Taloyhtiön piharemontti parantaa asumisviihtyisyyttä

Kaunis maisemakuva katajannokka Helsinki Retta.fi

Viihtyisällä pihalla asukkaat viettävät mieluusti aikaa. Lisäksi hyvin hoidettu piha-alue antaa taloyhtiöstä positiivisen kuvan ja parhaassa tapauksessa myös nostaa kiinteistön arvoa. Milloin taloyhtiön pihaa on aika ryhtyä remontoimaan ja minkälaisia asioita piharemontissa kannattaa ottaa huomioon?

Taloyhtiön piharemontti on ajankohtainen, jos piha-alueen kasvit ja puut ovat huonokuntoisia, leikkipaikka vaatii uudistamista tai piha ei muuten tunnu enää toimivalta tai turvalliselta esimerkiksi kulkuväylien tai oleskelualueen suhteen. Myös valaistus voi olla vääränlaista tai riittämätöntä.

Asukkaat mukaan alusta lähtien

Kun piharemontti on edessä, on ensimmäiseksi syytä kartoittaa remontin budjetti ja suhteuttaa tulevat suunnitelmat sen mukaisesti. Asukkaat kannattaa ottaa mukaan piharemontin suunnitteluun jo aivan alkumetreillä, jotta erilaiset tarpeet ja toiveet voidaan huomioida mahdollisimman hyvin.

Tarkoituksena ei ole miettiä ainoastaan yksittäisiä kasvi- tai pensasvalintoja vaan toiminnallisuuksia laajemmalti, jotta piha-alue olisi oleskelu-, leikki- ja pyykinhuoltoalueineen paitsi mahdollisimman viihtyisä, myös kaikin puolin toimiva ja turvallinen. Pienemmän pihatyöryhmän perustaminen on järkevää, kun suunnitelmia pitää viedä eteenpäin. Työryhmän ehdotuksia voidaan käydä läpi erikseen järjestettävässä asukasillassa, jotta kaikki pysyvät ajan tasalla ja voivat tarvittaessa kysellä tarkentavia kysymyksiä. Piharemontin toteutuksesta päätetään lopulta yhtiökokouksessa.

Pihasuunnittelija avuksi

Pienet piha-alueen huolto- ja korjaustoimenpiteet voi suunnitella itsekin, mutta jos piharemontti on laaja, kannattaa avuksi ottaa ammattilainen. Pihasuunnittelija ymmärtää, miten piha-alueesta saa mahdollisimman toimivan niin kasvivalintojen kuin valaistuksenkin osalta.

Ammattilainen osaa ehdottaa ratkaisuja, jotka tekevät pihasta viihtyisän ja uniikin kokonaisuuden. Piha-alueen jatkohoitokin helpottuu ammattilaisen vinkkien ja neuvojen avulla: useimmiten päivittäiseen puutarhanhoitoon ei löydy taloyhtiöstä resursseja, jolloin kasvit pitää valita se huomioiden. Myös turhilta korjaustoimilta ja erilaisilta vaurioilta vältytään – kuten vahingoilta, joita liian lähelle talon sokkelia sijoitettu kasvisto aiheuttaa haurastuttaessaan rakenteita ja tukkiessaan salaojia – kun pihasuunnitelma on tehty huolella.

Kun suunnittelusta siirrytään toteutukseen, voi pienempien kunnostustöiden kimppuun käydä talkoovoimin mikäli halukkuutta löytyy. Sen sijaan isommat toimenpiteet kannattaa jättää ammattilaisen toteutettavaksi. Esimerkiksi kaivuutöihin ja puiden kaatoon on syytä valjastaa asiansaosaava urakoitsija jo pelkästään siksi, että turvallisuus- ja vastuukysymykset tulevat tällöin asianmukaisesti huomioitua.

On myös hyvä muistaa, että kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla. Piharemontti voidaan toteuttaa useammassakin osassa niin, että itse toteutus ja tarvittavat investoinnit jakautuvat useammalle vuodelle.

Artikkelia varten on haastateltu Retta Isännöinti Oy:n isännöitsijä Satu Rajalaa.