Asuntojen vuokrahinnat jatkavat maltillista nousuaan, vaikka vuokralaisen markkinat säilyvät

Pandemia-ajan on uumoiltu laskevan vuokra-asuntojen hintoja. Vaikka yksittäiset vuokranantajat ovatkin joutuneet joillakin alueilla joustamaan hintapyynnöistään, jatkavat vuokrat edelleen yleisesti ottaen maltillista nousua. Korona on kuitenkin muuttanut vuokralla asuvien kotitoiveita – nyt katsellaan kotia entistä kauempaa keskustasta ja etätyöhuoneella.

Jussi Lindholm, johtaja, asuntovuokraus

Vuokra-asunnoissa on tällä hetkellä ennätyksellisen paljon tarjontaa. Hinnat ovat edelleen nousussa, mutta nousu on taittunut. Kaikkiaan markkina on tällä hetkellä hintaherkkä. Erityisen paljon hintapainetta on havaittu alueilla, joille on rakennettu paljon uudistuotantoa.

Uudistuotanto vaikuttaa vuokrahintoihin eniten

Asuntovuokramarkkinan tilanne vaihtelee sekä koko maan tasolla että alueittain. Yleisesti ottaen muuttovoittoisilla alueilla, eli pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa, vuokrat jatkavat maltillista nousua. Eniten vuokrahintoihin vaikuttaa uudistuotanto.

Viime vuosina tarjonta on lisääntynyt merkittävästi. Vuokramarkkinalle on rakennettu uudistuotantoa ennätystahtiin. On tullut lisää arava- ja korkotuettuja eli ARA-asuntoja sekä vapaarahoitteista asumista. Sijoittajien kiinnostus vuokra-asuntomarkkinaa kohtaan on huomattavasti kasvanut.

Kiinnostus on näkynyt ammattimaisten kiinteistösijoittajien lisääntymisenä vuokramarkkinoilla. Myös ulkomaalaista rahaa on virrannut Suomen vuokra-asuntomarkkinoille Euroopasta ja Yhdysvalloista.

Sama trendi näkyy myös yksityissijoittajien keskuudessa. Jopa 70–80 % uudiskohteiden pienistä asunnoista ostetaan sijoitusasunnoiksi. Suomalaiset kotitaloudet ovat hyvin merkittävä tekijä, kun arvioidaan koko vuokramarkkinaa.

Hinnoissa on alueellisia eroja

Tarjonnan lisääntymisen vaikutus vuokrahintoihin tuntuu voimakkaimmin alueilla, joilla on rakennettu ja rakennetaan edelleen runsaasti uudistuotantoa. Niillä alueilla vuokrahinnat voivat paikoin olla jopa laskussa. Näin on esimerkiksi Jyväskylässä ja Lahdessa.

Pääkaupunkiseudulla uudistuotanto vaikuttaa vuokrahintoihin voimakkaimmin alueilla, joilla on suuria aluerakentamishankkeita. Niillä vuokra-asuntojen kysyntää ei ole tarpeeksi suhteessa lyhyessä ajassa kasvaneeseen vuokra-asuntomäärään. Viitteitä tästä on havaittu viime vuosina muun muassa Espoon Suurpellossa ja Vermonniityssä sekä Vantaan Kivistössä. Hinnoissa on siis alueellisia eroja.

Vuokrahintojen laskupaine on vaikuttanut erityisesti yksityissijoittajiin. Jos heillä on omistuksessaan yksi tai kaksi asuntoa, heille kaikki saamatta jääneet eurot tyhjinä kuukausina ovat heidän taloudessaan isommassa roolissa kuin suurilla kiinteistöomistajilla. Yksityissijoittajat ovat paikoin reagoineet herkemmin vuokratasojen laskemiseen säilyttääkseen vakaan kassavirran sijoitusasunnoistaan.

Etätöiden lisääntyminen on tuonut muutoksia asumisen tarpeisiin

Myös korona on tehnyt muutoksia vuokramarkkinalle. Aluksi pelättiin, että pandemia pysäyttäisi asuntomarkkinat hetkellisesti kokonaan, mutta näin ei käynyt. Kävi kuitenkin päinvastoin – vuokra-asumisessa ja asunnon vaihtamisessa nähtiin jopa pientä kasvua ja myös asuntokauppa käy kuumana.

Asunnon viihtyisyyden merkitys on korostunut viime vuosina jatkuvasti, kun markkinoille on rakennettu lisää laadullisesti omistusasuntotasoista tarjontaa. Etätöiden myötä asunnot, joissa on mahdollisuus etätyöpisteeseen, menevät nyt helpommin vuokralle.

Lisäksi on nähtävissä trendi, jossa asunnon ei ole enää pakko olla suurten kaupunkien keskustassa. Työmatka voi olla nyt parikymmentä minuuttia pidempi kuin aiemmin, jos työpaikalle ei jatkossakaan mennä kuin pari kertaa viikossa entisen viiden kerran sijasta.

Käytännössä se tarkoittaa, että vuokrakodit voivat nyt olla alle tunnin matkan päässä keskustasta. Pääkaupunkiseudulla radan varrella sijaitsevat kodit ovat alkaneet kiinnostaa aiempaa enemmän.

Etäopiskelu on hieman vähentänyt vuokra-asuntojen kysyntää opiskelijakaupungeissa, mutta ilmiön pysyvyyttä ei vielä voida tarkasti ennustaa.

Hyvä sijainti, pohjaratkaisu ja viihtyisyys pitävät edelleen pintansa

Aivan kaikki ei sentään ole mennyt vuokramarkkinoilla uusiksi. Hyvin suunnitellut ja pinnoiltaan siistit vuokra-asunnot ovat edelleen haluttuja. Helpot kulkuyhteydet ovat yhä tärkeitä. Myös äärimmäisen suositut alueet, joissa on vähemmän tarjontaa, pysyvät erittäin haluttuina.

Helsingin kaupunkikeskustan alue pitää pintansa. Uudistuotantoa rakennetaan yleensä kaupunkien reunoille. Hyvällä sijainnilla, viihtyisyydellä, pohjaratkaisulla ja hinnalla varustetut asunnot vetävät äärimmäisen hyvin edelleen.

Yhteyshenkilö

Lindholm-Jussi-Retta-asuntovuokraus
Jussi Lindholm