Onnistunutta asiakkuustiimin johtamista Rettan Ilmarisen asiakkuudessa

Retta Management toteuttaa henkilöstölleen vuosittain asiakkuuskyselyn, jossa selvitetään, miten eri asiakkuustiimeissä on onnistuttu muun muassa perehdytyksessä, viestinnässä ja palaverikäytännöissä. Samalla varmistetaan, että tiimiläiset saavat riittävän tuen työskentelyynsä ja asiakkaidemme omistamia kiinteistöjä hoitavat alan motivoituneimmat ammattilaiset.

Keväällä suoritetun kyselyn tulokset olivat mukavaa luettavaa. Saimme yli 300 vastausta ja tulokset olivat kaikilla osa-alueilla joko pysyneet ennalleen tai parantuneet edelliseen vuoden tasoon verrattuna. Lähes 90 % asiakkuuksissa työskentelevistä koki, että yhteishenki omassa asiakkuustiimissä oli hyvällä tasolla. Lisäksi kiitosta tuli asiakkuuden johtamisesta, johon onkin panostettu viime vuosina.

Paneuduimme tarkemmin, miten Ilmarisen asiakkuustiimi vastasi kyselyyn ja millaisia mietteitä asiakkuuspäällikkö Birgitta Tunttusella (kuvassa) on onnistumisista.

”Ilmarisessa on kiva työskennellä”

Retta vastaa Ilmarisen asuinkohteiden manageerauksesta ja vuokrauksesta, pääkaupunkiseudun ulkopuolisten toimitilakohteiden manageerauksesta sekä koko kiinteistökannan vuokrankannosta. Yhteistyö on alkanut jo vuonna 2016, ja sopimus uusittiin 1.4.2023. Pitkä yhteistyö mahdollistaa pitkäjänteisen yhdessä kehittämisen ja yhteistyömallien hiomisen huippuunsa. Ilmarisen asiakkuudessa onkin kehitetty toimintatapoja aktiivisesti yhdessä asiakkaan ja tiimiläisten kanssa.

Ilmarisessa on kiva työskennellä. Aina saa apua ja vastauksia, kun niitä tarvitsee. Vuokraustiimissä on hyvä yhteishenki ja hommat sujuu mutkitta. Iso kiitos Birgitalle avusta, avoimuudesta ja jämäkkyydestä! En keksi parempaa henkilöä hoitamaan tätä asiakkuutta.”

Alati muuttuva markkinatilanne on haastanut Rettaa kehittämään palveluita ja uudistamaan työvälineitä sekä toimintatapoja. Ilmarisen asiakkuudessa onkin kehitetty vuokrauksen malleja ja markkinointia sekä päästy osallistumaan asiakkaan järjestelmäkehitykseen. Teknisen isännöinnin osalta monia arjen toimintatapoja on kehitetty tehokkaammiksi ja paremmin asukkaita palveleviksi. Kehitystyötä on tehty asiakkuuspäällikön johdolla koko tiimin voimin, ja kaiken tekemisen keskiössä ovat ollut asiakkaan toiminnasta nousseet asiat. Asiakkuustiimin vastauksissa nousivatkin esiin vahva yhdessä tekemisen meininki ja hyvin johdettu tiimi.

”Paras asiakkuuspäällikkö asiakkuuteen”

”Paras asiakkuuspäällikkö asiakkuuteen taidoiltaan sekä luonteeltaan. Kehittänyt asiakkuutta myös oikeaan suuntaan vuosi vuodelta.”

Asiakkuuspäällikkö Birgitta Tunttunen on vastannut Rettalla Ilmarisen vuokra-asuntojen kokonaisuudesta jo neljän vuoden ajan. Vuosiin on mahtunut erilaisia vaiheita ja yhteistyön kehittämistä niin tiimiläisten kuin asiakkaan kanssa. Birgitan mukaan asiakkuuspäällikön tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat erityisesti tiedottaminen ja säännölliset tapaamiset, jotka auttavat tiimiläisiä ymmärtämään asiakaskokonaisuutta.

