Suunnitteilla kylpyhuoneremontti? Muista nämä asiat!

Kylpyhuoneremontti vaatii aina taloyhtiön luvan. Minkälaisia asioita kannattaa ottaa huomioon ennen remonttia, sen aikana ja remontin valmistumisen kynnyksellä?

Ennen remonttia

Kylpyhuoneremontti alkaa huolellisella suunnittelulla. Jo tässä vaiheessa kannattaa hyödyntää ammattilaisen apua, sillä selkeän suunnitelman perusteella urakka on helpompi kilpailuttaa ja näin vertailla saatuja tarjouksia. Kun sopivat palveluntuottajat on valittu, on kulloisenkin urakoitsijan kanssa hyvä tehdä kirjalliset urakkasopimukset.

Jo alkuvaiheessa on hyvä muistaa, että kylpyhuoneremontti vaatii aikaa. Lopullinen kesto määräytyy remontin laajuuden ja tehtävien muutosten perusteella.

Ennen kuin kylpyhuoneremontti voi konkreettisesti alkaa, on osakkaan tehtävä muutostyöilmoitus isännöitsijätoimistoon. Muutostyöhakemuksessa ilmoitetaan remonttiin valitut urakoitsijatahot aina rakennusurakoitsijasta sähkö- ja lvi-ammattilaisiin. Lisäksi ilmoituksessa määritellään remontin tarkka sisältö ja sen etenemisaikataulu. Mikäli remonttiin sisältyy esimerkiksi tilojen laajentamista, käsitellään muutostyöhakemus myös taloyhtiön hallituksessa. Siksi muutostyöstä kannattaakin ilmoittaa isännöintiin aina hyvissä ajoin. Rettan asiakkaat voivat tehdä muutostyöilmoituksen kätevästi OmaRetta-palvelussa. Valmista pohjaa hyödyntäessä mikään oleellinen kohta ei jää täyttämättä.

Kun isännöitsijä – ja tarvittaessa taloyhtiön hallitus – on käsitellyt muutostyöilmoituksen, tulee seuraavaksi teettää asbestikartoitus pätevöityneellä palveluntarjoajalla, mikäli kylpyhuone on valmistunut vuotta 1994 aiemmin. Jos osakas teettää asbestikartoituksen jo ennen muutostyöhakemusta ja toimittaa kartoitusraportin muutostyöhakemuksen yhteydessä, muutostyön käsittely nopeutuu.

Kylpyhuoneremonttia valvotaan joko taloyhtiön osoittaman valvojan, kuten teknisen isännöitsijän tai osakkaan itse ehdottoman kolmannen osapuolen toimesta. Tarkastuksia on vähintään kolme: purkutöiden ja vedeneristystarkastuksen lisäksi suoritetaan erillinen loppukatselmus.

Remontin aikana

Kun taloyhtiön lupa kylpyhuoneremontille on saatu ja asbestikartoitus suoritettu, etenee projekti purkutöihin. Mikäli asbestikartoituksessa ei löydy mitään hälyttävää, voi pintamateriaalien purkutyöt tehdä omin voimin. Muut remonttityöt kannattaa kuitenkin jättää rakennus-, sähkö- ja lvi-urakoitsijalle.

Kun pinnat on purettu, suoritetaan kylpyhuoneessa ensimmäinen tarkastus eli purkukatselmus. Pintoja purkaessa saattaa esiin tulla piileviä kosteus- tai mikrobivaurioita. Mikäli vauriot ovat rakenteissa, niiden korjausvastuu kuuluu taloyhtiölle. Kosteusongelmat aiheuttavat yleensä jonkinasteisia viivästyksiä suunniteltuun remonttiaikatauluun – jos kosteutta joutuu erikseen kuivattamaan, saattaa remontti venähtää useammallakin viikolla.

Purkukatselmuksen jälkeen tehdään kylpyhuoneeseen tarvittavat pohjatyöt ja vedeneristys. Tässä vaiheessa suoritetaan myös vedeneristystarkastus. Tämän jälkeen kylpyhuone laatoitetaan, sähkö- ja vesityöt tehdään ja kaikki kalusteet asennetaan.

Remontin jälkeen

Kun kylpyhuone on viimeistelty ja siivottu käyttöönottoa varten, on viimeisen tarkastuksen aika. Loppukatselmuksessa työ tarkastetaan ja osakas saa käyttöönsä myös kaikki tarkastusten aikana laaditut dokumentit. Osakas vastaa kaikista valvonnan aiheuttamista kustannuksista.

Taloyhtiö ei ole velvollinen osallistumaan osakkaan oma-aloitteisesti teettämän remontin kustannuksiin. Jos sen aikana on tullut kuiteinkin esiin rakenteissa tai järjestelmissä ilmenneitä vikoja, on yhtiö vastuussa niiden korjauksesta ja kustannuksista.

Näin kylpyhuoneremontti etenee:

1. Osakas suunnittelee remontin ja kilpailuttaa sen toteutuksen.
2. Osakas tekee muutostyöilmoituksen isännöitsijätoimistoon.
3. Muutostyönhakemus käsitellään ja hyväksytään isännöitsijän ja tarvittaessa hallituksen toimesta.
4. Asbestikartoitus tehdään pätevöityneen urakoitsijan toimesta.
5. Remontti käynnistyy purkutöillä, joiden yhteydessä suoritetaan myös purkukatselmus.
6. Rakentaminen alkaa.
7. Vedeneristys ja sen tarkastus suoritetaan.
8. Työ etenee laatoittamiseen, kalustamiseen sekä vesi- ja sähkötöihin.
9. Kylpyhuoneremontti päättyy loppukatselmukseen.

Artikkelia varten on haastateltu Retta Isännöinti Oy:n teknistä isännöitsijä Toni Suorsaa.