Retta Managementin asiakastyytyväisyys parani haastavasta markkinasta huolimatta 

Asiakastyytyväisyys on Retta Managementille ensiarvoisen tärkeää, ja selvitämme säännöllisillä asiakaskyselyillä, mikä toiminnassamme sujuu hyvin ja missä on vielä kehitettävää. Keväällä 2024 toteutettuun asiakaskyselyymme vastasi yli 100 asiakastamme, ja tulosten mukaan olemme pystyneet kehittämään toimintaamme lähes kaikilla osa-alueilla.  

Kyselyyn vastanneista 92 % pitää Rettan toimintaa ammattimaisena ja 90 % prosenttia koki Rettan ymmärtävän ja huomioivan heidän liiketoimintansa tärkeät lainalaisuudet. Niin ikään yhteistyön sujuvuus sai kiitosta: 88 % vastaajista oli tyytyväisiä yhteistyön helppouteen ja sujuvuuteen.  

”Saamamme palautteen perusteella pystymme tarjoamaan asiakkaillemme laadukkaita palveluita ja tukemaan heidän liiketoimintansa menestystä. Iloitsen erityisesti erittäin tyytyväisten asiakkaiden osuuden selkeästä kasvusta aiempiin vuosiin verrattuna, sillä markkinatilanne on ollut varsin haastava. Vaikuttaisi siltä, että olemme pystyneet reagoimaan muuttuneeseen tilanteeseen ja vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin myös uudenlaisessa markkinassa.”, Retta Managementin liiketoimintajohtaja Minna Toiviainen kommentoi tuloksia.  

Panostukset aktiivisuuteen näkyvät tuloksissa 

Retta Managementin toimintaa kehitetään asiakaskyselyissä saadun palautteen perusteella. Vuoden 2023 kyselyssä asiakkaat toivoivat Retta Managementin ammattilaisten tuovan aktiivisemmin uusia ideoita asiakkaille, ja toimeen tartuttiin saman tien.  

“Otimme saamamme palautteen erityiseksi kehityskohteeksi asiakastyössä ja olemme panostaneet siihen, että tuomme aiempaa rohkeammin uusia ajatuksia ja avauksia esille. Tämä heijastui kevään kyselytuloksiin, sillä asiakkaiden arviot toimintamme proaktiivisuudesta ja ketteryydestä olivat kasvaneet 9 %-yksikköä. Iloitsen paitsi tulosten parantumisesta, myös siitä, että monissa vastauksissa nousi esiin yksittäiset asiantuntijamme. Tämä kertoo huipputekijöistämme ja heidän onnistumisestaan!”, Minna Toiviainen huomauttaa.  

Tyytyväisyys palveluihin kasvussa 

Asiakastyytyväisyyttä tutkittiin paitsi yleisellä tasolla, myös tarkemmin yksittäisten palveluiden osalta. Asiakkaiden tyytyväisyys kaikkiin Retta Managementin kiinteistönjohtamispalveluihin kasvoi. Suurin nousu tyytyväisten asiakkaiden osuudessa nähtiin Retta Managementin taloushallintapalveluissa, joissa erittäin tyytyväisten asiakkaiden osuus tuplaantui ja kokonaisuudessaan tyytyväisten osuus kasvoi 87 %:iin.  

”Talouspalveluissa jo viime vuoden tulos oli hyvä, mutta uskoisin, että nyt voimme todeta palvelumme olevan markkinoiden ehdotonta kärkeä. Talouspalveluissa on panostettu paljon palvelun kehittämiseen ja on hienoa huomata, että asiakkaamme arvostavat sitä.”, Toiviainen sanoo.   

Myös asuntovuokrauksen ja toimitilojen ylläpidon johtamisen asiakkaiden tyytyväisyys oli kasvussa, haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Lisäksi tyytyväisyys Rettan lisäpalveluihin, arviointipalveluihin ja projektinjohtopalveluihin on kasvussa, ja yli 80 % asiakkaista kokee palveluiden olevan hyvällä tasolla.  

”Vuokra-asuntomarkkinalla on ollut viime vuosina nopeita suhdannevaihteluita, mikä on heijastunut vuokriin ja keskimääräisiin vajaakäyttöasteisiin. Toimistomarkkinalla taas on nähty muutoksia niin tilatarpeiden kuin kiinteistön energiakustannusten hallinnassa. Tulosten perusteella olemme pystyneet tavoitteemme mukaisesti olemaan muuttuneissa suhdanteissa ja energiatalkoissa asiakkaidemme tukena.”, Toiviainen arvioi.  

Kehitystyö jatkuu palautteen pohjalta 

Kyselyn tuloksissa nousi esiin myös kehityskohtia, joita käydään Retta Managementilla sisäisesti läpi, ja niiden pohjalta toimintaa kehitetään entisestään.  

”Lämmin kiitos ihan jokaiselle kyselyyn vastanneelle – palaute on meille arvokasta, olipa se kiittävää tai rakentavaa. Asiakkailta saatu palaute auttaa meitä pysymään ajan tasalla palvelumme laadusta ja kehittämään toimintaamme jatkuvasti asiakkaiden liiketoimintaa tukevaan suuntaan. Haluan kiittää myös erittäin ammattitaitoista henkilökuntaamme: asiakastyytyväisyyden upea kasvu on heidän ansiotaan. Emme kuitenkaan tyydy tähän, vaan haluamme kehittää toimintaamme entistä parempaan suuntaan. Tässä työssä nyt saatu asiakaspalaute on meille äärimmäisen arvokasta.”, Toiviainen sanoo. 

Lue lisää kiinteistönjohtopalveluistamme 

Lisätietoja:

Minna Toiviainen
Liiketoimintajohtaja
Retta Management
+358 50 422 6367
minna.toiviainen@retta.fi

Juulia Laine
Asiakkuusjohtaja
Retta Management
+358 40 507 5361
juulia.laine@retta.fi