Nuohous – kuka siitä taloyhtiössä vastaa?

Onko nuohous taloyhtiön vai osakkaan vastuulla? Entä kuinka usein rakennuksen hormit tulisi nuohota? Asiantuntija vastaa kolmeen yleisimpään kysymykseen.

Kuuluuko nuohous taloyhtiölle vai osakkaalle?

Nuohous voi olla joko taloyhtiön tai osakkaan vastuulla. Taloyhtiö vastaa nuohouksesta silloin, kun on kyse alkuperäisistä, säännöllisessä käytössä olevista hormeista. Mikäli osakas rakentaa tulisijan jälkikäteen, on nuohous tällöin osakkaan vastuulla. Osakas vastaa nuohouksesta myös ottaessaan uudelleen käyttöön hormia, joka on alun perin ollut osa taloyhtiön lämmitysjärjestelmää, mutta tulee nyt osakkaan omaan virkistyskäyttöön.

Myös nuohouksen kustannuksista vastaa aina tilaaja eli joko taloyhtiö tai nuohouksesta vastuussa oleva osakas. Nuohouksen kustannukset pyörivät muutaman satasen kieppeillä.

Tärkeää on, että nuohousvastuut ja varsinkin erilaiset poikkeukset kirjataan joko yhtiöjärjestykseen tai erilliseen vastuunjakosopimukseen. Näin vastuunjako on kaikille selvää.

Kuinka usein nuohous taloyhtiössä tulisi tehdä?

Nuohouksen tarve määräytyy käytön mukaan. Vakituiset rakennukset, joissa piippu on aktiivisessa käytössä, tulisi nuohota kerran vuodessa. Mikäli hormia ei käytetä säännöllisesti, riittää tällöin harvempi nuohousväli.

Säännöllinen nuohoaminen on tärkeää, jotta tulisija toimii kunnolla. Nuohouksen yhteydessä myös hormin kunto tulee silmämääräisesti tarkistettua. Varsinkin tiilirakenteiset piiput kannattaa tarkistaa säännöllisesti mahdollisen rapautuman takia. Mikäli hormiin pääsee kertymään nokea, on vaarana, että noki syttyy palamaan. 

Taloyhtiön hormien kuntoa kannattaa muutenkin seurata säännöllisesti. Varsinkin, jos vanhoja ja pitkään käyttämättömiä hormeja otetaan uudelleen käyttöön, tulee ne tarkistaa ammattilaisen toimesta ennen kuin huoneistojen takkoihin tai kakluuneihin sytytetään tulet.

Kuka voi nuohota?

Pelastuslain nuohouspalveluja koskeva lainsäädäntö muuttui vuonna 2019. Muutoksen myötä piirinuohousjärjestelmästä ja siihen liittyvästä hintasääntelystä luovuttiin. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että taloyhtiö tai osakas voi nyt tilata nuohouksen parhaaksi katsomaltaan toimijalta. 

Nuohous maksaa satasen tai pari, mutta nuohoajaa valitessa ei kannata tuijottaa ainoastaan hintaa. Nuohoukseen on syytä valita aina ammattitaitoinen ja nuohouksen ammattitutkinnon suorittanut tekijä. 

Nuohouksen päätteeksi nuohoaja toimittaa erillisen nuohoustodistuksen. Se kannattaa säilyttää esimerkiksi mahdollisia palotarkastuksia silmällä pitäen.


Nuohousta koskeviin kysymyksiin vastasi Retta Isännöinnin tekninen isännöitsijä Hannu Rintala.