Minkälainen on hyvin hoidettu taloyhtiö?

Kukapa ei haluaisi asua taloyhtiössä, josta pidetään hyvää huolta. Mutta mistä voi tietää, että taloyhtiö on hyvin hoidettu? 

Hyvin hoidettu taloyhtiö on helppo tunnistaa muutamasta selkeästä merkistä. Paljon kertoo ensinnäkin se, miltä kiinteistö ympäristöineen näyttää. Seuraavaksi voi vilkaista taloyhtiön papereihin: onko talous kestävällä pohjalla? Kun vielä tutustuu taloyhtiön kunnossapitohistoriaan ja suunnitteilla oleviin remontteihin, on jo hyvin perillä siitä, minkälaisessa kunnossa taloyhtiö on. 

Hyvin hoidetun taloyhtiön neljä tunnusmerkkiä

1. Taloyhtiön yleisilme on siisti
Jätekatos on sotkuinen, nurmikko toistuvasti ajamatta, kellaritilat pursuavat sinne kuulumatonta tavaraa ja rappukäytävä on aina epäsiisti. Jos taloyhtiön ja sen ympäristön yleisilme on enemmän tai vähemmän rempallaan, on syytä huolestua. Hyvänä merkkinä voi puolestaan pitää sitä, että kiinteistö, yhteiset tilat, pihapiiri ja paikoitusalue ovat siistissä kunnossa. Hyväkuntoinen kiinteistö siisteine ympäristöineen kertoo paitsi siitä, että taloyhtiöllä on toimiva huoltoyhtiö ja yhtiön asioista kiinnostunut isännöinti, myös siitä, että hallitus ja osakkaat ovat halukkaita panostamaan yhtiön aktiiviseen kunnossapitoon.

2. Taloudellinen tilanne on vakaa
Vuosittainen yhtiökokous on otollinen paikka tutustua taloyhtiön taloudelliseen tilanteeseen tarkemmin. Yhtiökokouskutsun mukana toimitettavat asiakirjat, kuten tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus, sisältävät paljon tärkeää tietoa siitä, onko taloyhtiön talous asianmukaisesti hoidettu. Mikäli tilanne on hyvä, taloyhtiön tililtä löytyy muutaman kuukauden vastikkeita vastaava puskuri, jolla akuutit korjaustarpeet ja yllättävät menot on mahdollista hoitaa ilman lainanottoa. Jos taloyhtiön talous on pahasti alijäämäinen, kertoo se siitä, että kerätyt vastikkeet eivät ole riittäneet kattamaan kaikkia kuluja. Hyvin hoidettu taloyhtiö ei elä toistuvasti yli varojensa, vaan hoitaa talouttaan ennakoivasti.

3. Pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma on asianmukainen
Hyvin hoidetussa taloyhtiössä ei odoteta, että katto alkaa vuotaa tai julkisivu repsottaa, vaan kiinteistön kuntoa kartoitetaan säännöllisesti niin, että tarvittaviin ylläpito- tai remonttitoimiin voidaan tarttua hyvissä ajoin ennen kuin vakavia ongelmia esiintyy. Akuutisti ilmenevät viat ja yllättävät rikkoutumiset korjataan viipymättä, mutta hyvin hoidetussa taloyhtiössä kunnossapitosuunnitelma perustuu ennen kaikkea ennakointiin ja suunnitelmallisuuteen.

Yksi hyvin hoidetun taloyhtiön merkeistä onkin, että remontteja on tehty säännöllisesti ja niitä suunnitellaan tehtävän myös tulevaisuudessa. Yhtiökokouksessa läpikäytävä kunnossapitosuunnitelma kertoo, minkälaisia korjausremontteja taloyhtiöön on jo tehty ja mitä seuraavalle viidelle vuodelle on suunnitteilla. Eritoten asunnonostajan kannattaa kunnossapitosuunnitelman lisäksi tutustua isännöitsijäntodistukseen, jossa kerrotaan tarkemmin yhtiön korjaushistoriasta ja suunnitteilla olevista remonteista. 

4. Osakkaat haluavat panostaa yhtiöönYksikään taloyhtiö ei pysy moitteettomassa kunnossa ilman, että osakkaat ovat valmiita satsaamaan siihen. Taloyhtiön asioista kiinnostunut isännöitsijä voi ehdottaa asioita hallitukselle ja aktiivinen hallitus puolestaan viedä asioita yhtiökokoukseen, mutta päätökset säännöllisestä puhtaanapidosta, asianmukaisista huoltotoimista, jatkuvasta kunnossapidosta ja merkittävistä perusparannuksista tehdään yhtiökokouksessa. 

Suunnitelmien toteuttaminen vaatii rahaa, joten osakkaiden tulee panostaa yhtiöön myös taloudellisesti. Yhtiövastikkeiden on oltava riittävällä tasolla ja toisinaan vastikkeita on myös nostettava, jotta tarvittavat kunnossapitotyöt voidaan tehdä suunnitellusti. Lisäksi isommat perusparannukset edellyttävät lainaa, jota jokainen osakas sitoutuu omalta osaltaan maksamaan.

Artikkelin asiantuntijana toimi Retta Isännöinti Oy:n isännöitsijä Timo Suikki.