“Tehtävät linkittyvät toisiinsa ja jokaisella on tärkeä rooli asiakkuuden hoitamisessa. Koen, että minun tärkein tehtäväni on järjestää tiimille sellaiset olosuhteet, että kaikki voivat onnistua työssään. Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa ajantasaiset toimintaohjeet ja muutosjohtaminen auttavat kiireisessä arjessa”, Birgitta kertoo.

Kysely vahvisti, että Birgitan priorisoimat asiat, eli tiedottaminen ja asiakkuuspäällikön tuki ovat Ilmarisen tiimissä erinomaisella tasolla. Tiimiläisistä jopa 79 % oli täysin samaa mieltä ja 21 % melko samaa mieltä väitteestä ”Asiakkuuspäällikkö tiedottaa riittävästi keskeisistä asioista”. Kaikki tiimiläiset kokivat myös saavansa asiakkuuspäälliköltä tarvittaessa tukea tehtäviensä hoitoon.

”Tukea saa aina”

Rettan eri asiakkuustiimeissä työskentelee kiinteistökannan koosta ja sijainnista riippuen noin 5–60 työntekijää, joten asiakkuuspäälliköllä on hyvin oleellinen rooli asiakkuustiimin ohjeistamisessa ja prosessien jalkauttamisessa. Ilmarisen asuntokohteissa on nimetty oma 27 hengen tiimi, joka työskentelee hyvin tiiviisti yhdessä, palvelualueesta riippumatta. Arjen haasteita ratkotaan yhdessä ja opitaan toisten parhaista käytännöistä.

Asiakkuuspäällikkö varmistaa myös, että tiimin keskinäinen yhteistyö toimii. Vaikka sujuva viestintä ja kollegoiden huomioiminen omassa työssä ovat jokaisen tiimiläisen vastuulla, asiakkuuspäällikkö huolehtii, että tiimiläiset tuntevat toisensa ja ymmärtävät sekä asiakkaan tavoitteet että oman työn vaikutuksen muihin tiimiläisiin.

“Meillä on loistava asiakkuuspäällikkö, jonka ansiosta moni asia on kehittynyt hyvään suuntaan. Tukea saa aina niin asiakkuuspäälliköltä kuin myös muilta tiimiläisiltä, joten työskenteleminen asiakkuuden parissa on pääasiassa miellyttävää ja innostavaa. Kompastuskiviin myös puututaan ja uskon, että hiljalleen saamme yhdessä asioita kehitettyä ja parempaan suuntaan.”

”Asiakkaan ja meidän yhteistyö toimii erittäin hyvin”

Asiakkuuden johtamisella ja hyvällä yhteishengellä on merkittävä vaikutus yhteisten tavoitteiden toteutumiselle. Kun asiakkuustiimissä puhalletaan yhteen hiileen, tämä näkyy usein myös asiakkaalle. Retta onkin saanut Ilmariselta palautetta, että tiimit toimivat hyvin integroidusti ja yhteistyön sekä hyvän fiiliksen kehittämisessä on onnistuttu. Vastaava palaute sujuvasta yhteistyöstä nousi esiin myös rettalaisten vastauksissa:

“Mielestäni asiakkaan ja meidän yhteistyö toimii erittäin hyvin. Olemme hyvin organisoitu tiimi – tiedämme kuka tekee mitäkin ja hommaa sujuu.”

”Tekemistä tietysti riittää, eikä tällä alalla työpöytä ole koskaan täysin tyhjä. Kun perustekeminen on kunnossa, niin yhteistyö on puolin ja toisin rakentavaa ja on helpompaa kehittää toimintoja sekä ratkoa arjen haasteita yhdessä. Onkin erittäin tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus ideoida ja tuoda asioita tiimissä esille.”, Birgitta toteaa.

Lisätietoja:

Juulia Laine
Asiakkuusjohtaja
Retta Management
+358 40 507 5361
juulia.laine@retta.fi

Lue myös