Osakas, keittiöremontti suunnitteilla? Huomioi nämä!

Ennen kuin keittiötä kiirehtii remontoimaan, kannattaa muistaa muutama tärkeä asia. Lue asiantuntijan vinkit ja toteuta onnistunut keittiöremontti askel askeleelta.

Ennen remonttia: suunnittelu, muutostyöilmoitus, asbestikartoitus ja urakoitsijoiden kilpailutus

Kun keittiöremontti tulee ajankohtaiseksi, kannattaa urakka aloittaa huolellisella suunnittelulla. Aluksi on hyvä pohtia kaipaavatko lähinnä pinnat ja kodinkoneet uudistamista, vai pitäisikö remontin yhteydessä muuttaa myös esimerkiksi vesipisteen, lieden tai jääkaapin paikkaa. Hyvissä ajoin on huomioitava myös ilmanvaihtoon liittyvät asiat: jos keittiössä on ollut liesikupu tai liesituuletin, tulee uuteenkin keittiöön asentaa vastaava ilmanvaihtoratkaisu.

Kun suunnitelmat ovat selvillä, on aika laatia muutostyöilmoitus taloyhtiölle. Remontti-ilmoitus tehdään paitsi siksi, että asunto-osakeyhtiölaki vaatii sen, mutta myös, jotta taloyhtiöllä on ajanmukainen tieto siitä, milloin ja minkälaisia remontteja kussakin asunnossa on tehty. Rettan asiakkaat voivat tehdä muutostyöilmoituksen kätevästi verkossa tai OmaRetta-palvelussa. Ilmoitus kannattaa jättää hyvissä ajoin, sillä sen käsittelyssä saattaa kestää muutaman viikon.

On tärkeää muistaa, että remonttia ei saa aloittaa ennen kuin muutostyö on hyväksytty. Tapetoinnista tai maalauksesta ei taloyhtiölle ole tarpeen ilmoittaa, mutta aina kun työ vaatii vesi-, viemäri- ja sähkötöitä tai vaikuttaa esimerkiksi eristyksiin tai kantaviin seiniin, on osakas velvollinen ilmoittamaan asiasta isännöintitoimistoon. Suositeltavaa kuitenkin on, että osakas tekee remontti-ilmoituksen aina huoneistoa jollain tapaa remontoidessaan. Mikäli suunnitelmat vaihtuvat remontin edessä, voi remontti-ilmoitusta korjata ilmoittamalla muutoksista taloyhtiön muutostyönvalvojalle.

Mikäli remontoitava keittiö on valmistunut ennen vuotta 1994, tulee osakkaan teettää myös erillinen haitta-ainekartoitus ennen kuin remonttiurakka voi alkaa. Asbestikartoitus on lakisääteinen toimenpide, jonka tekee haitta-aineasiantuntija. Keittiössä asbestia voi esiintyä esimerkiksi saumalaasteissa, välitilan laatoituksissa, lattian muovimatoissa tai vesiputkien eristyksissä. Mikäli tutkimuksissa löytyy haitta-aineita, tulee asbestipurkutyöt teettää asbestipurkutyörekisteriin kuuluvalla toimijalla.

Seuraavaksi onkin aika kilpailuttaa keittiöremontin urakoitsijat kalustevalmistajista sähkö- ja putkiasentajiin. Sähkötöihin tarvitaan luvallinen sähköasentaja, joka tekee myös vaaditun käyttöönottopöytäkirjan työn valmistuttua. Putkitöitäkään ei voi itse tehdä, vaan niihin on syytä pestata osaava ja pätevä henkilö. Kaikki urakkasopimukset on aina hyvä tehdä kirjallisesti.

Remontin aikana: purkutyöt, remontti-ilmoitus naapureille ja asennukset

Kun muutostyöilmoitus on hyväksytty, asbestikartoitus tehty ja urakoitsijat kilpailutettu, päästään itse remonttiin käsiksi. Keittiöremontti alkaa purkutöillä. Ne voi tehdä itse, jos asbestia ei ole havaittu haitta-ainetutkimuksessa. Purkutöistä kertyy myös jätettä, joka tulee toimittaa suoraan jäteasemalle. Purkujätettä ei siis voi viedä taloyhtiön jätekeräykseen.

Viimeistään purkutöihin ryhdyttäessä on hyvä muistaa ilmoittaa naapureille remontista ja sen kestosta. Keittiöremontti aiheuttaa ainakin jonkinasteista melua ja voi kestää pitkäänkin, joten naapurit on hyvä pitää ajan tasalla siitä, miten urakka etenee. Keittiötä remontoidessa tulevat yleensä myös vesikatkot ajankohtaisiksi. Niistä on hyvä ilmoittaa etukäteen koko taloyhtiölle.

Sähkö-, putki- ja ilmanvaihtotöiden jälkeen asennetaan keittiön kalusteet. Asennuksen voi halutessaan tehdä myös itse. Tässä vaiheessa sähköasentaja laatii myös sähköjen käyttöönottopöytäkirjan.

Remontin jälkeen: loppukatselmus

Kun kaikki on valmista, on taloyhtiön loppukatselmuksen aika. Loppukartoituksessa tarkistetaan, että työt on toteutettu muutostyöilmoituksen ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Katselmuksessa käydään läpi, että vesiputket, viemärit ja sähköt on asennettu oikein. Myös sähköasentajan laatima sähköjen käyttöönottopöytäkirja tarkistetaan. Lisäksi varmistetaan, että ilmanvaihtojärjestelmä on kunnossa, astianpesukoneen ja kylmäkoneiden alle on asennettu vuotokaukalo ja että allaskaappi on asianmukaisesti tiivistetty.

Keittiöremontti askel askeleelta

1. Suunnittele uusi keittiö ja sen toiminnallisuudet huolella.
2. Tee muutostyöilmoitus ajoissa.
3. Kilpailuta urakoitsijat ja huolehdi kirjallisista sopimuksista.
4. Teetä haitta-ainekartoitus, jos keittiö on valmistunut ennen vuotta 1994.
5. Ilmoita naapureille remontista ja sen kestosta.
5. Tee purkutyöt, teetä erikseen mahdollinen asbestipurku pätevöityneellä ammattilaisella.
6. Asenna keittiön kalusteet, teetä vesi-, viemäri-, sähkö- ja ilmanvaihtotyöt.
7. Lopuksi tarkastuta remontti loppukatselmuksessa.

Artikkelin asiantuntijana toimi Retta Isännöinti Oy:n tekninen isännöitsijä Tomi Rinnetmäki.