Mitä tekninen isännöitsijä tekee?

Isännöitsijä on tuttu henkilö taloyhtiön osakkaille ja asukkaille. Mutta mitä tekee tekninen isännöitsijä?

Siinä missä hallinnollinen isännöitsijä hoitaa taloyhtiön hallinnollisia asioita, tekninen isännöitsijä keskittyy taloyhtiön teknisiin tarpeisiin. Molemmat tehtävät vaativat alansa erikoisosaamista.

Miten taloyhtiö hyötyy teknisestä isännöinnistä?

Tekninen isännöinti on tuki- ja lisäpalvelu. Taloyhtiöissä teknistä isännöitsijää tarvitaan lähes aina, kun ilmenee joko teknisiä tarpeita tai ongelmia. Tällaisia tulee eteen esimerkiksi vesivahinkojen sattuessa, sisäilmaongelmia epäiltäessä tai osakkaan tehdessä muutostöitä.

Taloyhtiön teknisten ongelmatilanteiden lisäksi teknisen isännöitsijän tehtävänä on hankkia ja tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi esimerkiksi teknisten katselmusten tai tarkastusten, kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten muodossa. Mikäli taloyhtiössä on suunnitteilla laajoja korjaushankkeita, toimii tekninen isännöitsijä niissä taloyhtiön edustajana hoitaen muun muassa konsultti- ja suunnittelijakilpailutukset. Pienemmissä korjaushankkeissa teknisellä isännöitsijällä on myös tärkeä rooli: niissä teknistä asiantuntijuutta tarvitaan aina suunnitteluvaiheesta hankkeen valvontaan.

Taloyhtiölle teknisen asiantuntijan käyttö kannattaa: näin voidaan varmistua teknisten prosessien asianmukaisesta ja laadukkaasta etenemisestä. Toisin kuin hallinnolliset isännöitsijät, tekniset isännöitsijät eivät ole taloyhtiökohtaisia, vaan asiantuntijapalvelu tilataan aina tarpeen mukaan.

Retta panostaa tekniseen isännöintiin

Rettalla teknisiä isännöitsijöitä on kymmenkunta, mutta asiantuntijoiden määrä kasvaa jatkuvasti, sillä asiakasyhtiöitä halutaan palvella entistä laadukkaammin kaikentyyppisissä teknisissä haasteissa. Rettan tekniset isännöitsijät palvelevat taloyhtiöitä esimerkiksi peruskorjaushankkeissa, pienkorjaushankkeissa sekä katselmus- ja tarkastuspalveluissa. Tekninen isännöitsijä voi tehdä kosteusmittauksia, märkätilojen kunto- ja kosteuskartoituksia, osakasmuutostöiden valvontaa ja hyvin laaja-alaisesti erilaisia kartoituksia ja tarveselvityksiä.

Tekniset isännöitsijät ovat koulutukseltaan yleensä rakennus- tai talotekniikan insinöörejä; näin heillä on jo koulutuksensa vuoksi parhaat edellytykset teknistä asiantuntijuutta vaativien tehtävän hoitamiseen. Kun tekniset prosessin sujuvat, taloyhtiöt saavat laadukasta palvelua aina suunnittelusta toteutukseen.