Realian markkinakatsaus

Suomen asuntomarkkinat

Suomen asuntomarkkinat ovat kiinnostaneet ammattimaisia kiinteistösijoittajia vuoden 2021 aikana. Vuoden alussa kauppavolyymit olivat jokaisella sektorilla hiljaisia vielä vuoteen 2020 verrattuna, mutta kuluneen vuoden aikana kauppavolyymit ovat nousseet. Tähän mennessä kiinteistökauppavolyymi on noussut jo 4,7 miljardiin euroon vuoden kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, kun se oli vuonna 2020 5,6 miljardia euroa koko vuoden aikana. Ulkomaalaisten sijoittajien osuus tämän vuoden kauppavolyymista on ollut noin 53 %, mikä on sama osuus kuin vuoden 2020 lopussa. Tästä osuudesta puolet oli muista Pohjoismaista, etenkin ruotsalaisilta sijoittajilta

Asuntomarkkinat ovat olleet vuoden vaihdetuin sektori, kun asuntojen osuus vuoden 2021 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen kauppavolyymista nousi yli 37 %, ja toimistot tulivat niiden jälkeen toisena noin 32 % osuudella. Asuntokiinteistöjen kauppavolyymi laski vuonna 2020 ollen vain noin miljardi euroa, joka oli pudotus kahden edellisen vuoden tasoilta. Vuonna 2021 asuntokiinteistöillä on käyty kauppaa jo noin 1,7 miljardin euron edestä, kun viimeinen vuosineljännes on vasta alkanut. 

Suomen vuokra-asuntosektori houkuttaa ulkomaisia kiinteistösijoittajia

Suomalainen vuokra-asuntosektori on viime vuosina houkutellut yhä enemmän ulkomaisia sijoittajia. Markkinat ovat houkutelleet sekä erikoistuneita asuntorahastoja että aiemmin muilla kiinteistötoimialoilla toimineita sijoittajia. Ulkomaiset sijoittajat omistavat yhteensä noin 21 000 vuokra-asuntoa Suomessa. Suurin ulkomaalainen sijoittaja asuntosektorilla on Round Hill Capital, joka omistaa suomalaisella Olo Asunnot -brändillään Suomessa lähes 5000 vuokra-asuntoa. 

Ammattimaisia ja etenkin ulkomaalaisia kiinteistösijoittajia houkuttelee Suomessa uudisrakentamisen korkea volyymi sekä vuokralla asumisen yleistyminen. Etenkin pääkaupunkiseudulla uudisrakentaminen on viime vuosina kasvanut ja pysynyt korkealla tasolla huolimatta COVID-19-pandemiasta. Suurimmissa kaupungeissa, kuten pääkaupunkiseudulla on vuokra-asuntojen kehittämisellä merkittävä rooli uudisrakentamisessa. KTI:n tilastojen mukaan suurissa kaupungeissa oli vuoden 2020 lopussa rakenteilla yli 13 500 uutta vuokra-asuntoa. 

Suomessa vuokrataso Pohjoismaiden korkeimpia

Suurin osa vuokra-asuntoinvestoinneista Suomessa tehdään uudiskohteisiin, joita kehittävät rakennusliikkeet ja sijoittajat itse. Näiden kohteiden ostajat ovat yleensä ulkomaalaisia sijoittajia tai kotimaisia rahastoja. Sijoittajat tarkastelevat Suomea osana Pohjoismaita, joista Suomi eroaa korkealla vuokratasolla, mutta asuntojen hintojen nousu on ollut hitaampaa. Eurostatin tilastojen mukaan Suomessa on Norjan kanssa selvästi korkeammat vuokratasot kuin Tanskassa ja Ruotsissa, mutta asuntojen hinnoissa Suomi on indeksejä johtavaa Tanskaa peräti 24,5 prosenttia perässä.

Lähde: KTI, Eurostat, Tilastokeskus