Kysymyksiä taloyhtiöasumisesta – lakimies vastaa

Kesä tuo tullessaan monia kysymyksiä taloyhtiön pihapiiriin ja asukkaiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyen. Pyysimme Realia Isännöinnin lakimiestä vastaamaan asukkaita mietityttäviin kysymyksiin.

Voinko järjestää taloyhtiöni grillikatoksessa juhlat ystävilleni?

Asunto-osakeyhtiön piha-alueet ovat yhtiön hallinnassa ja ne on tarkoitettu osakkaiden ja asukkaiden käyttöön. Käytössä tulee huomioida yleinen järjestyslaki ja mahdolliset järjestyssäännöt. Hyvin hoidetussa ja asukkaita palvelevassa yhtiössä grillikatoksen tai muun vastaavan yhteisen alueen käytöstä on laadittu etukäteen yhteiset pelisäännöt. Näin voidaan välttyä esimerkiksi tilanteelta, jossa pihassa on samaan aikaan kahdet grillijuhlat. Ilman pelisääntöjä käyttäytymisohjeita haetaan järjestyslaista ja järjestysmääräyksistä.

Hyviin tapoihin minusta kuuluu, että informoi talon muita asukkaita etukäteen, jos aikoo järjestää pihassa juhlat, joihin osallistuu vähänkin enemmän ystäviä.

Pihajuhlissa tulee huomioida myös naapurit. Yömyöhään ei pidä jatkaa juhlia: kello 22.00 alkaa olla aika, jolloin juhlat pitäisi saada päätökseen.

Juhlien järjestäjällä on vastuu vieraistaan, ja muun muassa grillikatoksen siivoaminen ja jätteiden poisvieminen juhlien jälkeen kuuluu asukkaalle. Avotulen tekeminen on kielletty, mutta jos katoksessa on asianmukainen grilli, sen valvottu käyttö on sallittua.

Saavatko lapset piirtää taloyhtiön pihan asfalttiin?

Lähtökohtaisesti lasten liitupiirrokset asfaltissa eivät ole kovin suuri haitta asukkaille, sillä piirustukset eivät ole pysyviä eivätkä ne vaadi erikseen tilattavaa puhdistusta. Ne huuhtoutuvat sadeveden mukana eikä osakkaille aiheudu ylimääräisiä kustannuksia.

Jos piirustukset häiritsevät, on osakkaalla kuitenkin oikeus pyytää, että hallitus lisää asian seuraavan yhtiökokouksen asialistalle. Yhtiökokouksessa osakkaat voivat tehdä enemmistöpäätöksen siitä, sallitaanko liitupiirroksia yhtiön pihalla vai ei. 

Mikäli piirustuksia ei sallita, on yhtiöllä lähtökohtaisesti oikeus laskuttaa asfaltin puhdistuksesta aiheutuvat kustannukset siitäkin huolimatta, että liitupiirustukset huuhtoutuisivat aikanaan sadevesien mukana pois. Näin ei kuitenkaan voida toimia ennen kuin taloyhtiö on päättänyt liitupiirrosten kieltämisestä ja päätös on asukkaiden tiedossa. Vasta kun kielto on olemassa, on myös vahingonkorvauksen esittäminen mahdollista. Mikäli kieltoon päädytään, on se hyvä kirjata myös taloyhtiön järjestyssääntöihin.