Taloyhtiön rakennuksen elinkaari ja onnistuneiden korjaushankkeiden toteuttaminen – lataa maksuton opas

Rakentajat huomioliiveissä ja kypärissä käyvät läpi rakennussuunnitelmaa työmaalla retta

Jokaisella rakennuksella on oma elinkaarensa, jonka pituus vaihtelee esimerkiksi kiinteistön iän, rakennusmateriaalin ja teknisten järjestelmien mukaan. Elinkaaren pituuteen vaikuttavat myös rakennuksen käyttötarkoitus ja sääolosuhteet. Merkittävää on myös se, kuinka hyvin rakennuksen ylläpidosta on huolehdittu.

Jokainen kiinteistö on rakennettu aikansa rakennusmääräysten ja -suuntausten mukaisesti.  Taloyhtiön hallituksella on lain mukaan velvollisuus ylläpitää rakennusta vähintään rakennusajankohdan määräysten edellyttämässä kunnossa. Tällä suojataan taloyhtiön osakkaiden kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen.

Onnistuneen korjaushankkeen askelmerkit 

Taloyhtiön hallitus voi asiantuntijoiden avulla arvioida tarkkaan, kannattaako jotakin kiinteistöön kuuluvaa rakennusosaa käyttää loppuun ja tämän jälkeen uusia kokonaan vai korjata ja ylläpitää vanhaa. Valittu strategia vaikuttaa taloyhtiön kunnossapitosuunnitelma kokonaisuudessaan ja kustannuserot eri vaihtoehtojen välillä voivat olla suuria pitkällä aikajänteellä.

Hallitukselle kiinteistön korjaushankkeet tarkoittavat usein kokonaan uuteen asiaan perehtymistä, sillä hallituksen jäsenistä vain harvalla on kokemusta suuren kiinteistön korjaamisesta. Tämän vuoksi taloyhtiön hallituksen kannattaa harkita kumppanuutta, jossa kokeneet asiantuntijat auttavat ja tukevat hallitusta esimerkiksi töiden kilpailuttamisessa ja korjaushankkeisiin liittyvässä päätöksenteossa.

Oppaassa käsittelemme rakennuksen ominaispiirteitä ja elinkaaren vaiheita sekä kuinka rakennuksen elinkaari otetaan osaksi strategista suunnittelua. Kerromme myös onnistuneen korjaushankkeen läpiviennin vaiheet ja kuinka korjaushanke toteutetaan onnistuneesti yhdessä Retta Isännöinnin kanssa.

Oppaan sisältö:

  1. Rakennuksen ominaispiirteiden huomiointi ja rakennuksen elinkaaren vaiheet
  2. Taloyhtiön rakennuksen elinkaari osaksi strategista suunnittelua
  3. Onnistuneen korjaushankkeen läpiviennin vaiheet
  4. Korjaushanke yhdessä Retta Isännöinnin kanssa

Lataa maksuton opas täyttämällä alla olevat tiedot

Lähetämme oppaan antamaasi sähköpostisoitteeseen. Halutessasi Retta Isännöinti on sinuun puhelimitse yhteydessä kartoittaakseen yhtiön nykytilan ja tarpeen. 

Taloyhtiöni on Retta Isännöinnin asiakas(Pakollinen)
Retta Isännöinti voi olla minuun puhelimitse yhteydessä kartoittaakseen yhtiön nykytilan ja tarpeen
Kyllä kiitos! Haluan saada asumiseen ja isännöintiin liittyviä uutisia Retta Isännöinniltä sähköpostitse