Energia- ja ympäristöpalvelut tuovat säästöjä ja edistävät vastuullisempaa kiinteistönjohtamista

Energia- ja vesikustannukset muodostavat merkittävän osan kiinteistön hoitokuluista. Retta Managementin Energia- ja ympäristöpalvelut tarjoavat asiakkailleen laajan valikoiman energianhallintapalveluita kulutuksen pienentämiseksi. Näihin palveluihin kuuluvat mm. energiamanageeraus sekä energiakatselmukset ja -selvitykset.

”Olemme viime vuosien aikana tehneet useita satoja energiaselvityksiä. Yritykset näkevät energiaselvitysten tekeminen myönteisenä asiana, koska niiden avulla saadaan aikaan säästöjä kiinteistön omistajalle. Työmme onkin hyvin palkitsevaa, koska voimme olla mukana rakentamassa kestävän kehityksen mukaista energiatehokkaampaa tulevaisuutta nykyisille ja tuleville sukupolville”, Retta Managementin ympäristö- ja energiapalveluiden johtaja Mari Rajaniemi kertoo.

Energiankäytön raportointivaatimukset ovat myös kasvaneet viime vuosien aikana.

”Tiukentuneisiin vaatimuksiin vastaamme tuottamalla asiakkaillemme vastuullisuus- ja energiatehokkuusraportointia. Näiden palveluiden lisäksi teemme mm. energiatodistuksia, kuntoarvioita, Environmental Due Diligence- ja Technical Due Diligence -selvityksiä”, Rajaniemi kertoo

Retta Managementin suurimpia asiakkaita ovat kiinteistösijoittajat, mutta palveluita tuotetaan myös muille toimijoille kuten kunnille ja kaupungeille sekä eri alan yrityksille. Ympäristö- ja energiapalveluiden yksikössä työskentelee viisi asiantuntijaa.

”Kiinteistöalan energiankulutus on noin 40 prosenttia energian loppukäytöstä Suomessa. Näin ollen sillä on merkittävä osuus niin energian käyttäjänä kuin päästöjen tuottajana. Ympäristövastuullisuus ja energiatehokkuus ovat korostuneet yritysten toiminnassa viime vuosina yhä enemmän. Energiatehokkuus nähdään kustannusten säästön lisäksi myös yhä enemmän yrityksen imagotekijänä”, Rajaniemi sanoo.

Energiatehokkuutta edistetään lakien ja vapaaehtoisen energiatehokkuusohjelman avulla

Lainsäädäntö asettaa myös omat vaatimuksensa yritysten energiatehokkuuteen ja vastuullisuuteen. Vuonna 2015 Energiatehokkuuslaki velvoitti suuret yritykset tekemään ns. suuren yrityksen energiakatselmuksia. Suuren yrityksen energiakatselmuksessa analysoidaan koko yrityksen energiankäyttö. Tällöin voidaan havaita esimerkiksi, missä toimipaikoissa kuluu eniten energiaa ja mistä löytyy suurin säästöpotentiaali. Suuren yrityksen energiakatselmukseen kuuluu myös kohdekatselmusten laatiminen tiettyyn osaan toimipaikoista. Kohdekatselmuksissa käydään tarkemmin läpi kiinteistön energiankulutus, kulutuksen jakautuminen ja energiansäästöpotentiaali. Suuren yrityksen energiakatselmukset on tehtävä neljän vuoden välein, joten yrityksillä on edessä uusien katselmusten tekeminen lähivuosina.

Energiatehokkuutta edistetään myös vapaaehtoisen energiatehokkuusohjelman avulla. Vuoden vaihteessa käynnistyi uusi energiatehokkuussopimuskausi vuosille 2017–2025. Tällä vapaaehtoisella sopimuksella pyritään täyttämään Suomelle asetettuja energiatehokkuusvelvoitteita ilman pakottavaa lainsäädäntöä.

”Useat kiinteistöalan toimijat ovat mukana uudella sopimuskaudella. Sopimus velvoittaa toimijoita energiankäytön jatkuvaan, pitkäjänteiseen seurantaan ja tehostamiseen. Energiansäästöt eivät tarkoita kiinteistön omistajille vain pienentyneitä hiilidioksidipäästöjä, vaan ne tuovat myös kustannussäästöjä. Asiantuntijamme ovat olleet mukana avustamassa kiinteistöjen omistajia saavuttamaan sopimuskaudelle asetettuja energiansäästötavoitteita”, Rajaniemi kertoo.

RTS-ympäristöluokitusjärjestelmä edistää kestävää kehitystä rakennushankkeissa

RTS-ympäristöluokitusjärjestelmä on uusi kotimainen rakennushankkeen ympäristövastuullisuudesta viestivä luokitusjärjestelmä amerikkalaisen LEEDin sekä brittiläisen BREAMin rinnalle.  Se pohjautuu eurooppalaisiin standardeihin tunnistaen lisäksi Suomesta valmiiksi löytyviä hyviä luokituskäytäntöjä, kuten Sisäilmastoluokituksen, Rakennusten elinkaarimittarit, Kuivaketju 10:n, Viherkertoimen ja M1-luokituksen.

RTS-ympäristöluokituksen avulla rakennushanketta ohjataan kestävän kehityksen kriteerien pohjalta tärkeimpinä painopisteinä sisäilman laatu, kosteusteknisten riskien hallinta sekä energiatehokkuus. Järjestelmä soveltuu uudisrakentamiseen, korjausrakentamiseen sekä tila- ja käyttötarkoituksen muutoksiin niin asuin-, toimitila- kuin palvelurakennuksille.

RTS-ympäristöluokitussertifioidun hankkeen tunnistaa ympäristöluokitustason ilmaisevasta (1-5 tähteä) ympäristöluokitus-merkistä, jonka saaminen edellyttää RTS-toimikunnan kouluttaman kolmannen osapuolen puolueetonta tarkastusta.

Retta Management on mukana lokakuussa järjestettävällä valtakunnallisella Energiansäästöviikolla. Viikon teemaan liittyen Rettan energia- ja ympäristöpalvelut järjestää pääkonttorillaan Helsingin Valimotiellä maanantaina 9.10. koulutustilaisuuden asiakkailleen asuntojen ja toimitilojen energiankäyttöön ja energiankäytön tehostamiseen liittyen. Tilaisuudessa käydään läpi myös esimerkkejä onnistuneista energiansäästöistä. Lähetämme myöhemmin tarkempaa tietoa ohjelman sisällöstä ja tilaisuuteen ilmoittautumisesta.

Lue lisää energiapalveluistamme TÄÄLLÄ>>

Lisätietoja:
Mari Rajaniemi, johtaja, Energia- ja ympäristöpalvelut
mari.rajaniemi@retta.fi
puh. 040 637 7326