkkiota maksetaan 150 euron verran.

Mikäli taloyhtiön hallituksessa työskentelee hallitusammattilainen, ovat hänen palkkionsa yleensä keskimääräistä korkeampia. Hallitusammattilaista voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun taloyhtiön osakkaista ei saada muodostettua yhtiöjärjestyksessä määrätyn kokoista hallituskokoonpanoa.

Hallituspalkkioiden suuruuteen vaikuttaa paitsi taloyhtiön koko myös se, kuinka paljon kulloinenkin toimikausi hallitusta työllistää. Näin ollen palkkioiden suuruutta on syytä aika ajoin tarkistaa.

Miksi palkkiota kannattaisi maksaa?

Jos taloyhtiö ei maksa hallitukselle palkkiota, syynä saattaa olla yhtiön taloudellinen tilanne tai esimerkiksi se, ettei palkkiokäytännöistä ole ajantasaista tietoa.

Hallitukselle kannattaa kuitenkin maksaa, sillä hallitustyöskentely vaatii paitsi aikaa ja vaivannäköä myös vastuunottoa taloyhtiön yhteisistä, toisinaan hankalistakin päätöksistä. Monessa taloyhtiössä hallitusta on vaikea muodostaa, kun hallitustyöskentelyyn ei löydy riittävän kiinnostuneita osakkaita. Tällöin rahallinen korvaus voi kannustaa mukaan. Kun hallitustyöskentelystä maksetaan, se motivoi jäseniä paitsi aktiiviseen myös vastuulliseen päätöksentekoon.

Milloin taloyhtiön hallituksen palkkiot maksetaan?

Vaikka palkkioiden maksukäytännöt voivat vaihdella taloyhtiöittäin, pääsääntöisesti taloyhtiön hallituksen palkkiot maksetaan aina kerralla toimikauden päättymisen jälkeen.

Hallituspalkkiot ovat veronalaista tuloa, joten niistä maksettava ennakonpidätys toteutetaan joko 60 prosentin suuruisena tai henkilön toimittaman sivutuloverokortin mukaisesti. Hallituspalkkiot luetaan henkilön palkkatuloiksi; hallituksen jäsen ei siis voi laskuttaa palkkioitaan yrityksenä.

Kuka palkkioista päättää?

Taloyhtiön hallituksen palkkiot ja niiden suuruus päätetään aina yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa linjataan myös, maksetaanko hallituksen puheenjohtajalle suhteessa korkeampaa korvausta kuin sen muille jäsenille. Tärkeää kuitenkin on, että päätös hallituksen palkkioista tehdään ennen kuin yhtiökokous valitsee hallituksen. Näin tulevat palkkiot ovat tiedossa etukäteen ja jokainen osakas voi sen perusteella arvioida, haluaisiko kenties itse olla mukana tulevan toimikauden hallituksessa.