Hissiremontti eri tavoilla – peruskorjaus, uusiminen tai jälkiasennus

Hissi tuo taloyhtiössä liikkumisen helppoutta. Hissiremontti on hankkeena samankaltainen kuin muut taloyhtiön suuret korjaukset, ja sen toteutustavoissa on eri vaihtoehtoja. Hissi on myös mahdollista jälkiasentaa vanhaan taloon.

Hissistä on monenlaista hyötyä kerrostalossa. Ikäihmisten, liikuntaesteisten ja lapsiperheiden liikkuminen helpottuu ja muutoissa hissi kantaa painavimmat kuormat. Olemassa olevaa hissiä pitää huoltaa säännöllisesti ja korjata aina tarpeen tullen. Asuintaloissa asunto-osakeyhtiö vastaa hissien turvallisuudesta ja toimivuudesta.

Henkilökuljetukseen tarkoitetun hissin kunto ja huoltotarpeet tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Hissin korjaustarpeet huomaa kuitenkin viimeistään siitä, kun hississä alkaa ilmetä erilaisia vikoja: hissi ei pysähdy aivan kerroksen kohdalle eikä toimi silloin, kun pitäisi. Eri-ikäisissä taloissa hissin elinkaari on varsin eripituinen. Vanhoissa taloissa on jopa 80-vuotiaita toimivia hissejä, joiden valmistuksessa on tähdätty kestävyyteen. Useimmissa taloissa hissit kaipaavat uusimista 30–50 vuoden kohdalla. Aivan uusimmissa, nykypäivänä valmistuvissa taloissa hissien elinkaareksi on määritelty 20 vuotta.

Taloyhtiön hissiremontti ja siihen liittyvä päätöksenteko ja vastuunjako sujuvat aivan kuin muissakin korjaushankkeissa: hallitus ja isännöitsijä valmistelevat asiaa ja vievät sitä eteenpäin yhtiökokouksen hyväksyttyä hankkeen ja päätettyä rahoituksesta. Yllätyksenä hissiremontti ei tule , sillä se sisältyy kunnossapitotarveselvitykseen.

Tavoitteet ja kustannukset puntarissa

Olemassa olevan hissin voi joko peruskorjata eli modernisoida tai uusia kokonaan. Näiden vaihtoehtojen välillä punnitessa kannattaa miettiä tavoitteita ja verrata kustannuksia – uusiminen voi tulla jopa halvemmaksi kuin hissin peruskorjaus. Esimerkiksi jos rapusta tilaa vieviä kääntöovia lähdetään korvaamaan paremmin esteettömyysvaatimuksiin vastaavilla automaattiovilla, hintalappu saattaa nousta korkeaksi. Hissin uusimisessa kokonaan voi olla myös se hyöty, että hissikuiluun saadaan mahtumaan aiempaa tilavampi hissikori.

Hissiremontti yhdessä rapussa kestää yleensä noin kuukauden. Ikäihmisten ja liikkumisesteisten kannattaa miettiä sijaisasumista tai muuta ratkaisua remontin ajaksi.

Hissittömään taloon voidaan myös asentaa jälkiasennushissi. Se lisää talon arvoa ja asumisen mukavuutta. Hissien jälkiasennuksiin voi saada avustusta ARAlta ja joiltakin kunnilta ja kaupungeilta.

Jälkiasennushissin kohdalla täytyy tapauskohtaisesti katsoa, mihin se mahtuu. Vanhojen talojen isoihin portaikkoihin on usein mahdollista mahduttaa hissikuilu, kun taas uudemmissa taloissa asia ratkaistaan tyypillisesti asentamalla hissi rakennuksen ulkoseinään.

Hissin peruskorjauksen tai uusimisen kustannukset jaetaan osakkaiden kesken samalla tavoin kuin muissakin korjaushankkeissa. Jälkiasennuksen kustannusten jakamisessa taas on vahva hyötyperiaate: mitä ylemmässä kerroksessa huoneisto on, sitä suuremmaksi sen osuus kustannuksista muodostuu.

Hissin käytön sujuvuuden lisäksi huomiota kiinnitetään nykyisin esteettömään kulkuun ulko-ovelta hissille ja hissiltä huoneiston ovelle.