Huolehdi kiinteistöstä koko elinkaaren ajan

Kiinteistöstä asianmukaisesti ja ennakoivasti huolehtimalla voi vaikuttaa merkittävästi kiinteistön elinkaaren pituuteen. Käyttövaiheen aikana taloyhtiön tulisikin huolehtia tarvittavista huolto- ja korjaustoimista sekä kuntoarvioista ja -tutkimuksista ammattimaisesti ja luottaen alan ammattimaisiin toimijoihin.

Mitä tapahtuu kiinteistön käyttövaiheen aikana?

Kiinteistön ylläpidosta vastaa taloyhtiön osakkaiden valitsema hallitus. Käyttövaiheessa kiinteistön pitää vähintäänkin ylläpitää omistajiensa kiinteistöön sijoittamansa omaisuus. Tähän vaiheeseen taloyhtiön tulee valita ammattimaiset kumppanit, jotta käyttövaiheen aikana taloyhtiö ja sitä kautta osakkaat pääsevät nauttimaan positiivisesta arvonkehityksestä. Näihin käytännön toimenpiteisiin ja tarvittaviin ylläpitopalveluihin taloyhtiö ostaa palvelut isännöitsijätoimistolta ja huoltoyhtiöltä.

Käyttövaiheen aikana taloyhtiön hallitus yhteistyössä isännöitsijän kanssa teettää rakennustekniikan asiantuntijoilla tarvittavat kuntoarviot ja -tutkimukset, joiden perusteella laaditaan peruskorjaustarpeiden hankesuunnitelma. Kerrostaloyhtiöissä suuritöisimpiä peruskorjaustarpeita ovat katto-, ikkuna-, parveke-, hissi-, putki- ja julkisivuremontit. Esimerkiksi viemäriputkien uusiminen tehdään yleensä 30 – 50 vuoden välein.

Hankesuunnitelman toimeenpano edellyttää aina hankkeen hyväksyttämistä taloyhtiön yhtiökokouksella, ja tämän jälkeen rahoituksen varmistamista sekä toteutussuunnitelman kilpailutusta urakoitsijoilla. Varsinaisessa korjausvaiheessa on tärkeää töiden etenemisen, töiden laadun sekä taloudellisen toteutumisen seuranta ja valvonta yhteistyössä projektinjohdon, isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen kesken.

Milloin kiinteistön elinkaari päättyy?

Jos vanhan kiinteistön edellyttämien remontti- ja korjaustoimenpiteiden kustannukset ylittävät kiinteistön huoneistojen arvon, taloyhtiö voi päättää kiinteistön käytöstä poistamisesta ja purkamisesta. Tähän voidaan joutua, jos kiinteistöstä ei pidetä asianmukaisesti huolta tai rakennusteknisistä syistä kiinteistö on tullut elinkaarensa päähän.

Lyhyt kiinteistön elinkaarisanasto

– Fyysinen elinkaari: kiinteistön elinkaari valmistumisesta purkamiseen

– Taloudellinen elinkaari: kiinteistön arvioitu taloudellinen pitoaika eli aika, jolloin kiinteistöä on taloudellisesti kannattavaa ylläpitää

– Tekninen elinkaari: aika kiinteistön valmistumisesta ensimmäiseen peruskorjaukseen; aika, jonka rakennus tai rakennuksen osa teknisesti kestää

– Toiminnallinen elinkaari: tällä tarkoitetaan kiinteistön elinkaaren tilannetta tai vaihetta, jolloin saneeraus on järkevää tehdä toiminnallisista tarpeista (esim. hissien lisääminen kiinteistöön)

– Trendinmukainen elinkaari: tarkoitetaan kiinteistön elinkaaren vaihetta, jolloin muutokset tarpeellisia käyttäjän (osakkaan) tarpeista; esimerkiksi ilmalämpöpumput