Tiesitkö tämän vuokra-asunnon irtisanomisesta? Asiantuntija vastaa

Kuinka pitkä on laillinen vuokra-asunnon irtisanomisaika? Riittääkö soittaminen vuokranantajalle, kun irtisanoo vuokrasopimuksen? Yksikönpäällikkö Riitta Parviainen vastaa yleisimpiin vuokra-asunnon irtisanomisessa askarruttaviin kysymyksiin.

Milloin vuokrasopimuksen voi irtisanoa?

Määräaikaista vuokrasopimusta ei voi irtisanoa, vaan se päättyy sopimuksessa lukevan määräajan umpeuduttua. Toistaiseksi voimassaolevan vuokrasopimuksen voi puolestaan irtisanoa yhden kalenterikuukauden irtisanomisajalla.

Retta Asuntovuokrauksen yksikönpäällikkö Riitta Parviainen kuitenkin muistuttaa, että toistaiseksi voimassa olevissa vuokrasopimuksissa on usein vuosisitoumus, joka tarkoittaa, että asunto tulee sitoutua vuokraamaan vähintään yhdeksi vuodeksi. Tällaisen sopimuksen voi siis irtisanoa aikaisintaan 11 kuukauden kuluttua siitä, kun vuokrasopimus on alkanut.

Jos toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanoo ennen sovittua ensimmäistä irtisanomispäivää, on kyseessä sopimusrikkomus. Tällöin vuokralainen joutuu maksamaan vuokrasopimuksessa mainitun sopimussakon, joka vastaa usein 1–2 kuukauden vuokraa.

– Vuosisitoumuksen ollessa voimassa sopimussakko tulee aina maksaa, vaikka joutuisi muuttamaan toiselle paikkakunnalle pakottavasta syystä, esimerkiksi työn tai koulun perässä, Parviainen sanoo.

Miten irtisanomisaika lasketaan ja kauanko se kestää?

Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Asunnon irtisanomista ei tarvitse, eikä kannata jättää kuitenkaan kuun viimeiseen päivään, vaan vuokrasopimuksen voit irtisanoa minä päivänä tahansa. Esimerkiksi elokuun alussa irtisanottu vuokrasopimus päättyy siis syyskuun lopussa.

Irtisanomisajan pituus vaihtelee riippuen siitä, kuka ja milloin vuokrasopimuksen irtisanoo. Jos vuokralainen irtisanoo vuokrasopimuksen, on irtisanomisaika aina 1 kalenterikuukauden pituinen. Kun sopimus irtisanotaan vuokranantajan toimesta, on irtisanomisaika 6 kalenterikuukautta, jos vuokrasuhde on kestänyt yli vuoden. Alle vuoden kestäneissä vuokrasopimuksissa vuokranantajan irtisanomisaika on 3 kalenterikuukautta. Näitä irtisanomisaikoja ei voi sopimalla muuttaa, sillä ne on määrätty laissa.

– Toisinaan vuokranantajien itse laatimissa vuokrasopimuksissa voi lukea vuokralaisen irtisanomisajan olevan esimerkiksi kaksi kuukautta. Tällainen sopimus ei kuitenkaan ole pätevä, sillä se rikkoo lakia, sanoo Parviainen.

Miten irtisanomisilmoitus tulee toimittaa?

Irtisanomisilmoitus tulee toimittaa aina kirjallisesti ja todisteellisesti vuokranantajalle, eikä vuokrasopimusta voi irtisanoa esimerkiksi puhelimitse. Tavallisen sähköpostiviestin lähettäminen ei myöskään riitä, vaan vuokranantaja tarvitsee irtisanomisilmoituksen, jossa on kaikkien vuokrasopimuksen solmineiden henkilöiden allekirjoitukset. Tämän voi toimittaa vuokranantajalle postilla tai skannattuna sähköpostiin.

Parviainen muistuttaa myös, että vuokralainen tarvitsee vuokranantajan kuittauksen irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta määräajassa, jotta irtisanominen on pätevä.

– Suosittelen, ettei vuokrasopimuksen irtisanomista jätettäisi kuun viimeiseen päivään, vaan se tehtäisiin heti kun mahdollista. Jos irtisanomisilmoituksen lähettää esimerkiksi postilla, ei se välttämättä ehdi vuokranantajalle ajoissa.

Milloin vuokravakuuden saa takaisin?

Vuokranantajan tulee palauttaa vuokravakuus vuokralaiselle mahdollisimman pian muuttamisen jälkeen, mutta viimeistään kuukauden sisällä vuokrasopimuksen päättymisestä.

Toisinaan vuokravakuus joudutaan pidättämään joko kokonaan tai osittain. Parviainen kertoo, että yleisimmät syyt vakuuden pidättämiseen ovat vauriot asunnossa, jotka eivät kuulu normaaliin kulumiseen, puutteellinen loppusiivous tai palautettujen avainten puutteellinen lukumäärä.

Lisää ohjeita vuokra-asunnon irtisanomiseen >>