Taloyhtiön järjestyssäännöt – mitä asioita vuokralaisen tulee huomioida?

Taloyhtiön järjestyssäännöt on laadittu asukkaiden asumisviihtyvyyden, kotirauhan, turvallisuuden ja naapurisovun varmistamiseksi. Niihin on hyvä tutustua huolellisesti, jotta vältytään väärinymmärryksiltä asukkaiden kesken.

Järjestyssäännöt löytyvät useimmiten taloyhtiön ilmoitustaululta. Isommilla vuokrayhtiöillä järjestyssäännöt voivat olla näytillä myös taloyhtiökohtaisilla verkkosivuilla.

– Jos järjestyssääntöjä ei ole näissä paikoissa nähtävillä, kannattaa soittaa isännöitsijälle, kertoo Retta Managementin yksikönpäällikkö Jukka Moilanen.

Järjestyssääntöihin on kirjattu useimmiten ohjeet esimerkiksi yhteisten tilojen, piha-alueiden, huoneistojen ja parvekkeiden käyttöön. Lisäksi niissä on linjauksia muun muassa tomuttamiseen ja pyykkien kuivaukseen, asumisrauhaan, hiljaisuuteen, pysäköintiin ja lemmikkieläinten pitoon taloyhtiössä.

– Vaikka säännöt olisivat pääosin samat taloyhtiöittäin, yhtiökohtaisesti voidaan säätää esimerkiksi siitä, loppuuko taloyhtiön hiljaisuus aamulla kuudelta vai seitsemältä, tai ottaa kantaa taloyhtiön yleisiin tupakointipaikkoihin, sanoo Moilanen.

Hiljaisuus ja lemmikkieläimet puhuttavat taloyhtiöissä

Järjestyssäännöillä pyritään vaikuttamaan ennen kaikkea siihen, että kaikki asukkaat ottaisivat huomioon myös muut talossa asuvat, eivätkä tarpeettomasti häiritsisi muiden asumisviihtyvyyttä.

– Isännöitsijän työssä käsitellään eniten hiljaisuus- ja häirintäasioita asunnossa sekä rappukäytävissä. Lisäksi lemmikkieläimet puhuttavat suhteellisen usein – varsinkin koirien ulkoiluttaminen tontilla tai haukkuminen asunnossa.

Säännöissä määriteltyä hiljaisuutta onkin kunnioitettava ja noudatettava parhaalla mahdollisella tavalla, mutta täydellistä hiljaisuutta ei voida olettaa. Vuorotyötä tekevällä on oikeus käydä suihkussa pikkutunneilla ja normaalia meteliä aiheuttavia merkkipäiväjuhlia voi järjestää muutaman kerran vuodessa.

Mahdolliset häiriöt kannattaa dokumentoida kirjallisesti

Jos naapuri rikkoo järjestyssääntöjä, kannattaa asiasta käydä ensin keskustelemassa suoraan hänen kanssaan. Usein naapuri ei ole tietoinen esimerkiksi siitä, että lemmikki pitää ääntä ollessaan yksin tai että parvekkeelta tippuu roskia alakertaan.

Jos ystävällinen huomauttaminen ei riitä, kannattaa toistuvien häiriöiden yhteydessä merkitä ylös päivämäärät ja mitä on tapahtunut. Tilanteesta kannattaa myös keskustella muiden naapureiden kanssa ja selvittää, onko kyseinen asia häirinnyt heitä.

– Merkittävissä ja toistuvissa rikkeissä kannattaa olla kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla yhteydessä isännöitsijään, joka antaa tarvittaessa huomautuksia ja vie asian eteenpäin. Mitä useampi asukas kirjallisen valituksen allekirjoittaa, sen tehokkaampi se on, sanoo Moilanen.

Moilanen muistuttaa, että asukas on vastuussa myös vieraidensa käytöksestä asuintiloissa ja rappukäytävässä.

– Toisinaan aiheutunutta häiriöitä perustellaan sillä, että sitä ei aiheuttanut kukaan talon asukas. Järjestyssääntöihin on kuitenkin kirjattu, että myös vieraat ovat asukkaan vastuulla huoneistoissa.

Järjestyssääntöjen jatkuva ja merkittävä rikkominen voi johtaa myös seurauksiin

Jos sääntöjen rikkominen on jatkuvaa, tulee asunnon omistajan ensin huomauttaa asiasta vuokralaiselle. Jos huomautukset eivät toimi, tulee asukkaalle antaa mieluiten kirjallinen varoitus. Merkittävissä häiriötapauksissa asunnon omistaja voi toimenpiteiden jälkeen purkaa vuokralaisen vuokrasopimuksen.

Jos sääntörikkeet ovat toistuvia, eikä asukas reagoi tulleisiin huomautuksiin, voi taloyhtiön hallitus antaa asunto-osakeyhtiölain mukaisen virallisen varoituksen huoneiston hallintaanotosta enintään kolmeksi vuodeksi.

Voiko oman taloyhtiön järjestyssääntöihin vaikuttaa?

● Isommissa vuokranantajayhtiöissä, jotka omistavat useita kiinteistöjä, on usein yhteiset järjestyssäännöt, joita voidaan toisinaan muokata kiinteistökohtaisesti: asukkaat voivat esittää toiveita esimerkiksi saunavuorojen tai pesuloiden osalta.

● Asunto-osakeyhtiöissä järjestyssäännöistä päättää yhtiökokous. Asukkaat voivat esittää mielipiteitään yhtiökokouksen yhteydessä, mutta lopullisen päätöksen tekee taloyhtiön hallitus.

● Vuokrataloyhteisöissä on asukastoimikunta, joka lausuu mielipiteitä järjestyssäännöistä ja muista asumiseen liittyvistä asioista. Niiden pohjalta järjestyssääntöjä voidaan tarvittaessa muuttaa.

Sinua saattaisivat kiinnostaa myös seuraavat artikkelit:

Miten toimia, kun naapuri häiriköi? Lakimies vastaa 

Juhlaetiketti taloyhtiössä ja 7 vinkkiä onnistuneiden juhlien järjestämiseen 

Saako vuokra-asunnossa pitää lemmikkieläintä? Lakimies vastaa