Uusi jätelaki 2021 – mitä taloyhtiöissä on hyvä tietää?

Jätelaki uudistuu vuoden 2021 aikana ja tuo mukanaan merkittäviä muutoksia taloyhtiöiden jätteen keräyskäytäntöihin. Mitä uudesta jätelaista olisi hyvä tietää?

Mihin uusi jätelaki 2021 pohjautuu?

Jätelainsäädännön uudistuksen taustalla on EU:n jätesäädöspaketti, joka tähtää jätteiden määrän vähentämiseen, uudelleenkäytön lisäämiseen ja kierrätykseen. Käytännössä lakimuutoksilla tähdätään siihen, että yhdyskuntajätteestä kierrätetään 65 prosenttia ja pakkausjätteestä 70 prosenttia vuoteen 2035 mennessä.

Milloin uusi jätelaki astuu voimaan?

Uuteen jätelakiin on tarkoitus siirtyä kesällä 2021. Osa uudesta jätelainsäädännöstä tulee voimaan portaittain vuosina 2022–2024.

Mitkä ovat uuden jätelain merkittävimmät muutokset taloyhtiöille?

Käytännössä uudet jätehuoltomääräykset tarkoittavat sitä, että jokaisessa yli viiden huoneiston taloyhtiössä on jatkossa oltava jätepiste, jossa lajitellaan erikseen sekajäte, biojäte, kartonki, paperi, muovipakkaukset, metallipakkaukset ja lasi.

Mitä uusi jätelaki 2021 tarkoittaa taloyhtiöille käytännössä?

Kun jätehuoltomääräykset uudistuvat, on taloyhtiön jätepiste uudistettava vaatimusten mukaisesti. Kerättäviä jätelajeja on jatkossa enemmän, joten jätepisteelle on joko hankittava uusia jäteastioita tai olemassa olevia keräysastioita on jaettava osiin. Osassa taloyhtiöitä on varauduttava siihenkin, etteivät kaikki jäteastiat mahdu nykyiseen jätepisteeseen tai -huoneeseen, jolloin jätepistettä on laajennettava.

Miten uudet jätehuoltomääräykset vaikuttavat taloyhtiön kustannuksiin?

Jätepisteen remontointi aiheuttaa yksittäisiä kustannuksia. Lisäksi entistä useamman jätelajin keräily nostaa jätehuollon kuluja erityisesti pienissä taloyhtiössä. Toisaalta uusi jätelaki 2021 pyrkii ennen kaikkea taloyhtiölle kalliin sekajätteen vähentämiseen; kun sekajätteen määrä vähenee, on sillä suotuisia vaikutuksia myös jätehuoltokustannuksiin.

Miten asukkaita voisi kannustaa lajittelemaan?

Uusista lajittelumääräyksistä kannattaa taloyhtiössä tiedottaa aktiivisesti. Myös käytännönläheisten lajitteluoppaiden ja -vinkkien jakaminen asukkaille kannattaa. Hyvä on pitää mielessä sekin, että huolellisella lajittelulla voi jokainen itse vaikuttaa jätehuollon kustannuksiin.