Vältä vaaratilanteet talvella – muistilista taloyhtiön talvivalmisteluihin

Kiinteistönomistajana taloyhtiöllä on velvollisuus huolehtia, että liikkuminen kiinteistön alueella on turvallista sekä asukkaille että ulkopuolisille. Turvallisuusvelvoitteista huolehtiminen korostuu talvella ja taloyhtiön onkin varmistettava, että muun muassa kattolumien pudotukset ja liukkauden torjunta on järjestetty asianmukaisesti.

Jos huoltotöitä laiminlyödään talvisin, aiheuttavat liukkaat kulkuväylät sekä katoilta putoava lumi ja jää vaaratilanteita. Kun talvivalmistelut aloitetaan ajoissa, ikäviltä tapaturmilta voidaan välttyä. Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallituksen ja isännöitsijän tehtävänä on varmistaa, että kiinteistön ja rakennuksen pito on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus ja isännöitsijä siis viime kädessä vastaavat turvallisuusvelvoitteista huolehtimisesta.

Talvikunnossapito ja kiinteistönomistajalle kuuluvat turvallisuusvelvoitteet on mahdollista siirtää sopimuksella kiinteistönhuoltoyhtiön täytettäväksi, mikä on yleinen käytäntö.  Kun näin tehdään, on kiinteistönhuoltosopimuksen ehtoihin kiinnitettävä erityistä huomiota. Vakiosopimus, jossa tarkkailuvastuu siirretään huoltoyhtiölle, ei ole riittävä. Vastuu talvikunnossapidosta tulee määritellä niin yksityiskohtaisesti ja selvästi, että molemmille sopimusosapuolille on selvää, miten velvoitteet ja vastuut jakautuvat.

On kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka vastuut olisi siirretty sopimuksella huoltoyhtiölle, on vaaratilanteeseen reagoiminen niin isännöitsijän, hallituksen kuin osakkaidenkin tehtävänä.

Muista ainakin nämä:

  • Talven tullen taloyhtiöiden on syytä tarkastaa huoltosopimuksen talvikunnossapitoa koskevat määräykset. Mikäli näissä havaitaan puutteita, on sopimusneuvotteluiden käynnistäminen huoltoyhtiön kanssa aloitettava mahdollisimman pian.
  • Älä tee säästöjä turvallisuuden kustannuksella. Runsaat lumisateet edellyttävät huoltoyhtiöltä suurempaa työpanosta, jolloin myös taloyhtiön kustannukset kasvavat. Taloyhtiön talvikunnossapitoon onkin syytä varata tarpeeksi rahaa, sillä laiminlyöty huolto voi kostautua lisääntyneinä tapaturmina.
  • Varmista kulkuväylien riittävä hiekoitus. Vaikka talvi olisi vähäluminen, voivat kulkuväylät olla jäisiä ja liukkaita. Taloyhtiön piha-alueella sattuneet, puutteellisesta huollosta ja hiekoituksesta johtuneet tapaturmat kuuluvat taloyhtiön korvausvastuulle. Siksi huolellinen hiekoitus on erityisen tärkeää. 
  • Huomioi katolta tippuvan lumen aiheuttamat vaaratilanteet. Alueet, joissa riskinä on jäädä putoavan lumen alle ja todella liukkaat kulkuväylät tulisi eristää puomein tai nauhoin asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi. 
  • Huolehdi, että tarvittavia välineitä talvikunnossapitoon on tarpeeksi. On hyvä varmistaa ajoissa, että taloyhtiön välineistö on kunnossa talvea varten; hiekoitusastiat tulisi täyttää ja lumenluontivälineitä on oltava riittävästi, kuten myös varalamppuja pimentyvien iltojen varalle. Tarkista, kattaako huoltoyhtiön sopimus välineistä huolehtimisen. 
  • Valmistele pihapiiri talvea varten. Pihapiirin talvivalmisteluihin kuuluvat pensaiden leikkaukset ja lasten keinujen irrottaminen talveksi. Jotta lumen auraaminen onnistuisi mahdollisimman vaivattomasti ja vahingoilta vältyttäisiin, kulkuväylät tulee merkitä aurauskepeillä ja asukkaita on pyydettävä siirtämään polkupyöränsä varastotiloihin talven ajaksi. Huomaathan, että jotkin mainituista toimenpiteistä voivat kuulu huoltosopimuksen piiriin, osa voi olla erikseen huoltoyhtiöltä tilattavia.  

Muita ajankohtaisia artikkeleitamme voit lukea TÄÄLLÄ>>