Mitä vuokralaisen tulisi tietää kotivakuutuksesta?

Jotta vahingon sattuessa kulut eivät koidu vuokralaisen maksettaviksi, kannattaa kotiin aina hankkia asianmukaiset vakuutukset.

Astianpesukone menee rikki kesken pesun ja valuttaa vedet lattialle. Lapsi pudottaa älypuhelimen, jonka seurauksena sen näyttö hajoaa. Monille tuttuja tilanteita, jotka koituvat erityisen kiperiksi, jos vuokralainen ei ole hankkinut kotivakuutusta.

Lain mukaan vuokralainen vastaa sekä huoneistonsa irtaimistosta että huoneistolle omalla toiminnallaan aiheuttamasta vahingosta, minkä takia kotivakuutuksen hankkiminen on äärimmäisen tärkeää – muutoin edellä mainitun kaltaiset vahingot jäävät vuokralaisen maksettaviksi.

– Kotivakuutus tulee hankkia, jotta vahinkotapauksissa ei tule ongelmia korvausten kanssa.  Vuokrasopimuksissa onkin yleensä määritelty, että vuokralaisella on oltava sopimuksen alkamispäivästä lähtien kotivakuutus ja että sen on oltava voimassa vuokrasopimuksen koko keston ajan, sanoo Rettan isännöitsijä Anssi Tikkanen.

Laajan kotivakuutuksen hankkiminen kannattaa

Kotivakuutus kannattaa aina ottaa, vaikka itse vuokrasopimus ei sitä edellyttäisikään. Sillä kun kotivakuutus puuttuu, esimerkiksi pesukoneen hajoamisesta aiheutuvan vesivahingon kulut voivat jäädä kokonaan vuokralaisen maksettaviksi.

Laaja kotivakuutus voi korvata pyöräkellarista varastetun pyörän tai rikkoutuneen puhelimen. Se voi tietyissä tilanteissa myös korvata mahdollisen tilapäisasunnon kustannukset vesi- tai palovahingon sattuessa. Taloyhtiön tai vuokranantajan ottama vakuutus ei puolestaan korvaa vuokralaisen omaisuudelle sattuvia vahinkoja.

Millainen vakuutus sopii minulle?

Kun hankkii vakuutuksen, kannattaa miettiä omaa elämäntilannetta sekä kaikkia mahdollisia vahinkoja, joita omalle kohdalle voi sattua. Kattaako vakuutuksesi varkauden, kodinkoneen hajoamisen tai ne vahingot, joita lapset ovat tahattomasti aiheuttaneet? Yleisesti ottaen edullisimmissa vakuutuksissa korvaussumma on usein alhainen ja omavastuu suuri.

– Monet vakuutusyhtiöt tarjoavat kotivakuutuksia useilla eri laajuuksilla. Tämän takia kannattaa tutustua tarkasti vakuutusturvien ehtoihin ennen, kun hankkii vakuutuksen, muistuttaa Tikkanen.

Vuokralaisen vakuutukset ovat yleensä yhdistelmävakuutuksia, jotka sisältävät ainakin esinevakuutuksen irtaimistolle sattuvien vahinkojen varalle, vastuuvakuutuksen vuokralaisen omalla toiminnallaan aiheuttamien vahinkojen varalle sekä oikeusturvavakuutuksen mahdollisten riitatapausten varalle.

Etenkin lapsiperheen kannattaa valita kotivakuutus, joka sisältää vastuuvakuutuksen, sillä se voi korvata esimerkiksi lasten pallopeleissä hajonneen ikkunan tai muita tuhoja, joita lapset voivat vahingossa aiheuttaa naapureille. Vastuuvakuutus voi toisinaan korvata myös vahinkoja, joita alle 12-vuotias lapsi tekee kotonaan – esimerkiksi jos lapsi innostuu piirtämään paperin sijasta seinille.

Muista myös, että laajakaan kotivakuutus ei korvaa lemmikkieläinten aiheuttamia tuhoja tai huolimattomuudesta aiheutuneita vahinkoja, kuten päälle unohtuneesta vesihanasta tai valvomatta jätetystä pesukoneesta aiheutunutta vesivahinkoa. Vakuutus tai sen puuttuminen ei myöskään ikinä muuta osapuolten vastuita ja vahingonkorvausvelvollisuutta.

Pidä vakuutus ajan tasalla

Vuokralaisen vakuutukset tulee pitää voimassa koko sen ajan, kun asuu asunnossa ja erityisesti muuton yhteydessä vakuutustiedot on hyvä muistaa päivittää. Esimerkiksi asunnon koko vaikuttaa kotivakuutuksen suuruuteen, minkä takia muuton yhteydessä vanhaa vakuutusta voi joutua muokkaamaan, jotta se sopisi myös uuteen kotiin.

– Kannattaa muistaa, että vakuutus astuu voimaan aikaisintaan sen tekohetkellä. Se ei koskaan astu voimaan takautuvasti. Siksi on hyvä huolehtia, että kotivakuutuksen tiedot ovat aina ajan tasalla, sanoo Tikkanen.