Maalämpö taloyhtiöön – säästöjä ja ekologisuutta

Maalämpö kiinnostaa omakotitaloasujien lisäksi yhä enemmän myös taloyhtiöitä. Ei ihme, sillä taloyhtiö voi saada merkittäviä säästöjä lämmityskuluissa maalämpöön siirtyessään. Minkälaisia asioita kannattaa huomioida, kun taloyhtiössä harkitaan maalämpöä?

Maalämpö on energiatehokas ja ympäristöystävällinen lämmitysmuoto. Lämpö tulee läheltä, suoraan auringon ja maapallon ytimen hehkun lämmittämästä maaperästä, josta se otetaan talteen satojen metrien syvyyteen porattavien maalämpökaivojen avulla. Lämpö johdetaan suoraan rakennuksen alapuolelta ja jaetaan eteenpäin vesikiertoisten patterien tai lattialämmityksen kautta. Myös käyttöveden voi lämmittää maalämmön voimalla.

Maalämpö taloyhtiöön: merkittävä investointi, tuntuvat säästöt

Maalämpöön siirtyessään taloyhtiöt voivat saada lämmityskuluista tuntuvia säästöjä ­– vanhemmissa taloissa lämmityskulut saattavat jopa puolittua.

Maalämpö on merkittävä investointi, mutta se maksaa itsensä takaisin energiakuluista saatavilla säästöillä. Mitä vanhempi talo, sitä nopeammin säästöjä syntyy. Koska uudemmat talot ovat lämmöneristysominaisuuksiltaan vanhoja asuintaloja tehokkaampia, uudemmissa rakennuksissa säästöjä kertyy hieman hitaammin. Iäkkäämmissä kiinteistöissä investointi maksaa itsensä takaisin keskimäärin kymmenessä vuodessa.

Kertainvestointina maalämpöön siirtyminen saattaa taloyhtiön koosta riippuen olla useita satoja tuhansia euroja. Siksi myös maalämpötoimittajat tarjoavat erilaisia rahoitusvaihtoehtoja taloyhtiöille: alkuinvestointi on maltillisempi, kun laitteistoa maksetaan toimittajalle takaisin sitä mukaa, kun lämmityssäästöjä kertyy.

Laskelmista suuntaa hankkeelle

Ennen maalämpöhankkeen käynnistämistä on syytä tehdä huolelliset laskelmat, jotta päätöksenteon yhteydessä voidaan arvioida, onko lämmitysmuodon muuttaminen kannattavaa. Vaikka maalämpöön siirtyminen pienentää energialaskua huomattavasti, on silti hyvä arvioida, kuinka pitkään takaisinmaksuaikaan taloyhtiössä ollaan valmiita sitoutumaan.

Suunnitelma laskelmineen kannattaa teettää asiaan perehtyneellä asiantuntijalla, joka osaa arvioida paitsi taloudellisen puolen myös hankkeen tekniset edellytykset. Asiantuntija-apua kannattaa hyödyntää myös vertailukelpoisen tarjouspyynnön laatimisessa, jotta oikean toimijan valinta on myöhemmin helpompaa.

Maalämpöprojektin osana kannattaa harkita myös energiatehokkaan lämmöntalteenottojärjestelmän asentamista. Näin poistoilman mukana karkaava hukkalämpö saadaan hyödynnettyä tehokkaasti huoneistojen käyttöön, jolloin säästöjä syntyy entistä enemmän. Lämmöntalteenottojärjestelmän rakentaminen edellyttää, että kiinteistössä on koneellinen poistoilmanvaihto.

Maalämpöön siirtyminen saattaa vaatia myös sähköpääkeskuksen muutoksia, sillä kylminä talvipäivinä suurin osa maalämmöllä lämmitettävistä taloista tarvitsee edelleen myös sähköenergiaa. Keskimääräiseen Suomen talvilämpötilaan maalämmön teho riittää pääosin hyvin, mutta kovilla pakkasilla lämmön lopputarve johdetaan tarpeen vaatiessa sähköverkosta.

Maalämpö ei ole aina mahdollinen

Maalämpöön siirtyminen edellyttää aina rakennus- ja toimenpidelupaa kaupungilta tai kunnalta. Kaikissa tapauksissa maalämpö ei kuitenkaan ole mahdollinen lämmitysratkaisu. Jos taloyhtiön tontin alla sijaitsee esimerkki parkkihalli, metroasema tai pohjavesialue, ei jopa 300 metrin syvyyteen sijoitettavien maalämpökaivojen poraaminen välttämättä onnistu. Myös pienikokoinen tontti saattaa muodostua ongelmaksi, sillä maalämpökaivoja tulee olla riittävä määrä suhteessa lämmitettävän kohteen kokoon. Lisäksi kaivojen välillä on oltava kohtuullisesti etäisyyttä.

Maalämpö taloyhtiöön -artikkelia varten on haastateltu isännöitsijä Tero Harjua