Vuokralainen, tarkista ainakin nämä asiat vuokrasopimuksestasi

Vuokrasopimuksen allekirjoittaminen on yksi tärkeimpiä vaiheita uuteen asuntoon muutettaessa. Listasimme asiat, jotka jokaisen tulisi tarkistaa vuokrasopimuksestaan.

Huolellisuus on valttia myös vuokrasopimuksen suhteen. Sopimuksen lukemisen lisäksi yhtä tärkeää on myös ymmärtää lukemansa. Jos ei ymmärrä jotain sopimuksessa olevaa, kannattaa siitä kysyä heti. Tärkeintä on tiedostaa, että kun vuokrasopimuksen allekirjoittaa, todella sitoutuu siinä mainittuihin ehtoihin.

Onko vuokrasopimuksesi toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen?

Määräaikainen vuokrasopimus sovitaan tietyksi ajanjaksoksi kerrallaan ja se päättyy voimassaoloajan umpeuduttua. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus sen sijaan päättyy pääsääntöisesti jommankumman osapuolen irtisanomisen johdosta.

Usein toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa on sovittu ensimmäisestä mahdollisesta irtisanomisajan alkamisajankohdasta. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että molemmat osapuolet sitoutuvat sopimukseen tietyksi vähimmäisajaksi ja vasta tämän jälkeen sopimuksen voi irtisanoa päättymään ilman sanktioita.

Mikäli sopimuksessa on sovittu ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajan alkamisajankohta esimerkiksi 11 kuukauden päähän sopimuksen allekirjoittamisesta, tarkoittaa tämä sitä, että vuokralaisen irtisanoessa sopimuksen, lain mukainen yhden kuukauden irtisanomisaika lasketaan alkavaksi tuosta ajankohdasta, jolloin sopimus päättyisi eli 12 kuukauden kuluttua sen allekirjoittamisesta. Tällöin sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, mutta kumpikaan osapuoli ei voi irtisanoa sopimusta päättyväksi ennen ennalta sovittua ajankohtaa. Monesti vuokrasopimuksessa sovitaan myös sopimussakosta siltä varalta, että sopimus halutaan ehdosta huolimatta päättää aikaisemmin.

Asumisessa tapahtuvat muutokset

Vuokrasopimuksen voimassa ollessa kumpikaan osapuoli ei voi yksipuolisesti muuttaa ehtoja, vaan mahdollisista muutoksista pitää erikseen sopia. Esimerkiksi avioparin erotessa toimitaan pääsääntöisesti siten, että he yhdessä irtisanovat yhteisen vuokrasopimuksensa ja toisen kanssa voidaan sitten mahdollisesti tehdä uusi sopimus, mikäli hän haluaa jäädä asumaan asuntoon.

Vuokranantaja ei voi myöskään korottaa vuokraa, ellei asiasta ole sovittu. Vuokrasopimukseen yleensä kirjataankin vuokrantarkistusehto, jossa määritellään se, millä perustein vuokraa on mahdollista tarkistaa vuokrasuhteen aikana.

Jos vuokra-asunto myydään tai sen omistajataho muusta syystä muuttuu, vuokrasopimus siirtyy uudelle omistajalle kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kaupanteon yhteydessä eikä sopimusta tarvitse tehdä uudestaan.

Tarkista ainakin seuraavat asiat vuokrasopimuksesta:

  • Tarkista, että kaikki perustiedot ovat oikein: omat tietosi, vuokranantajan tiedot sekä asumiskohteen tiedot. Tarkista myös, että vuokra on sama, kuin mistä on sovittu. 
  • Vuokrasopimuksen muoto: onko sopimus toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen? Mikä on vuokra-aika? Jos sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, tarkista mikä on ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajan alkamisajankohta ja mahdollisen sopimussakon määrä.
  • Vuokran suuruus, vuokranmaksun ajankohta ja vuokrantarkistusehto. Vuokrantarkistusehto kertoo, milloin vuokra voidaan tarkistaa ja mihin sen tarkistaminen perustuu.
  • Mahdolliset erilliskorvaukset, kuten vesimaksu tai autopaikkamaksu. Nämä tulee erikseen mainita vuokrasopimuksessa. Jos vesimaksu määräytyy huoneiston asukasluvun mukaan, lasketaan myös esimerkiksi pieni vauva yhdeksi asukkaaksi.
  • Hallintaoikeuden alkamisaika. Vuokralainen saa tällöin asunnon hallintaansa ja vastuu asunnosta siirtyy vuokralaiselle.
  • Edellytetäänkö sopimuksessa kotivakuutusta? Huomioi, että kotivakuutuksen on oltava voimassa asunnon hallintapäivästä alkaen, vaikka se olisi eri kuin muuttopäivä, ja sen on oltava voimassa koko vuokrasuhteen ajan.
  • Vuokravakuus, joka asetetaan sopimusehtojen täyttämiseksi. Vuokravakuus voi vastata maksimissaan kolmen kuukauden vuokraa. Sopimuksessa tulisi myös määritellä, miten vakuus toimitetaan.
  • Tarkista, kuuluuko vuokrasopimukseen liitteitä ja tutustu myös niihin ennen allekirjoitusta.
  • Asunnon kunto ja varusteet voidaan myös mainita vuokrasopimuksessa. Vuokrasopimuksessa on myös hyvä mainita, jos asunto on uudiskohde tai jos vuokralainen on vuokrannut asunnon näkemättä sitä etukäteen.
  • Erityisehdot kuten tupakointi- tai lemmikkikielto.

Lue lisää artikkeleitamme vuokralaisille TÄÄLTÄ.