Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet – lue vastaukset yleisimpiin kysymyksiin

Vuokralla asuminen on parhaillaan huolettomin ja vaivattomin tapa asua, kunhan vuokralainen ja vuokranantaja noudattavat yhdessä sovittuja pelisääntöjä. Rettan isännöitsijä Minna Sulkanen vastaa yleisimpiin kysymyksiin vuokralaisen oikeuksista ja velvollisuuksista.

Mitkä ovat vuokralaisen tärkeimmät oikeudet?

Asumisen helppous ja turvallisuus on vuokralaisen tärkein ja ensisijainen oikeus. Vuokranantaja vastaa asunnosta vastuunjakotaulukon mukaan osakkaalle kuuluvilta osin. Jos esimerkiksi asunnon jääkaappi hajoaa, siitä voi ilmoittaa vuokranantajalle, jolloin asuntoon toimitetaan uusi kodinkone rikkinäisen tilalle. Taloyhtiö vastaa puolestaan kiinteistöä koskevista asioista.

Mitkä ovat vuokralaisen tärkeimmät velvollisuudet?

Vuokralaisen tärkein velvollisuus on maksaa vuokra ajallaan. Vuokranmaksuvelvollisuuden mukaisesti vuokra tulee maksaa kuukausittain viimeistään vuokrasopimuksessa mainittuun eräpäivään mennessä. Lue täältä, mitä kaikkea kannattaa huomioida allekirjoittaessaan vuokrasopimusta.

Vuokralaisella on myös ilmoitusvelvollisuus, jonka mukaan hänen tulee ilmoittaa eteenpäin isännöitsijälle tai huoltoyhtiöön, kun havaitsee asunnossa vian tai puutteen – esimerkiksi tiputtavan hanan. Vakavat asiat, kuten vesivahingot tai niiden epäily, tulee ilmoittaa viipymättä huoltoyhtiöön ja vuokranantajalle. Lisäksi näistä asioista tulee aina ilmoittaa vuokranantajalle.

Mitä muita velvollisuuksia vuokralaisella on?

Asukkaan tulee pitää hyvää huolta asunnostaan. Taikatemppuja ei tarvita, kunhan asukas huolehtii, että asunto pysyy siistissä kunnossa. Samalla asunto säilyy viihtyisänä kotina myös vuokralaiselle itselleen. Vuokralainen on vastuussa esimerkiksi itse asentamistaan kodinkoneista ja sähkölaitteista.

Vuokralaisen tulee huolehtia, että asunnon pinnat pysyvät kunnossa. Varsinkin, jos asunnossa asuu lemmikkieläimiä, on hyvä varmistaa, etteivät ne vaurioita lattiapintoja. Lue täältä, mitä muuta sinun tulee ottaa huomioon, jos omistat lemmikin vuokra-asunnossa.

Kuten kaikissa yhteisöllisissä asumismuodoissa, vuokralaisen tulee ottaa muut asukkaat huomioon. Taloyhtiön järjestyssääntöjä pitää noudattaa ja muille asukkaille taata yörauha sekä yleinen asumisrauha.

Mistä vuokralaisten ja vuokranantajien välillä syntyy useimmin kiistoja?

Maksamattomat vuokrat aiheuttavat useimmiten eripuraa vuokranantajan ja vuokralaisen välillä. Jos yllättävän syyn takia ei joskus pysty maksamaan vuokraa ajallaan, tulee silloin ottaa välittömästi yhteys vuokranantajaan. 

Vuokrankorotukset aiheuttavat myös toisinaan hämmennystä, vaikka ne olisi määritelty etukäteen vuokrasopimuksen vuokrankorotusehdoissa. Sopimuksessa on mainittu usein vuokrankorottamisen peruste sekä voimaantulopäivä. Toisinaan pitkän vuokrasuhteen aikana saatetaan myös huomata, ettei vuokra vastaa enää käypää vuokratasoa. Tällöin voidaan tehdä niin sanottu tasokorotus, mutta neuvottelut vuokrankorotuksesta on aloitettava vähintään puoli vuotta etuajassa.

Voinko tehdä asunnossani remonttia, jos olen valmis kustantamaan sen itse?

Vuokralainen vuokraa asunnon siinä kunnossa, missä se on vuokraushetkellä. Esimerkiksi seinien maalaamisesta on aina neuvoteltava ensin vuokranantajan kanssa. Mahdollisiin asukkaan omiin muutostöihin sisältyy usein ennallistamisvaade. Seinien väri tulee hyväksyttää asunnon omistajalla, ja lisäksi seinät tulee yleensä pois muuttaessa maalata takaisin alkuperäisen värisiksi.

Etenkin suurien vuokranantajayhtiöiden tulee kohdella asukkaitaan tasapuolisesti, minkä takia aina ei voida sallia toivottuja remontteja. Jos vuokranantaja sallii muutoksen yhdelle asukkaalle, tulisi se olla mahdollista toteuttaa myös kaikille muille talossa asuville. Esimerkiksi muovimaton tilalle ei voi asentaa laminaattia yhteen asuntoon, vaikka pitkäaikainen vuokralainen olisi sen valmis itse kustantamaan.

Mitä teen, jos huomaan oikeuksiani rikottavan?

Jos asumisrauha häiriintyy jatkuvasti esimerkiksi meluisan naapurin vuoksi, tulee siitä ilmoittaa isännöitsijälle. Aluksi kannattaa kuitenkin käydä juttelemassa itse naapurille, koska usein häiriö on tahatonta.

Toisinaan voi tulla tilanne, jossa asukas kokee, että esimerkiksi kiinteistöhuolto on toiminut asiaan kuulumattomalla tavalla, jos se on käynyt asunnossa tekemässä vikakorjausta ilmoittamatta. Tästä voi tarvittaessa reklamoida isännöitsijälle. Kaikista korjaustoimenpiteistä, joissa asuntoon tullaan yleisavaimella, tulee ilmoittaa asukkaalle hyvissä ajoin. On tärkeää, että asukas osaa varautua vierailuun, jos asunnossa on esimerkiksi vieraita pelkäävä koira. Asuntoihin saa tulla yleisavaimella ilmoittamatta vain hätätapauksissa, kuten tulipalon, vesivahingon tai sairaskohtauksen yhteydessä.

Lue muita vinkkejämme vuokralaisille täällä>>