Jätteiden kierrätys taloyhtiössä

Jätteiden kierrätys taloyhtiössä on lailla ja velvoitteilla ohjattava asia. Kierrätyksellä on tarkoitus vähentää sekajätteen määrää ja säästää luontoa.

Lajittelemalla huolehdit yhteisestä ympäristöstämme.

Tehokkain tapa huolehtia yhteisestä ympäristöstämme on jätteiden vähentäminen. EU:n mukaan tavoitteeseen päästään ensisijaisesti vähentämällä syntyvän jätteen määrää, ja toissijaisesti uudelleenkäyttämällä, kierrättämällä ja hyötykäytöllä.

Kaikki jätteet tulisi kierrättää ja lajitella mahdollisimman tarkasti. Koko kierrätysprosessi alkaa jätteiden lajittelulla, joka mahdollistaa uudelleenjalostuksen. Esimerkiksi biojätteistä voidaan kompostoida multaa ja erotella biokaasua energiantuotantoon, kun taas metalli ja lasi voidaan sulattaa ja käyttää uudelleen lähes ikuisesti.

Jätehuolto taloyhtiössä

Taloyhtiöiden jätteiden kierrätys ja lajittelu on jätelain velvoittamaa. Tosin lajitteluohjeet voivat hieman vaihdella asuinkunnan mukaan. Taloyhtiön roskakatoksesta löytyy usein ohjeet lajitteluun ja lisäksi kunnalta sekä paikalliselta jäteyhtiöltä saa tietoa ja ohjeita. Jätehuollon järjestäjä on vastuussa siitä, että jätteiden kierrätys ja käsittely on lainmukaista. Yksittäisen asukkaan vastuulla puolestaan on noudattaa alueensa ohjeita.

Useimmiten taloyhtiöistä löytyviä lajitteluastioita ovat biojäteastia, paperinkeräys, kartonginkeräys, lasinkeräys, metallinkeräys ja sekajäte. Joissakin kunnissa ja taloyhtiöissä on keräysastia myös muovijätteelle. Taloyhtiön jätekatokseen ei saa viedä roskia muualta, eikä omia roskia saa viedä toisen taloyhtiön roskiksiin. Lajitteluastioihin ei myöskään saa viedä jätteitä, jotka eivät mahdu astiaan. Roskat tulee pakata siististi ja tiiviisti jäteastioihin.

Jätteiden kierrätys materiaalin mukaan

Biojätteisiin voi lajitella muun muassa ruokajätteet, talouspaperin, kahvinporot sekä hedelmien kuoret. Biojäteastiaa ei voi laittaa ruokaöljyä tai muita juoksevia rasvoja – hyydytetyt kinkunrasvat puolestaan kyllä käyvät. Paperinkeräykseen sopivat lehdet, mainokset ja muu paperi. Erittäin märkää tai likaista paperia ei kuitenkaan voi laittaa keräykseen. Kartonkiastiaan kuuluvat kuivat ja siistit maitopurkit, pahvi ja paperipussit. Muistisääntönä paperin ja kartongin kanssa voi pitää sitä, että paperinkeräykseen kuuluvat ne tuotteet, joihin voi kirjoittaa tai joita voi lukea. Pakkaukset ja kääreet kuuluvat kartonkeihin. Pakkaukset on hyvä litistää tilan säästämiseksi. Ethän myöskään jätä pakkauksia jäteastioiden ulkopuolelle.

Lasinkeräykseen voi viedä lasipakkauksia, mutta ei lasiesineitä tai -astioita, sillä ne ovat keraamista lasia, joka ei sovellu samaan hyödyntämisprosessiin lasipullojen ja -purkkien kanssa. Metalliesineet ja suurimmaksi osin metallia olevat pakkaukset sopivat metallinkeräykseen. Metalleille ja kodinkoneille löytyy useimmiten paikallisia jätteenvastaanottopisteitä. Paristot ja sähkölaitteet kuuluvat omiin erillisiin keräysastioihinsa.

Sekajätteeseen kuuluu vain se osa jätteestä, jota ei muualle voi lajitella. Vaaralliset jätteet, kuten maalit tai jäteöljyt, eivät sovi sekajätteeseen.

Kaikkia lajitteluastioita ei välttämättä löydy taloyhtiöltä

Joiltakin taloyhtiöiltä löytyvään energiajätteeseen voi lajitella muovipohjaiset jätteet ja tekstiilit, mutta ei kuitenkaan PVC-muovia. PVC-muovia ei voi lajitella myöskään muovijätteelle tarkoitettuun keräysastiaan, vaikka sellainen löytyisi erikseen. PVC-muovin tunnistaa kolmiomerkistä, jonka sisällä on numero kolme. Jos muovinkeräys on erillisenä, siihen sopivat puhtaat muovipakkaukset, muovipussit ja -kääreet. Muovituotteet, kuten ämpärit, ovat polttokelpoista jätettä tai sekajätettä. Vaaralliselle jätteelle, kuten maaleille, loisteputkille ja kemikaaleille on omat keräyspisteensä, jotka löytyvät osoitteesta www.kierratys.info. Muovipullot on hyvä viedä niille erikseen tarkoitettuihin pullonkeräyspisteisiin, joita löytyy useimmista päivittäistavarakaupoista.

Verkosta löytyy paljon vinkkejä kierrätykseen ja lajitteluun. Sekajätteen määrän vähentäminen kannattaa muutenkin; sen määrä vaikuttaa osaltaan yhtiövastikkeeseen.

Mikäli toivot, että taloyhtiössäsi alettaisiin kerätä jotakin jätelajia, ota asia puheeksi taloyhtiösi hallituksen kanssa.