Asunnon viilennys kesähelteillä – kolme viilennysratkaisua taloyhtiöön

Helteiset kesäkelit tekevät asumisesta tukalaa. Miten asunnon viilennys onnistuisi helteillä? Tässä kolme viilennysratkaisua taloyhtiöön. Kun huoneistoja halutaan jäähdyttää kesän kuumuudessa, taloyhtiöllä on kolme vaihtoehtoa: kaukojäähdytys, maaviileä ja keskitetty ilmalämpöpumppuratkaisu.

1. Kaukojäähdytys

Kaukojäähdytyksen perusperiaate on, että jäähdytetty vesi kuljetetaan jäähdytysputkistoja pitkin kiinteistöön. Tällöin taloyhtiön kellaritiloissa sijaitsee jäähdytysyksikkö, joka puolestaan siirtää jäähdytysenergian eteenpäin huoneistoihin. Jäähdytysenergian viilentämä ilma jaetaan asuinhuoneistoihin esimerkiksi erillisen ilmastointilaitteen kautta.

Kaukojäähdytyksen hyvät ja huonot puolet

Kaukoviileä on luotettava ja pitkäikäinen viilennysratkaisu, joka sopii hyvin monenlaisiin rakennuksiin. Se säästää jäähdytykseen käytettävää energiaa jopa 40–60 prosenttia. Jos taloyhtiö hyödyntää jo ennestään kaukolämpöä, on kaukojäähdytyskin helppo toteuttaa silloin, kun kaukolämpöyhtiö tarjoaa myös jäähdytysvaihtoehdon. Kaikilla paikkakunnilla kaukojäähdytys ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä kaukokylmä on saatavilla pääsääntöisesti vain suurimpien kaupunkien keskusta-alueilla.

Mitä kaukojäähdytys maksaa?

Kaukojäähdytysjärjestelmä vaatii merkittäviä alkuinvestointeja, mikäli soveltuvaa tekniikkaa ei kiinteistössä ole ennestään.

2. Maaviileä

Maaviileäratkaisussa asunnon viilennys tapahtuu maaperästä saatavalla viileällä energialla. Maaviileäjärjestelmä perustuu taloyhtiön tontille porattuihin kaivoihin. Kaivoissa risteilee putkisto, jossa virtaa lämmönkeruuneste, joka puolestaan jäähtyy maaperässä tai kalliossa. Vedestä ja etanolista koostuva nesteseos kierrätetään asuntokohtaisiin viilennyskonvektoreihin, joista se puhalletaan huoneilmaan.

Maaviileän hyvät ja huonot puolet

Ympäristöystävällinen ja äänetön maaviileä on kätevä ratkaisu maalämpökiinteistöihin, ja maaviilennysjärjestelmä voidaan asentaa yhdessä maalämpötekniikan kanssa. Koska maaviileäjärjestelmä vaatii toimiakseen maaperään sijoitettavat porakaivot, ei maaviileätekniikan toteuttaminen ole välttämättä mahdollista esimerkiksi tiiviisti rakennetuilla keskusta-alueilla.

Mitä maaviileä maksaa?

Maaviileäjärjestelmä vaatii merkittäviä alkuinvestointeja, jos kiinteistössä ei jo hyödynnetä maalämpötekniikkaa. Mikäli kyseessä on maalämpötalo, on maaviileänkin asentaminen kustannustehokasta.

3. Ilmalämpöpumput

Keskitetty ilmalämpöpumppuratkaisu eli niin kutsuttu multisplit-ratkaisu tarkoittaa, että taloyhtiö hankkii yhden tai useamman ulkoyksikön, joka sijoitetaan joko kiinteistön katolle tai seinälle. Jokaisessa huoneistossa on puolestaan oma sisäyksikkönsä, joka yhdistetään putkilinjastoa pitkin rakennuksen yhteiseen ulkoyksikköön.

Ilmalämpöpumppujen hyvät ja huonot puolet

Asunnon viilennys hoituu ilmalämpöpumpulla nopeasti ja tehokkaasti. Lisäksi järjestelmän asennus on suhteellisen helppoa ja nopeaa. Keskitetty ratkaisu vaatii usein kuitenkin sen, että ulkoyksikön ja asuntokohtaisten sisäyksiköiden välillä risteilee paljon putkistoa. Kustannustehokkaampaa voikin olla asentaa jokaiseen huoneistoon oma ilmalämpöpumppukeskuksensa – aina se ei kuitenkaan onnistu, jos huoneistokohtaisille ulkoyksiköille ei ole paikkaa esimerkiksi parvekkeella. Toisin kuin kaukokylmän tai maaviileän kohdalla, ilmalämpöpumpputekniikka ei ole äänetöntä. Lisäksi useamman huoneen tai kerroksen asuntoa viilennettäessä vaaditaan pääsääntöisesti useampi kuin yksi sisäyksikkö.

Mitä keskitetty ilmalämpöpumppujärjestelmä maksaa?

Ilmalämpöpumppujärjestelmä on suhteellisen edullinen vaihtoehto, koska se ei vaadi isompia rakenteellisia muutoksia: riittää, että jokaiseen huoneistoon asennetaan sisäyksiköt, jotka yhdistetään kiinteistön yhteisiin ulkoyksiköihin putkilinjalla.

Taloyhtiön viilennysratkaisuista kertoi Retta Isännöinnin teknisen yksikön päällikkö Tomi Salonen.