Milloin vuokranantaja voi olla vastuussa vuokralaiselle aiheutuneesta vahingosta?

Vuokranantajana on hyvä olla tietoinen vuokranantajan vahingonkorvausvastuun syntymisen edellytyksistä mahdollisten asuntoon kohdistuvien vaurioiden varalta. Millaisista vuokralaiselle aiheutuneista vahingoista vuokranantaja voi joutua korvausvastuuseen? 

Vahingonkorvauslainsäädännön mukaan henkilö, joka huolimattomuudellaan tai muulla tuottamuksella aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen sen korvaamaan. Myös huoneenvuokralaki sisältää omat säännöksensä vuokrasuhteen osapuolten vahingonkorvausvastuusta. Lain 23 §:ssä säädetään vuokranantajan vahingonkorvausvastuusta huoneiston kunnon puutteellisuuteen liittyvissä tilanteissa. 

”Kyseisen pykälän mukaan vuokralaisella on oikeus saada korvaus vuokranantajan toimenpiteen tai laiminlyönnin aiheuttamasta vahingosta, paitsi jos vuokranantaja voi osoittaa, ettei huoneiston puutteellinen kunto ole aiheutunut hänen huolimattomuudestaan”, Rettan juristit kertovat.

Tyypillinen esimerkki on huoneistossa ilmennyt kosteusvaurio, jonka seurauksena myös esimerkiksi vuokralaisen irtaimisto kärsii vahinkoa. Vuokranantaja voi joutua vahingonkorvausvelvolliseksi vuokralaisen irtaimistovahingon osalta esimerkiksi silloin, jos hän on tiennyt huoneiston kosteusvaurioista, mutta tiedosta huolimatta ei ole viivyttelemättä ryhtynyt tarpeellisiin toimiin.

”Huolellinen vuokranantaja toimiikin mahdollisesta kosteusvauriosta tiedon saatuaan nopeasti ja tehokkaasti, ja lisäksi dokumentoi toimenpiteensä siltä varalta, että asiasta jälkikäteen riidellään.”, Rettan lakiosastolta neuvotaan.

Oikeus vahingonkorvaukseen on erotettava vuokralaisen oikeudesta saada vuokranalennusta siltä ajalta, jolta huoneisto ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa. Oikeus vuokranalennukseen on riippumaton siitä, onko vuokranantaja toiminut asiassa huolellisesti vai ei. Tätä oikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli huoneiston puutteellinen kunto johtuu vuokralaisen omasta laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta.

Mistä saan lisätietoa?

Lisää tietoa vuokranantajan vahingonkorvausvastuusta ja vuokranalennuksesta saa esimerkiksi asuinhuoneiston vuokrauksesta annetusta laista Finlexin verkkosivuilta.