Kiinteistömanageeraus Elite Varainhoito Oyj: lle

Värikkäitä taloja vierekkäin Helsingissä. Retta.fi

Elite Varainhoito Oyj on sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita kuluttaja-asiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille. Elite Varainhoito Oyj:n hallinnoimista rahastoista Elite Kiinteistökehitysrahasto I Ky sijoittaa pääasiassa toimitilakiinteistöihin kotimaisissa kasvukeskuksissa. Elite Vuokratuotto -rahasto sijoittaa vuokra-asuntoihin pääkaupunkiseudulla sekä toimitilakiinteistöihin huolellisesti valituilla kaupunkiseuduilla.

Näin me sen toteutimme

Lähtötilanne:

Elite Varainhoito Oy:n tavoitteena oli keskittää kiinteistömanageeraus (hallinto, tekniikka ja talous) yhdelle ja samalle luotettavalle toimijalle. Rahastojen kiinteistömäärien ollessa kasvussa oli asiakkaalle alusta alkaen selvää, että kiinteistömanageeraus tullaan ulkoistamaan. Retta Management on ollut mukana Elite Varainhoito Oy:n kumppanina ensimmäisestä kiinteistöhankinnasta lähtien.

Ratkaisu

Elite Kiinteistökehitysrahasto I Ky on ollut Retta Managementin asiakas vuodesta 2016 alkaen ja Erikoissijoitusrahasto Elite Vuokratuotto puolestaan perustamisestaan lähtien (2017). Retta Management tekee Elite Kiinteistökehitysrahastolle kiinteistöosakeyhtiön hallintoa (mm. palvelusopimukset, huoltoyhtiön ohjaus), tekniikkaa (mm. talotekniikan kunnossapito, säädöt ja kiinteistössä tehtävät korjaukset) ja taloutta (vuokrareskontra, myyntireskontra, kirjanpito) sekä kiinteistöjen arviointia. Elite Vuokratuotolle Retta Management hoitaa mainittujen lisäksi myyntireskontran. Retta Management huolehtii myös asuntojen vuokrauksesta, vuokravalvonnasta ja manageerauksesta.

Tulokset

Yhteistyö Retta Managementin ja Elite Varainhoito Oyj:n välillä on hioutunut koko ajan paremmaksi ja toimivammaksi. Elite on kokenut Retta Managementin henkilöstön erittäin ammattitaitoiseksi läpi organisaation. Erityisen hyödylliseksi asiakkaalle on osoittautunut tuki kiinteistöjen arvioinnissa: Retta Management on ollut aktiivisesti mukana jo kiinteistöjen ostovaiheessa ja managerit ovat tarvittaessa osallistuneet kiinteistöjen kuntoarvio-kierroksille sekä auttaneet asiakasta saamaan lisäselvyyttä teknisiin yksityiskohtiin päätöksenteon tueksi.

Retta Managementin henkilöstö on erittäin ammattitaitoista läpi organisaation. Meistä tuntuu, että meitä kuunnellaan ja tarpeemme ymmärretään. 

Harri Palosaari, varainhoitaja, Elite Varainhoito Oyj