Millaista pienremonttia vuokra-asunnossa saa tehdä? Lakimies vastaa!

Vuokralaista voi houkuttaa asunnon ilmeen muuttaminen esimerkiksi pienellä pintaremontilla, pienkalusteiden vaihtamisella tai seinätauluja kiinnittämällä. Millaisia muutostöitä vuokra-asunnossa voi tehdä, ja kumpi remontin kustantaa, vuokralainen vai vuokranantaja? Kysyimme asiaa Retta Asuntovuokrauksen lakimieheltä Hannamaija Harteelalta.

Saako vuokralainen maalata vuokra-asunnon seiniä?

Seinien maalaus katsotaan huoneiston muutostyöksi. Lain mukaan vuokralaisella ei ole oikeutta suorittaa korjaus- ja muutostöitä ilman vuokranantajan lupaa.

”Vuokralaisella ei siis ole oikeutta maalata huoneiston seiniä ilman vuokranantajan lupaa, ei siis edes siinä tapauksessa, että vuokralainen olisi valmis maalaamaan asunnon takaisin alkuperäiseen väriinsä vuokrasuhteen päättyessä. Tällöinkin voi helposti tulla sanomista esimerkiksi maalaustyön jäljestä”, lakimies Hannamaija Harteela kertoo.

Saako vuokralainen porata vuokra-asunnon seinään?

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaan vuokralainen ei vastaa niin sanotusta tavanomaisesta kulumisesta, jollei vuokrasopimuksessa ole toisin sovittu. Tällä tarkoitetaan asunnon normaalin käytön seurauksena ajan myötä tapahtuvaa kulumista.

”Tavanomaiseksi kulumiseksi katsotaan myös kohtuullinen määrä reikiä, jotka ovat syntyneet peilien tai taulujen kiinnittämisestä huoneiston seiniin. Tavanomaista kulumista eivät kuitenkaan ole kiinnittämisestä aiheutuneet poikkeuksellisen suuret reiät. Näin ollen järeämpien kiinnitysmekanismien asentamiseen kannattaakin etukäteen pyytää vuokranantajan lupa”, Harteela neuvoo.

Onko vuokralaisella velvollisuus paikata seinään poratut reiät lähtiessään?

”Mikäli kyse on tavanomaiseksi kulumiseksi katsottavista jäljistä, ei vuokralaisella ole velvollisuutta paikata niitä. Huolimattomasti suoritettu paikkaaminen saattaa johtaa siihen, että seiniin tehdyt jäljet erottuvat vielä enemmän.”

Kuuluuko vuokranantajan maksaa asunnossa tehtävistä remonteista?

Lähtökohtaisesti vuokranantaja vastaa asunnon kunnossapidosta, jolloin myös korjaustyöt kuuluvat vuokranantajan vastuulle ja kustannettavaksi.

”Mikäli vuokralainen on itse aiheuttanut remontointitarpeen, voivat kustannukset kääntyä hänen maksettavakseen”, Harteela sanoo.

Jos vuokralainen käyttää omaa aikaansa remontin tekemiseen, kuuluuko asunnon omistajan korvata hänelle remonttityöhön kulunut aika?

Kuten aiemmin kävi ilmi, vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä muutos- tai korjaustöitä vuokraamassaan asunnossa ilman vuokranantajan lupaa. Jos vuokralainen ja vuokranantaja sopivat siitä, että vuokralainen saa suorittaa remonttia asunnossa, tulee samalla sopia myös muista remonttiin liittyvistä seikoista.

”Sovittavia seikkoja ovat tällöin ainakin se, kuka kustantaa työt ja materiaalit. Samoin on sovittava muun muassa työn sisällöstä ja mahdollisesta valvonnasta, sekä siitä, onko muutosten tarkoitus vuokrasuhteen päätyttyä jäädä asuntoon vai onko vuokralaisella velvollisuus saattaa asunto ennalleen”, Harteela ohjeistaa.

Lue myös muita vinkkejämme vuokra-asumiseen >