Pelastusturvallisuus taloyhtiössä – tiesitkö tätä?

Taloyhtiön pelastussuunnitelman tekeminen on asunto-osakeyhtiön hallituksen vastuulla. Suunnitelman tulee olla ajan tasalla ja lainmukainen.

Pelastussuunnitelma toimii ohjenuorana kaikille taloyhtiön asukkaille poikkeustilanteissa. Hallituksen tulee tiedottaa suunnitelmasta kaikille osakkaille, joiden velvollisuus on jakaa se eteenpäin myös mahdollisille vuokralaisille. Tiivistelmä pelastussuunnitelmasta on hyvä jakaa kaikkiin asuntoihin, mutta myös pitää esillä esimerkiksi yhteisellä ilmoitustaululla, viedä se asukkaiden Facebook-ryhmän seinälle tai säilyttää muussa sellaisessa paikassa, mistä se on asukkaiden helposti saatavilla.

Nykyisin hallituksen ei ole pakko nimetä turvallisuusjohtajaa tai väestönsuojanhoitajaa, mutta hallitus voi tarvittaessa nimetä yhden tai useamman turvallisuushenkilön. Poikkeustilanteessa olisi hyvä, että talon asukkaista löytyisi yksi henkilö, joka pystyy tarvittaessa reagoimaan hätätilanteen vaatimalla tavalla jo ennen ammattilaisten saapumista paikalle.

Näin taloyhtiön tulee varautua poikkeustilanteeseen

Taloyhtiön turvallisuusvarusteiden määrä ja taso vaihtelevat paljon, ja ne määräytyvät talon rakennusvuoden mukaan. Osalla yhtiöstä saattaa olla sähköinen paloilmoitinjärjestelmä, savunpoistoluukut ja varavalojärjestelmä, osalla taas paloposti, väestönsuoja ja sprinklerit. Jokainen taloyhtiö on vastuussa talon rakennusvuoden mukaan määritellyistä laitteista ja varusteista.

Taloyhtiössä on hyvä järjestää pelastautumisharjoituksia, jotta tiloja ja varusteita osataan tarvittaessa käyttää hätätilanteessa. Kaikille on myös oltava selvää, milloin huoneistoista on syytä poistua vai odotetaanko esimerkiksi tulipalon syttyessä ensin palokunta paikalle. Vapaaehtoiset harjoitukset ja alkusammutuskoulutus lisäävät toimintakykyä ja saattavat jopa rajata vahinkojen laajuutta sekä pelastaa ihmishenkiä. Hätätilanteessa tulee kuitenkin aina soittaa yleiseen hätänumeroon 112 ja pyytää pelastushenkilökunta paikalle auttamaan. Tulipalon sattuessa huoneistoista ei koskaan saa poistua savua vasten.

Yleisin uhka taloyhtiön turvallisuudelle on asukas itse

Usein asukkaiden oma toiminta ja huolimattomuus uhkaavat heidän turvallisuuttaan, sillä yleisimpiä syitä tulipalolle ovat sisällä tupakointi, lieden päälle unohtaminen ja pyykin kuivatus saunassa. Myös huonokuntoiset kodinkoneet ja laitteet sekä kynttilät ovat yleisiä tulipalon aiheuttajia. Rakennuksen ulkopuolella suurin uhka ovat talviset liukastumiset.

Yleisimmät turvallisuusuhat on helppo välttää lukemalla sähkölaitteiden käyttöohjeet huolella. On tärkeä tietää, miten ilmanvaihto sammutetaan, alkusammutus suoritetaan tai miten väestönsuoja otetaan käyttöön. Taloyhtiön on hyvä varustaa jokainen huoneisto sammutuspeitteillä. Vapaaehtoinen kouluttautuminen ja harjoitukset tuovat aina pienen loven taloyhtiön budjettiin, mutta ovat pitkällä tähtäimellä kannattava sijoitus. 

Poistumistiet tulee pitää aina vapaina, eikä porraskäytävissä saa säilyttää polkupyöriä tai lastenvaunuja. Esteet voivat muodostaa pahoja loukkoja pimeässä ja savussa, eivätkä asukkaat pääse pelastautumaan tulipalon tieltä esteettä. Taloyhtiön hallituksen vastuulla on tiedottaa asukkaille, miten tavaroita tulee säilyttää oikein. Pihatalkoot ovat oiva tilaisuus tarkastaa yhteisten tilojen turvallisuus ja järjestää tavarat niiden oikeille paikoille.

Paikkakuntasi Retta Isännöitsijän löydät TÄÄLTÄ.

Lisätietoa taloyhtiön järjestyssäännöistä löydät TÄÄLTÄ.

Lue TÄÄLTÄ muita vinkkejä taloyhtiöasumiseen!