Realian hallinnoima kiinteistö on saavuttanut Suomen ainoan asuntojen BREEAM In-Use ”Excellent” -ympäristöluokituksen

kaunis-kerrostalon-pihapiiri-ja-lasten-leikkipuisto Retta Asuntovuokraus

Vantaan Tikkurilassa sijaitseva Asunto Oy Hernetie 4 on saanut tänä vuonna – ainoana asuinkiinteistönä Suomessa – BREEAM In-Use -sertifioinnissa Excellent-tason luokituksen. Sertifiointi tehtiin yhdessä Green Building Partnersin kanssa, joka vastasi kohteen auditoinnista.

BREEAM tulee sanoista Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Kyseinen luokitus on maailman johtava rakentamisen ympäristöluokitusjärjestelmä ja vastuullisuuden arviointimenetelmä. Sertifikaatin saanut kiinteistö täyttää ympäristöystävälliselle kiinteistölle asetetut tarkat kriteerit ja kiinteistö on käynyt läpi ulkopuolisen auditoinnin. Arvioinnissa kiinnitetään huomioita mm. seuraaviin osa-alueisiin: terveys ja hyvinvointi, energia, materiaalien ja jätteiden käsittely sekä maankäyttö ja ekologisuus. Kriteeristön perusteella sertifioidut rakennukset luokitellaan viiteen eri kategoriaan: Pass, Good, Very Good, Excellent ja Outstanding. Asuinkiinteistölle tehtäviä BREEAM In-Use -sertifiointeja on kahdenlaisia. Part 1 keskittyy käytönaikaiseen arviointiin ja Part 2 kiinteistön johtamisen kokonaisuuteen. Hernetien sertifiointi on Part 1 -arvioinnin piiriin kuuluvaa. 

Asunto Oy Hernetie 4 (kohteen omistaa CapMan) on vuonna 2018 valmistunut kerrostalo, jossa on 91 asuntoa. Kiinteistö lämpiää kaukolämmöllä ja sen energialuokitus on C 2013. Kiinteistö sai arvioinnissa kokonaisarvosanan 70,9, joka oikeuttaa Excellent-tasoon. Ensimmäisessä osassa on kahdeksan tarkasteltavaa osa-aluetta. Parhaimmat pisteet tuli saastuttaminen -kategoriasta.  Myös kestävyyden, energian ja liikkumisen osa-alueet saivat erittäin hyvät arvosanat.

BREEAM In-Use -sertifiointi on yleistymässä. Tulevaisuudessa sertifioinnilla nähdään olevan positiivista vaikutusta sekä kiinteistön omistajille että kohteissa asuville henkilöille. Yksinkertaisesti BREEAM In-Use -sertifiointi helpottaa kerrostalojen ympäristöystävällisyyden mittaamista ja vertailua keskenään. Myös asukkaat hyötyvät sertifioidussa kohteessa asumisesta. 

BREEAM Residential In-Use -sertifiointeja on tehty Suomessa 33 kpl ja kaiken kaikkiaan maailmalla yhteensä 92 kpl (*tarkastettu 04.11.2021), eli Suomi on aika edellä tässä.” kertoo Realian Vastuullisuuspalvelut-yksikön johtaja Mari Rajaniemi.

Suomessa sertifioidut kohteet ovat lähinnä ”very good” tasoa. Maailmalla on 7 ”excellent” tason kohdetta ja 57 ”very good” -sertifioitua asuinkiinteistöä. Loput arvioidut kohteet ovat heikomman arvosanan saaneita. Saavutettu ympäristösertifikaatti viestii vahvasti rakennuksen omistajan ympäristömyönteisyydestä. BREEAM In-Use -sertifikaatti on uusittava kolmen vuoden välein. Kaikkiin sertifioituihin kohteisiin voit tutustua tarkemmin BREEAM Projects