Toimistomarkkina Q4 2023: Kiristyviä laatuvaatimuksia ja pienentyneitä tilatarpeita 

Pääkaupunkiseudun toimistotilojen käyttöasteet ovat kääntyneet jälleen laskuun viimeisten 18 kuukauden aikana. Vajaakäytön myötä toimistotilaa etsivillä on ollut valinnanvaraa. Tilastojen valossa suuri osa yritysten muutoista tapahtuu aiempaa pienempiin tiloihin. Uusissa vuokrasopimuksissa toimistojen keskimääräinen koko onkin pienentynyt viime vuosina verrattuna pandemiaa edeltäneeseen aikaan. Samalla tilaa etsivät kiinnittävät enenevissä määrin huomiota tilojen sijaintiin sekä erilaisiin ominaisuuksiin, joilla houkutellaan väkeä taas toimistolle.

Videokooste artikkelista

Toimistojen vajaakäyttöasteet ovat pysyneet selvästi korkeammalla tasolla kuin ennen pandemiaa pääkaupunkiseudun keskeisillä toimistomarkkinoilla Helsinki Research Forumin mukaan. Vajaakäyttö on ollut nousutrendissä, mutta nousu hidastui 23Q4:llä. Vajaakäyttöaste nousi 23Q4:llä edellisen kvartaalin loppuun verrattuna enää 0,2 prosenttiyksikköä ollen 14,6 prosenttia. Vajaakäyttö kasvoi 2 prosenttiyksikköä vuoden 2023 viimeisellä kvartaalilla vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Samaan aikaan kun vajaakäyttö on kasvanut, kiinteistönomistajat ovat pitäneet kiinni nimellisvuokrista. Uusien sopimusten kohdalla markkinatilanteessa on painetta erilaisille insentiiveille. Esimerkiksi vapaakuukausia asetetaan etusijalle nimellisvuokran alentamiseen verrattuna. Tilastokeskuksen mukaan toimistotilojen vuokrat nousivat 5,9 % vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022. Vuokrien nousua selittää merkittävästi voimassa oleviin sopimuksiin tehdyt indeksikorotukset.

Markkina odottaa toimitilasektoreiden osalta kauppavolyymeihin kasvua

Vuoden 2022 loppupuoliskolla tuottovaatimukset lähtivät nousuun, joka jatkui vuoden 2023 aikana. Nousevien tuottovaatimusten myötä ostajien ja myyjien hintanäkemykset eivät kuitenkaan kohdanneet, mikä hiljensi toimistosektorin transaktiovolyymin alimmilleen vuosikymmeneen vuonna 2023.

Vaikka toimistosektorilla transaktiovolyymit olivat viime vuonna historiallisen alhaiset, markkinalla odotetaan kaikkien toimitilasektoreiden kauppavolyymeihin kasvua. Tämä ilmenee Rakli-KTI toimitilabarometrista. Kasvuodotusten taustalla ovat etenkin hidastunut inflaatio ja korkotason nousun tasaantuminen.

Erilaiset trendit ovat vaikuttaneet viime vuosina toimistomarkkinaan. Yksi merkittävimmistä trendeistä on ollut etätyön lisääntyminen. Etätyötä tekevien suomalaisten määrä onkin kasvanut tasaisesti. Myös Euroopan tasolla suomalaiset ovat etätyökansaa. Tämä on vaikuttanut esimerkiksi toimistomarkkinan dynamiikkaan.

Liikkuminen vaikkapa Helsingissä on yhä vähäisempää kuin ennen pandemiaa, mikä näkyy esimerkiksi metron käyttäjämäärissä. Vallitsevassa tilanteessa toimistovetoisten alueiden metron kävijämäärät ovat laskeneet merkittävästi. Positiivista on kuitenkin, että ihmisten liikkumisen osalta koronapohjilta on noustu. Liikkuminen toimistoille jatkuu, tosin hitaasti.

Haluatko kuulla lisää?

Voit tilata räätälöityjä markkinakatsauksia kiinteistöanalyytikoltamme:

Anton Takkavuori
Kiinteistöanalyytikko
Retta Management
anton.takkavuori@retta.fi
Puh. 0400 853 528

Lue myös:

Tutustu aiempiin markkina-artikkeleihin ja katsauksiimme