Asbestikartoitus – mikä, miten ja miksi?

Asbestia käytettiin rakentamisessa hyvin yleisesti ennen vuotta 1994, jolloin sen käyttö kiellettiin. Kun asbestiaikakaudella rakennettuja kiinteistöjä tai esimerkiksi kylpyhuoneita nyt remontoidaan, tulee lain mukaan teettää asbestikartoitus, jotta vaarallinen asbestipöly ei pääse purkutöiden aikana kulkeutumaan hengitysilmaan.

Asbesti on kemiallisesti ja mekaanisesti kestävä kuitumineraali, jota on käytetty rakennusmateriaalina 1900-luvun alkupuolelta vuoteen 1994 asti. Asbestia esiintyy esimerkiksi muovimatoissa, saumalaasteissa, eristeissä, rakennuslevyissä, putkissa ja katto- ja seinämateriaaleissa. Asbesti oli aikanaan varsin suosittu rakennusmateriaali hyvien teknisten ominaisuuksiensa ja kustannustehokkuutensa vuoksi, siksi sitä esiintyy lukuisissa eri materiaaleissa ja hyvin todennäköisesti lähes kaikissa 1920-luvun jälkeen rakennetuissa tai peruskorjatuissa kiinteistöissä.

Asbestipölyn hengittäminen on vaarallista; pöly altistaa erilaisille asbestisairauksille kuten keuhkosairauksille. Juuri asbestin vaarallisuuden vuoksi asbestilaki edellyttääkin, että kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa kohteissa, jossa tehdään purkutöitä vaativia remontteja tai rakennushankkeita, on suoritettava virallinen asbestikartoitus.

Asbestikartoitus on lakisääteinen

Asbestikartoitus tulee tehdä, jottei remonttiin liittyviä purkutöitä suoritettaessa purettaisi asbestipitoista materiaalia, joka päästää hengitysilmaan vaarallista asbestipölyä. Asbestikartoituksen voi lain mukaan tehdä vain riittävän pätevöitynyt asbestikartoittaja. Asbestia voi esiintyä lähes missä tahansa, joten kokeneen kartoittajan asiantuntemus on erittäin merkittävässä osassa. Esimerkiksi asbesti- ja haitta-aineasiantuntijalla eli AHA-pätevöityneellä henkilöllä on riittävästi osaamista asbestikartoituksen suorittamiseen.

Asbestikartoituksessa otetaan näytteitä materiaaleista, jota voivat mahdollisesti sisältää asbestia. Näitä materiaaleja ovat mm. laatoitukset, saumat, putkieristeet tai kattomateriaalit. Näytteet toimitetaan laboratorioon analysoitavaksi, minkä jälkeen mahdolliset löydökset ilmoitetaan erillisessä raportissa.

Asbestikartoituksen hinta määräytyy otettavien näytteiden mukaisesti. Kartoituksen maksaa osakas, mikäli se liittyy osakkaan muutostyöhön, kuten esimerkiksi kylpyhuoneremonttiin.

Taloyhtiötkin voivat teettää kokonaisvaltaisia asbestikartoituksia, jolloin kiinteistö tutkitaan kokonaisuudessaan. Näin jatkossa suoritettavat osakasmuutostyötkin helpottuvat, sillä taloyhtiön teettämän kiinteistöön kohdistuvan asbestikartoituksen tulokset yleensä riittävät, kun osakas ryhtyy remontoimaan esimerkiksi märkätiloja.

Asbestipurku on suoritettava huolella

Asbestia sisältävät materiaalit ovat vaarallisia vain rikkoutuessaan, joten asbestia sisältäviä materiaaleja ei erikseen tarvitse poistaa. Mutta kun asbestimateriaaleja puretaan esimerkiksi remontin yhteydessä, voi purkutyön suorittaa vain asbestipurkutyörekisteriin kuuluva toimija. Näin purkutyö sujuu turvallisesti, eikä hengitysilmaan jää remontin jälkeenkään terveydelle haitallista asbestipölyä, jota on mahdotonta erottaa silmällä. Tästä syystä purkutyöurakoitsija vastaa paitsi asianmukaisesta suojauksesta, myös siitä, että purkutyön jälkeen hengitysilma todetaan mittauksilla asbestivapaaksi.

Mikäli osakasmuutostyön vuoksi asbestikartoitus tai asbestipurku tulevat ajankohtaiseksi, voi neuvoja kysyä myös isännöintitoimistosta, jossa on tiedossa osaavat asbestikartoittajat ja paikalliset asbestipurkuluvan saaneet asbestitoimijat.