Tiedote Realia Isännöinnin asiakkaille

Arvoisa asiakas,

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on 10.2.2021 jättänyt markkinaoikeuteen selvityksen liittyen Isännöintiliittoon ja isännöintialaan. KKV on selvittänyt, ovatko Isännöintiliitto ja isännöintialan yritykset syyllistyneet kilpailua rajoittaviin menettelyihin ja muodostaneet yhteisymmärryksen hinnoista vuosina 2014 – 2017. Tapaus on saanut paljon mediahuomiota ja haluamme tässä kertoa tarkemmin, mistä on kysymys.

Mitä seuraavaksi tapahtuu? Asian perusteellinen selvittäminen on kaikkien etu, ja me perehdymme nyt tarkasti KKV:n esitykseen ja annamme siihen oman vastineemme sovitun aikataulun puitteissa. Asia käsitellään sen jälkeen markkinaoikeudessa, joka päättää asiasta.  

Haluamme jo nyt selvästi sanoa, että pidämme KKV:n tulkintaa asiassa virheellisenä ja liiton toiminnassa tapahtunut viestintä ei missään vaiheessa ole vaikuttanut hinnoittelupäätöksiimme, jotka teemme aina itsenäisesti ja asiakaskohtaisesti. Tämän tulemme myös selvästi osoittamaan omassa vastineessamme markkinaoikeudelle.

Asia on meille ja isännöintialalle valitettava ja ymmärrettävästi herättää kysymyksiä. Tämä KKV:n nyt markkinaoikeuteen jättämä selvitys ei vaikuta isännöitsijöidemme, henkilöstömme tai Realian toimintaan palveluamme heikentävästi vaan päinvastoin – meidän tehtävämme on nyt osoittaa teille olevamme luottamuksenne arvoisia.  

Olemme jo pitkään tehneet työtä sen eteen, että yhteistyö asiakkaidemme kanssa olisi kaikin puolin läpinäkyvää, avointa ja helppoa. Tästä esimerkkinä viime vuonna lanseeraamamme OmaRealia, jossa voi seurata mm. yhdessä sovittujen tehtävien edistymistä, vikailmoituksia ja talouden tietoja läpinäkyvästi. Kehitämme palveluamme edellä mainituin tavoittein jatkuvasti. Tällä kehityksen tiellä haluamme jatkaa kanssanne.

Ystävällisin terveisin
Veli Huotari
Liiketoimintajohtaja, Realia Isännöinti