Räätälöidyllä markkinaselvityksellä tukea Hoasin päätöksentekoon 

Kiinteistöanalyytikko Anton Takkavuori saa kiitosta Hoasilta ammattimaisesta otteestaan.

Helsingin seudun opiskelija-​asuntosäätiö Hoas on yleishyödyllinen säätiö, jonka tavoitteena on ollut jo vuodesta 1969 lähtien tarjota edullisia vuokra-​asuntoja opiskelijoille. Hoasin toiminnassa ovat mukana Helsingin yliopiston ja Aalto-​yliopiston ylioppilaskunnat sekä 10 muuta ylioppilaskuntaa ja ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntaa. Hoas omistaa yli 10 000 asuntoa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa. 

Markkinaselvitys on räätälöity kokonaisuus asiakkaan tarpeeseen 

Rettan markkinaselvitys tarjoaa konkreettista tietoa päätöksenteon tueksi niin numeerisen datan kuin kirjallisen analyysinkin muodossa. Analyysi tarjoaa markkinanäkemystä uusista näkökulmista ja siinä paneudutaan syvällisesti asiakkaan kannalta olennaisiin markkinatietoihin. Näin asiakas saa kattavan kokonaiskuvan markkinasta juuri omaan liiketoimintaansa peilaten. Analyysiin pohjautuvien havaintojen avulla esitellään myös markkinan näkymät, jotka ilmentävät markkinapotentiaalin pidemmällä aikavälillä.  

”Olin hyvin vakuuttunut markkinaselvityksen ammattimaisesta otteesta. Jo kirjallinen markkinaselvitys oli hyvin monipuolinen sekä kattava, mutta lisäarvoa toi vielä Antonin pitämä esitys. Esityksen avulla selvitys sai vahvemman arvon ja merkityksen. Anton osasi korostaa kannaltamme merkittäviä asioita, esimerkiksi vuokramarkkinoiden vaikutusta alueen vetovoimaan. Tulen jatkossakin tarvittaessa tilaamaan markkinaselvitykset Rettan kiinteistöanalyytikko Anton Takkavuorelta.” Hoasin hankepäällikkö Anneli Keränen kertoo.  

Lisätietoja: 

Retta Management: Anton Takkavuori, kiinteistöanalyytikko, anton.takkavuori@retta.fi