Minkälainen on turvallinen taloyhtiö? Katso seitsemän vinkkiä!

Turvallinen taloyhtiö on siisti, sen piha-alue leikkipaikkoineen hyvin hoidettu ja yhteiset tilat kaikin puolin kunnossa. Minkälaisiin asioihin on hyvä kiinnittää huomiota, jotta taloyhtiössä olisi mahdollisimman turvallista asua ja elää? Lue vinkit!

1. Kartoita turvallisuusriskit

Taloyhtiön turvallisuus lähtee riskien huolellisesta kartoittamisesta. Kiinteistö on hyvä käydä säännöllisin väliajoin läpi niin, että mahdolliset turvallisuusriskit huomioidaan ja epäkohdat korjataan viipymättä. Kartoituksessa kiinteistö ja sen ympäristö läpikäydään huolella tarkistaen esimerkiksi, että sähköpistorasiat, autonlämmitystolpat ja muut sähköjohdot ovat kunnossa, valaistus on riittävää, lukitukset toimivat, pihavarusteet ja kaivonkannet ovat ehjiä ja tikkaiden lukittavat kiipeilyesteet ovat paikoillaan.

Hallitus voi tehdä tarkastuskierroksen aika ajoin itse, mutta se voidaan tilata myös ulkopuoliselta asiantuntijalta, jotta kiinteistön vaaranpaikat tulee huomioitua asianmukaisesti. Retta Isännöinti toteuttaa erillisiä kiinteistökierroksia, joissa taloyhtiön turvallisuusriskit ja korjaustarpeet kartoitetaan yhdessä hallituksen kanssa.

Turvallinen taloyhtiö ei ole pelkästään hallituksen asia. Myös asukkaalla on velvollisuus ilmoittaa eteenpäin paitsi omassa huoneistossaan myös yhteisissä tiloissa havaitsemistaan turvallisuusongelmista.

2. Laadi pelastussuunnitelma

Jokaisessa yli kolmen asuinhuoneiston taloyhtiössä on lain mukaan oltava asianmukainen pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma tulee olla jokaisen asukkaan saatavilla ja se voidaan käydä aika ajoin läpi esimerkiksi erillisen turvallisuuskävelyn aikana. Tällöin jokainen saa selkeät toimintaohjeet vaaratilanteiden varalle ja vinkkejä onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn.

3. Huolehdi paloturvallisuudesta

Turvallinen taloyhtiö on paloturvallinen. Mahdolliset paloturvallisuusriskit on hyvä kartoittaa säännöllisesti ja ongelmakohtiin puuttua aktiivisesti. Näin rikkinäiset sähköjohdot ja toimimattomat palovaroittimet voi korjata ennen kuin vakavampia vahinkoja sattuu.

Lisäksi asukkaiden toiminta vaikuttaa merkittävästi taloyhtiön paloturvallisuuteen. Palavien savukkeiden huolimaton käsittely, avotulen teko parvekkeella tai palavien kynttilöiden vahtimatta jättäminen aiheuttavat vakavan tulipalovaaran. Paloturvallisuuden kannalta tärkeää on myös, että huoneistoissa tai varastotiloissa ei säilytetä palavia aineita eikä elävää tulta jätetä koskaan valvomatta sisä- tai ulkotiloissa.

Hyvä käytäntö onkin käydä paloturvallisuusriskit aika ajoin läpi yhdessä asukkaiden kanssa. Näin jokainen voi omalla vastuullisella toiminnallaan vaikuttaa taloyhtiön paloturvallisuuteen. Lisäksi taloyhtiöön voi hankkia alkusammutusvälineitä ja sammutuspeitteitä, jotta ne ovat tarpeen vaatiessa jokaisen käden ulottuvilla.

4.Ennaltaehkäise ilkivaltaa ja varkauksia

Pimeä vuodenaika lisää ilkivaltaa. Tehokas valaistus onkin yksi toimivimmista keinoista ehkäistä sitä. Lisäksi asianmukainen ja moderni lukitusjärjestelmä ennaltaehkäisee rappumurtoja. Myös kamera- tai aluevalvonnalla voidaan lisätä taloyhtiön turvallisuutta.Asukkaiden omalla toiminnallakin on väliä. Rappukäytävään ei kannata päästää tuntemattomia ja taloyhtiön alueella havaitusta epäilyttävästä toiminnasta kannattaa informoida myös muita asukkaita välittömästi.

5. Ota lumivaarat vakavasti

Talviaikaan lumi ja jää aiheuttavat vaaratilanteita. Liukastumiset ja katolta tippuvan lumen aikaansaamat tapaturmat voi kuitenkin välttää. Kattolumien kertymistä on syytä tarkkailla aktiivisesti ja lumimassaa pudottaa aina tarpeen mukaan. Jotta lumivaarojen välttäminen ei jäisi hallituksen vastuulle, voi taloyhtiö tehdä sopimuksen, jossa vastuu lumitilanteen tarkkailusta, tarvittavasta lumen ja jään pudottamisesta sekä riittävästä hiekoittamisesta siirtyy huoltoyhtiölle. On hyvä muistaa, että taloyhtiö on korvausvastuullinen, mikäli asukas tai ulkopuolinen henkilö loukkaa itsensä esimerkiksi liukastuessaan taloyhtiön kulkuväylällä, jonka talvikunnossapitoa on laiminlyöty. Ennaltaehkäisy on aina helpompaa kuin korvausvaatimusten selvittely.

6. Pidä leikkipaikka hyvässä kunnossa

Leikkipaikan turvallisuus on taloyhtiön vastuulla. Leikkivälineiden tulee täyttää niille asetetut turvallisuusvaatimukset, välineiden on oltava asianmukaisesti asennettu, ja lisäksi leikkipaikan kuntoa on syytä tarkkailla säännöllisesti. Vaikka laki ei määrittelekään, kuinka usein leikkipaikka tulee tarkistaa, on leikkikentän kuntokartoitus ja tarvittavat korjaustoimenpiteet syytä tehdä sopivin väliajoin. Silmämääräistä tarkastusta voi ja kannattaa tehdä itsekin, mutta tarkastus on suositeltavaa tilata säännöllisesti myös siihen erikoistuneelta ammattilaiselta. Näin kaikki korjaustarpeet tulee varmasti huomioitua asianmukaisesti. 

7. Vältä turhat tapaturmat

Liukastuminen on yleisin taloyhtiön alueella tapahtuva tapaturma, mutta liukkaiden kulkuväylien lisäksi löytyy myös muita riskipaikkoja. Varsinkin taloyhtiön talkoissa sattuu ja tapahtuu. Vaikka yhtiöllä olisi erillinen talkoovakuutus, on huomioitava, että se ei kata esimerkiksi sitä, että katolle kiivennyt osakas putoaa ja katkaisee jalkansa. Näin ollen talkoissa kannattaakin keskittyä sellaisiin tehtäviin, jotka eivät vaadi kiipeämistä tai esimerkiksi moottorisahan käyttöä. Vaativimmat ja talkoovakuutuksen piiriin kuulumattomat työt on siksi syytä tilata aina ammattilaiselta.

Artikkelin asiantuntijana toimi Retta Isännöinti Oy:n isännöitsijä Timo Suikki.