Lakiuudistus siirtää palovaroittimet taloyhtiön vastuulle – mikä muuttuu? 

mies testaa palovaroittimen toimivuutta

Vastuu palovaroittimien ylläpidosta ja toimivuudesta siirtyi asukkaalta rakennuksen omistajalle 1.1.2024 alkaen. Jatkossa asuinhuoneistojen palovaroittimien ylläpitovastuu on siis asukkaan sijaan taloyhtiöllä.

Pelastuslain uudistuessa palovaroittimien ylläpistovastuu siirtyi taloyhtiölle tämän vuoden alussa. Siirtymäaikaa muutokselle on 31.12.2025 asti. Lakimuutoksen tavoitteena on parantaa suomalaisten kotien paloturvallisuutta. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja ARAn vuonna 2020 tekemän tutkimuksen mukaan asuntojen palovaroittimissa on usein puutteita. Varoittimet eivät toimi, ovat vanhoja tai väärin asennettuja. Taloyhtiöiden asunnoissa oli lähes 8300 tulipaloa vuosina 2016–2020, ja jopa puolessa asuntopaloissa palovaroittimet puuttuivat tai toimivat puutteellisesti.

Muutos parantaa koko kiinteistön turvallisuutta

Muutoksella on vaikutusta erityisesti kerros- ja rivitaloihin, joissa palovaroittimien puutteellisuus ja paloturvallisuuden laiminlyönti vaikuttaa myös naapuriasuntojen paloturvallisuuteen. Tilastojen mukaan kuolemaan johtavat tulipalot syttyvät lähes poikkeuksetta asuinympäristössä. Paloturvallisuus ja tulipalojen ehkäiseminen on taloyhtiön ja sen asukkaiden yhteispeliä. Kokosimme aikaisemmin vinkit asukkaalle ja taloyhtiölle paloturvallisuuden varmistamiseksi.

Miten lakiuudistus näkyy taloyhtiön vastuissa?

  • Taloyhtiössä vastuu palovaroittimien ylläpidosta ja toimivuudesta on 1.1.2024 alkaen rakennuksen omistajalla, eli taloyhtiöllä. Muutosta seuraa kahden vuoden siirtymäaika. Käytännössä palovaroittimien hankinnasta ja toimivuudesta vastaa siis jatkossa taloyhtiön hallitus. Taloyhtiöiden on päätettävä esimerkiksi siitä, asennetaanko huoneistoihin paristokäyttöiset varoittimet vai esimerkiksi pitkäkestoisilla akuilla varustetut laitteet.
  • Taloyhtiö on jatkossa velvollinen huolehtimaan siitä, että asunnot varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia, jotka havaitsevat alkavan tulipalon mahdollisimman nopeasti ja varoittavat asunnossa olevia.
  • Taloyhtiön on huolehdittava siitä, että palovaroittimet ovat toimintakunnossa.
  • Taloyhtiöllä tai sen edustajallaan on oikeus päästä huoneistoon, kun se on välttämätöntä velvollisuuden toteuttamista varten. Käynti tulee järjestää huoneiston haltijalle sopivana aikana kohtuullisen ajan kuluessa, jollei työn kiireellisyys tai laatu muuta vaadi.
  • Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän on varmistettava, että asukkaille järjestetään turvallisuushavaintojen ilmoittamiseen tehokas ajasta ja paikasta riippumaton ilmoituskanava.

Asukkaalla vastuu ilmoittaa palovaroittimien vioista

Vaikka uudistunut pelastuslaki siirtää vastuun palovaroittimista asukkaalta taloyhtiölle, asukkaan tulee huolehtia, että palovaroittimen mahdolliset viat tulevat taloyhtiön tietoon. Uudistuneen pelastuslain mukaan asukkaan vastuulla on ilmoittaa viipymättä taloyhtiölle puutteista palovaroittimien toimivuudessa, kuten loppuneesta paristosta sekä huolehtia laitteen toimivuuden testaamisesta.

Huoleton ratkaisu palovaroittimien asennukseen ja ylläpitoon

Jotta palovaroittimia koskeva muutos olisi taloyhtiöille mahdollisimman helppo toteuttaa, olemme sisällyttäneet palovaroittimien päivityksen osaksi Retta Plus Paloturva-palvelua. Retta Plus tarjoaa älykkään ja huolettoman ratkaisun palovaroittimien asennukseen ja ylläpitoon. 

Lue lisää

Katso webinaaritallenne: Palovaroittimet taloyhtiön vastuulle – miten vastata muutokseen?

Tutustu Retta Plus Paloturvapalveluun