Mitä jokaisen osakkaan tulisi ymmärtää taloyhtiön papereista?

Taloyhtiön tilinpäätös, talousarvio, kunnossapitotarveselvitys ja PTS. Moni ei ehdi kahlaamaan läpi kaikkia taloyhtiön papereita. Osakkaan voi myös olla hankala erottaa, mikä niiden sisällössä on oleellisinta. Mitä nämä erilaiset taloyhtiön asiakirjat kertovat ja miten ne liittyvät osakkaan arkeen?

“Ostaessaan huoneiston ihminen on tehnyt ison investoinnin ja sen vuoksi jokaisen osakkaan kannattaa olla kiinnostunut oman taloyhtiönsä papereiden sisällöstä. Taloyhtiön papereita kannattaa opetella tulkitsemaan, jotta pysyy perillä siitä, miten omaa omaisuutta hoidetaan”, sanoo Retta Isännöinnin Itä-Suomen aluejohtaja Matti Koivisto.

Pitääkö osakkaan sitten käydä läpi kaikki mahdolliset taloyhtiön asiakirjat? Koiviston mukaan osakkaan kannalta kaikkein tärkeimmät paperit liittyvät taloyhtiön talouteen ja kunnossapitoon. Käytännössä on hyödyllistä seurata, miten yhtiöllä menee euroissa mitattuna ja millaisia korjaushankkeita taloyhtiöön on mahdollisesti tulossa. Etenkin yhtiökokouksen lähestyessä on syytä muodostaa kokonaiskuva oman taloyhtiön tilasta.

Taloyhtiön paperit kertovat nykyhetkestä ja enteilevät tulevaa

Tilinpäätös on yksi taloyhtiön tärkeimmistä asiakirjoista. Se sisältää muun muassa taloyhtiön tuloksen ja taseen, toimintakertomuksen sekä talousarvioon perustuvan vastikerahoituslaskelman. Talousarvioon on hyvä tutustua, koska se kertoo kootusti tulevan tilikauden maksuista.

“Tilinpäätöksestä on hyvä arvioida yhtiön taloudellista asemaa vuodenvaihteessa, eli onko yhtiöllä paljon ylijäämää tai alijäämää. Vastikerahoituslaskelma taas on syytä ymmärtää, jotta näkee, onko vastikkeessa nousupainetta”, Koivisto toteaa.

Yksi hyvin hoidetun taloyhtiön tunnusmerkeistä on, että tilikauden lopussa on muutaman kuukauden suuruinen hoitovastikkeiden ylijäämä, joka siirtyy tulevalle vuodelle.

Kolmantena kannattaa tutustua taloyhtiön kunnossapitoon liittyviin papereihin. Kunnossapitotarveselvitys on taloyhtiön hallituksen yhtiökokoukselle tekemä kirjallinen selvitys mahdollisista korjaustarpeista, joilla on olennaista merkitystä vastikkeisiin. Lisäksi taloyhtiöllä voi olla PTS, eli pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma, jossa on perusteellisemmin kartoitettu kiinteistön kuntoa, tulevia korjaustarpeita, niiden ajankohtia ja kustannuksia.

“Tulevat korjaukset ja niiden rahoitus koskevat jokaisen osakkaan elämää, joten niihin kannattaa aina kiinnittää erityistä huomiota.”

Ymmärrä mitä olet ostamassa

Osto- ja myyntitilanteissa taloyhtiön asiakirjat toimivat kaupanteon osapuolille erittäin hyödyllisinä tiedonlähteinä. Asuntoa ostettaessa isännöitsijäntodistus ja siihen kuuluva kunnossapitotarveselvitys tarjoavat ostajalle tärkeää perustietoa: isännöitsijäntodistus sisältää yhdessä dokumentissa taloyhtiön ja oman huoneiston tiedot, maksut ja mahdolliset rästit sekä huoneistossa ja taloyhtiössä tehdyt remontit. Kunnossapitotarveselvitys antaa käsityksen taloyhtiön tulevaisuuden suunnitelmista ja kiinteistönpidon tasosta.

“Isännöitsijäntodistus ja kunnossapitotarveselvitys auttavat ostajaa ymmärtämään, mitä hän on ostamassa”, Koivisto tiivistää.

Isännöitsijäntodistukseen päivitetään yhtiökokouksessa tehdyt päätökset, ja tarvittaessa myös hallituksen tekemät päätökset. Osakkeen vaihtaessa omistajaa on siis hyvä olla käsillä myös viimeisin yhtiökokouksen pöytäkirja.

Hyvin hoidetun taloyhtiön tunnistaa papereista

Jokaisella osakkeen omistajalla on mahdollisuus saada lähes kaikki taloyhtiön asiakirjat käsiinsä. Jos kyseessä on myyntitilanne, myös välittäjällä on oikeus saada asiakirjat itselleen. Kaikkia taloyhtiön asiakirjoja kannattaa kysellä ensimmäiseksi isännöitsijältä. Kaikki julkiset asiakirjat voidaan viedä myös isännöintitoimiston ylläpitämään sähköiseen tietojärjestelmään, jossa oman taloyhtiön tiedot ovat osakkaiden saatavilla.

Taloyhtiön asiakirjoja tutkimalla voi tehdä paljonkin johtopäätöksiä siitä, huolehditaanko asioista hyvin ja järjestelmällisesti. Koiviston mukaan on tiettyjä asioita, joiden perusteella voi hyvin arvioida, miten taloyhtiön arki sujuu.

“Yksi tällainen asia on vastikkeen kehitys. Hyvin hoidetussa taloyhtiössä vastikkeen kehityksen tulisi olla melko tasaista eikä siellä tulisi näkyä esimerkiksi suuria kertavastikkeen nousuja. Lisäksi myös yleinen taloudellinen tilanne, kuten esimerkiksi puuttuva alijäämä, kertoo paljon.”  

Taloyhtiön kunnossapitoon liittyvissä asiakirjoissa on hyvä näkyä, että asioita tapahtuu, eli remontteja ja korjaustöitä on kirjattu tehdyiksi.

“Mikäli osakkaalle herää taloyhtiön papereihin liittyen kysyttävää, isännöitsijä on pääsääntöisesti oikea henkilö antamaan vastauksia. Myös hallituksen puheenjohtajaa voi lähestyä taloyhtiön hallintoon liittyen”, Koivisto vinkkaa.

Taloyhtiön tärkeimmät asiakirjat:

  • Tilinpäätösmateriaali: kertoo taloyhtiön taloudellisen aseman ja vastikkeiden kehityksen
  • Isännöitsijäntodistus: kattava kooste taloyhtiön ja huoneiston tiedoista
  • Kunnossapitotarveselvitys: antaa tietoa tulevista remonteista ja niistä aiheutuvista kuluista

Lue myös muita aiheeseen liittyviä artikkeleitamme >