Palvelu kiinteistön olosuhteiden seurantaan

Rakennuttaminen Retta management. Lasinen ja moderni toimistotalo.

Olosuhteet näkyviksi -palvelu tarjoaa tilakohtaisten olosuhteiden mittausta ja valvontaa reaaliaikaisesti, mikä mahdollistaa nopean puuttumisen poikkeamiin. Tilakohtaisia olosuhteita seurataan kiinteistöautomaatiota hyödyntäen sekä erikseen asennettavilla langattomilla antureilla. Olosuhdetieto visualisoidaan ja esitetään 3D mallinnoksena. Näkyviksi tehtyjen olosuhdetietojen avulla tekninen managerimme voi reagoida tiloissa tapahtuneisiin poikkeamiin ja käynnistää tarvittavat huoltotoimet jo ennen kuin olosuhdemuutokset aiheuttavat haittaa kiinteistön käyttäjille.

Palvelu on saatavissa myös sellaisiin kiinteistökohteisiin, jotka eivät ole Retta Managementin manageerauksessa.

Mitä palvelu tarjoaa?

Työpaikkailmoituksen kuvituskuva - Isännöitsijä Ouluun

Palautejärjestelmä tilojen käyttäjille

  • Palvelun data on sovittaessa myös tilojen käyttäjien nähtävissä. Käyttäjille on tarjolla myös helppokäyttöinen palautejärjestelmä.
  • Huonetiloihin asennettavan QR-koodiin perustuvan käyttäjäpalautejärjestelmän kautta tilojen käyttäjä voi antaa palautetta ja tarkastella tilakohtaista olosuhdedataa mobiilisti.
  • Käyttäjällä on halutessaan mahdollisuus seurata tilojen reaaliaikaisia olosuhteita esim. aulaan tai yhteistiloihin asennetun kosketusnäytön avulla.

Palvelun hyödyt

  • Reaaliaikainen olosuhteiden visualisointi mahdollistaa sen, että kiinteistössä voidaan käynnistää huoltotoimet heti niissä tiloissa, joiden olosuhteissa tapahtuu muutoksia.
  • Vuokralaistyytyväisyys paranee, kun tilojen käyttäjille voidaan tarjota sovitun mukaiset tilaolosuhteet.
  • Energiatehokkuus lisääntyy ennakoivalla ja tilakohdennetulla kiinteistön olosuhdeseurannalla.
  • Tilakohtaisten olosuhteiden mittaus ja seuranta mahdollistaa reaaliaikaiset trendi- ja historiatietopohjaiset raportit.
  • Mobiilikäyttöinen älykäs palautejärjestelmä mahdollistaa käyttäjille tilakohtaisen olosuhdeseurannan ja palautteenannon.