Energiahankesuunnitelma ja aurinkoenergian kannattavuuslaskelma

Energiahankesuunnitelma

Energiahankesuunnitelma on palvelu, joka tarjoaa kiinteistöjen omistajille ja taloyhtiöiden hallituksille puolueetonta neuvontaa energiatehokkuuteen ja lämmitystapavalintaan liittyen. Palvelu sisältää selkeälukuisen hankesuunnitelman sekä raportin lopputulosten tulkinnan ja läpikäynnin asiantuntijan johdolla.

Raportin sisältö

  • Nykyinen lämmitysmuoto, sisältäen käyttökustannukset ja päästöt
  • Muut lämmitysmuodot, jotka toteutuskelpoisia kohteelle, sisältäen vaihtoehtoisten lämmitysmuotojen arvioitu investointihinta, käyttökustannukset ja päästöt
  • Potentiaalisten investointien sisäiset korkokannat, nettonykyarvo sekä takaisinmaksuaika. Myös suora vastikevaikutus kuuluu laskelmiin. 
  • Nykyisen lämmitysmuodon historialliset käyttökustannukset sekä eri vaihtoehtojen tulevaisuuden ennusteet
  • Eri vaihtoehtojen vastikevaikutukset tyyppiasunnoittain
  • Alustava poraussuunnitelma ja arvio, onko tontilla tilaa porata maalämpökaivoja tai onko porauksille esteitä.
  • Elinkaarikustannusten herkkyystarkastelua

Aurinkoenergian kannattavuuslaskelma

Aurinkoenergialaskelman tarjoaa taloyhtiölle arvion siitä, minkä kokoluokan aurinkosähköjärjestelmä on mahdollista asentaa taloyhtiön katolle. Laskelma huomioi teknistaloudellisen näkökulman sekä sen, mitä aurinkoenergiajärjestelmän asentaminen tarkoittaisi hyötyjen ja kustannusten näkökulmasta.

Keskeisenä lopputuloksena taloyhtiö saa itselleen päätöksentekomateriaalin, jonka avulla voi lähteä halutessaan edistämään aurinkoenergiajärjestelmän hankkimista.

Aurinkoenergialaskelma on suositeltavaa tilata yhdessä lämmitystapavertailun kanssa, sillä kyseisillä energiatehokkuusinvestoinneilla on keskinäisiä etuja. Aurinkoenergialaskelma voidaan tilata erillisenä palveluna ilman lämmitystapavertailua, mutta tällöin palveluun ei kuulu erillistä läpikäyntipalaveria.

Kiinnostuitko?

Jos olet jo Retta Isännöinnin asiakas, saat lisätietoa palvelusta ja sen käyttöönotosta omalta isännöitsijältänne. Mikäli et vielä ole asiakkaamme, saat lisätietoa paikalliselta palveluasiantuntijaltamme (yhteystiedot alla) tai lähettämällä tarjouspyynnön.

Ota yhteyttä myyntiimme

Pekka Sviili
Pekka Sviili
Myynti | Etelä-Suomi
Niko Laine
Ari Räisänen
Ari Räisänen
Myynti | Pohjois-Suomi