Netta Mäki, analyytikko, Retta Management

Netta Maki uratarina

Retta Managementin arviointikonsultointi tiimissä työskentelevä Netta päätyi Rettalle ja koko kiinteistöalalle oikeastaan lähes puolivahingossa. Kauppatieteiden maisterin paperit olivat Netalla jo lähes kourassa, mutta hän ei ollut vielä löytänyt sopivia hommia. Siksi Netta päätti jatkaa vielä hetken opiskelua, ja hän pääsikin suoraan kiinteistötalouden maisteriohjelmaan vahvan kauppatieteellisen taustansa ansiosta. Kiinteistöalan työt alkoivat silloin kiinnostaa Nettaa ja hän alkoi katsella alan työpaikkoja. Hakemus Retta Managementin osa-aikaiseen arviointi ja konsultointi -tiimin analyytikon paikkaan oli ensimmäinen hakemus, jonka Netta lähetti – ja heti tärppäsi!  

Netta aloitti Rettassa syksyllä 2021 ensin osa-aikaisesti ja nykyään jo ihan kokoaikaisena työntekijänä. Netan pääasiallinen työtehtävä on suurimman osan ajasta ollut kiinteistöarvioissa avustaminen. Lisäksi hän on vastikään päässyt mukaan kehittämään sekä sisäisiä markkinakatsauksia että ideoimaan mahdollisesti myös jossain vaiheessa asiakkaille tarkoitettua uudenlaista katsausta. 

Millainen on tyypillinen työpäiväsi? 

Netan nykyinen työ on hyvin monipuolista. Hän auttaa arviointitiimissä oikeastaan asiassa kuin asiassa. Tavallisimpia työtehtäviä ovat esimerkiksi arviokirjapohjien työstö ja vertailukauppojen haku. Hän on myös kokemuksen karttuessa saanut vastuulleen omia pienempiä arviointiprojekteja. 

Markkinakatsauksien osalta Netta vastaa tällä hetkellä arviokirjoihin menevistä katsauksista. Työhön kuuluu markkinatilanteen kokonaisvaltainen kartoitus ja eri kiinteistötyyppeihin perehtyminen. Netta tekee aiheesta myös diplomityötään, jonka tuloksena saamme jatkossa entistä paremman markkinakatsauksen arviokirjoihin. Lisäksi Netta on mukana ideoimassa kaikessa muussa markkinakatsauksiin liittyvissä asioissa. 

Tyypillistä työpäivää Netalla ei oikein ole, sillä hän tekee noin puolet viikosta markkinakatsauksia ja puolet arviointia. Työpäivän sisältö riippuu paljon juuri sillä hetkellä työpöydällä olevasta kohteesta tai projektista, mikä Netan mielestä lisää jännitystä päiviin. Sähköpostit ja Teams-palaverit ovat kuitenkin jokaisessa päivässä mukana.  

Mikä on parasta työssäsi? 

Netan mielestä parasta hänen työssään on ehdottomasti se, että häntä kannustetaan jatkuvasti kehittämään taitojaan, innovoimaan ja oppimaan uutta. Nämä ovat myös parhaita asioita Rettassa. Netasta tuntuu, että koko Retta on omistautunut uusiutumaan ja kehittymään, kuten brändiuudistuksestakin voi jo todeta. Työympäristö on siis kaikin puolin todella inspiroiva! Lisäksi iso talo tarjoaa äärettömästi mahdollisuuksia, joten kaikille löytyy varmasti jotain mielenkiintoista hommaa. 

Netan työn parhaisiin puoliin kuuluu lisäksi ehdottomasti se, että sitä voi katselmuksia lukuun ottamatta tehdä oikeastaan mistä vaan. Tiiminä on kiva kokoontua yhteen aina välillä toimistolle, mutta opiskeluja viimeistellessään Netalle on ollut myös helpotus, että työmatkaan normaalisti kuluvan ajan voi käyttää kotona joko töitä tai koulujuttuja tehdessä ja tietysti myös rentouttaviin vapaa-ajan aktiviteetteihin.  

Mitä olet oppinut Rettalla työskennellessäsi? 

Netta kertoo oppineensa lyhyessä ajassa todella paljon. Hän aloitti työt Rettalla ennen kuin kiinteistöalan koulupolku oli edes alkanut, joten oikeastaan kaikki hänen vähänkään yksityiskohtaisemmat kiinteistöalaan liittyvät tiedot ja taidot ovat työssä hankittuja. Kiinteistöarviointi on tietysti tullut erityisen tutuksi. 

Lisäksi Netta on oppinut tässä työympäristössä sen, että kun työpaikka osoittaa tukensa työntekijöiden kehitykselle, on myös työntekijänä itse helpompi avata suunsa ja näin saada työtehtävät sekä vastuut hiottua mieleisiksi. Hän arvostaa todella paljon sitä, että vaikeammistakin asioista on Rettalla helppoa ja tärkeää keskustella, ja että keskustelujen pohjalta todella pyritään löytämään kaikille sopivia ratkaisuja. 

Kenelle tehtäväsi ja kiinteistöala mielestäsi sopii? 

Netan konsultointitiimissä – ja oikeastaan koko Rettan organisaatiossa – korostuu se, että kiinteistöalalle tarvitaan ihmisiä monenlaisista työ- ja koulutustaustoista. Kiinteistöalalla, kuten varmasti monella muullakin alalla, on henkilökohtainen kiinnostus Netan mielestä kaikkein tärkeintä. Ala on siitä mielenkiintoinen, että trendit saattavat muuttua sekä todella hitaasti että todella nopeasti riippuen, mistä kulmasta alaa katsotaan. Netan mielestä kiinteistöalalle sopivat tarkat ja uteliaat osaajat, jotka osaavat tehdä töitä tehokkaasti niin yksin kuin ryhmässäkin. 

Arviointi sopii Netan mukaan henkilöille, jotka ovat numerotarkkoja ihmisosaajia. Itseluottamus ja luotto omaan osaamiseen ovat tärkeitä, arviointi kun on kuitenkin pohjimmiltaan vain tietoon ja taitoon perustuvan arvauksen tekemistä. Pohjalla on tietenkin oltava vankka alan tuntemus. Vähemmän käytännön arviointikokemusta omaaville eli esimerkiksi analyytikon pestistä haaveileville Netta näkee tärkeimpinä ominaisuuksina kyvyn imeä tietoa itseensä tehokkaasti, sillä uutta asiaa tulee varsinkin alussa todella paljon. Kirjoitus- ja kielitaitoa tulisi olla myös jonkin verran, sillä hyvin kirjoitettuja arvioita on totta kai miellyttävämpi lukea.  

Mitä vinkkejä haluaisit antaa ihmiselle, joka haluaa tälle alalle töihin? 

Rohkeasti hakemaan, vaikka paperilla ei olisikaan se kaikista sopivin ehdokas! 

Mitä muuta haluaisit itsestäsi kertoa? 

Työnteolle ja opiskelulle parasta vastapainoa ovat koripallo ja lukeminen!

Retta Managementin suositut arviointi- ja konsultointipalvelut. Rettan asiantunteva ja laaja kokemus on tukenanne kaikissa kiinteistöjen arviointitilanteissa. Luotettava arvio perustuu vuosikymmenien ja koko maan kattavaan kokemukseen erilaisista kohteista ja markkina-alueista.