Realia on Green Building Councilin kumppanijäsen vuonna 2021

Suomalainen perhe syömässä yhdessä päivällistä. retta.fi

Realia on Green Building Council Finlandin kumppanijäsen vuonna 2021 yhdessä A-Insinöörien kanssa. FIGBC:n, Realian ja A-Insinöörien yhteisenä tavoitteena on vauhdittaa kiinteistöalan muutosta kohti ympäristövastuullisempia ja ekologisesti kestävämpiä toimintatapoja ja ratkaisuja. 

Realia ja Green Building Council Finland aloittivat kumppaniyhteistyön jo vuonna 2020 ja jatkavat nyt yhteistyötään vuodelle 2021. Yhteistyön tavoitteena on jatkaa sillä tärkeällä asialla, jota edistettiin myös vuonna 2020: edistää kiinteistöalan ympäristövastuullisuutta ja kiinteistöjen energiatehokkuutta sekä jakaa tärkeää tietoa ja osaamista.  

Realian tavoitteena on ollut viime kumppanivuoden myötä ottaa kestävä kehitys ja ympäristövastuullisuus näkyväksi osaksi Realian liiketoimintoja sekä edistää koko kiinteistöalan ympäristövastuullisuutta ja kiinteistöjen energiatehokkuutta. Realia on kouluttanut henkilöstöään, järjestänyt asiakkailleen webinaareja ja lisännyt tietoisuutta tärkeästä
asiasta. FIGBC:n kumppanijäsenyys mahdollistaa tavanomaista tiiviimmän yhteistyön Green Building Council Finlandin ja kumppanijäsenten kesken.   

”Kiinteistöt ja rakentaminen aiheuttavat noin 40 % maailmanlaajuisista hiilidioksidipäästöistä, joten alan vaikuttamismahdollisuudet ovat suuret. Haluamme olla osaltamme viemässä eteenpäin kiinteistöjen energiatehokkuutta Suomessa. Tavoitteenamme on viedä myös omaa ympäristövastuullisuustoimintaamme eteenpäin. Tämä on matka, jonka aloitimme viime vuonna”, Realian Energia- ja ympäristöpalveluiden johtaja Mari Rajaniemi kertoo. 

”Realia toimii laajan asiakaskuntansa hyväksi laajalla palveluvalikoimalla. Realialla on siksi hyvät mahdollisuudet tutustuttaa asiakkaansa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tuoreimpiin näkökulmiin ja toteuttaa hiilineutraaliutta edistäviä toimenpiteitä. Tämä työ on linjassa koko kiinteistötoimialan kehittymisen kanssa”, Green Building Council Finlandin toimitusjohtaja Mikko Nousiainen toteaa.