Miten asunnon viilentäminen onnistuu kesähelteillä?

Asunnon viilentäminen sujuu helpoin kotikonstein, mutta myös ilmalämpöpumppu kiinnostaa yhä useampia. Minkälaisia erilaisia ratkaisuja kodin viilentämiseen löytyy?

Vaikka Suomen kesä saattaa viileänpuoleinen ollakin, helleaallotkaan eivät ole harvinaisia. Kun helle hellii suomalaisia, saattaa asunto muuttua tukalan kuumaksi.

Asunnon viilentäminen onnistuu esimerkiksi siirreltävillä ilmastointilaitteilla tai erillisillä ilmanviilentimillä. Ne ovat suhteellisen kevyitä ratkaisuja, jotka eivät vaadi taloyhtiöltä lupaa. Viilennyslaitteet keräävät kuitenkin vettä, joten myös vesivahingon riski on olemassa. Jäähdytyslaitteita hyödynnettäessä kannattaakin tarkistaa, että kotivakuutus kattaa mahdolliset vuotovahingot.

Tehokas keino asunnon viilentämiseen on ilmalämpöpumppu. Jos sellaisen hankkimista harkitsee, kannattaa liikkeelle lähteä jo hyvissä ajoin ennen kuuminta kesäkautta. Ilmalämpöpumpun asentaminen vaatii aina taloyhtiön luvan, ja jos myöntävää periaatepäätöstä ei vielä ole, asia käsitellään yhtiökokouksen tasolla.

Minkälaisia lupia ilmalämpöpumpun asentaminen vaatii?

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö asennetaan huoneiston ulkopuolelle eli yhtiön hallinnassa olevalle alueelle. Siksi ilmalämpöpumpun asentamiseen vaaditaan aina taloyhtiön muutostyölupa – silloinkin, jos ulkoyksikkö sijoitetaan parvekkeen sisäpuolelle.

Kun osakas hakee lupaa ilmalämpöpumpun asentamiseen, yleensä taloyhtiön hallitus käsittelee laitteen asennukseen liittyvät ehdot, minkä jälkeen esitys viedään yhtiökokouksen päätettäväksi. Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan osakkaita tulee kohdella tasa-arvoisesti, joten jos yhdelle osakkaalle myönnetään lupa ilmalämpöpumpun asentamiseen, tulee lupa myöntää tarvittavien ehtojen täyttyessä myös muille. Eroja saattaa kuitenkin syntyä esimerkiksi siksi, että kaikissa asunnoissa ei ole parveketta, joihin ilmalämpöpumpun ulkoyksikön asentaminen onnistuisi. Siksi taloyhtiö voi myös evätä laitteen asentamisen periaatepäätöksestä huolimatta.

Toisinaan pelkkä taloyhtiön lupa ei riitä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan toimenpidelupa vaaditaan myös silloin, jos sillä on vaikutusta kaupunki- tai maisemakuvaan. Osa kaupungeista on vapauttanut ilmalämpöpumpun luvanvaraisista töistä, mutta asia on syytä varmistaa aina kaupungin tai kunnan rakennusvalvonnasta.

Mitä tulee huomioida ilmalämpöpumppua asennettaessa?

Ilmalämpöpumppua ei voi asentaa itse. Laitteen asennus- ja sähkötöihin tarvitaan aina Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pätevyysrekisteriin kirjattu urakoitsija.

Yleensä taloyhtiöiden tekniset isännöitsijät käyvät heti laiteasennuksen jälkeen tarkistamassa, että ilmalämpöpumppu on asennettu hyvän rakennustavan mukaisesti ja niin, että läpivientien tiivistykset on toteutettu asianmukaisesti. Tarkastusten yhteydessä erityisesti juuri läpivienneissä havaitaan usein parannettavaa.

Ilmalämpöpumppu tulee myös huoltaa säännöllisesti. Erityisesti laitteen poistoletku kannattaa puhdistaa ja sen toiminta testata huoltojen yhteydessä. Mikäli poistoputki tukkeutuu, siitä voi pahimmassa tapauksessa aiheutua vesivahinko.

Asunnon viilentäminen kotikonstein – asiantuntijan helpot vinkit

  1. Tuuleta asunto aikaisin aamulla ja myöhään illalla – silloin, kun ulkona on viileämpää kuin sisällä.
  2. Vältä lämpöä tuottavien sähkölaitteiden ja kodinkoneiden, kuten kuivausrummun, saunan ja uunin, käyttöä kuumimpiin vuorokauden aikoihin.
  3. Estä suora auringonpaiste käyttämällä ikkunoiden eteen vedettäviä verhoja ja sälekaihtimia.
  4. Hanki siirreltävä ilmanviilennin tai ilmastointilaite, joka ei vaadi taloyhtiön erillistä muutostyölupaa. Muista kuitenkin tarkistaa, että kotivakuutus on kunnossa. Koska jäähdyttimet keräävät vettä, myös vesivahingon riski on olemassa.